Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pokrycie kosztów opróżnienia mieszkania

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 27.08.2016

Mój brat, wynajmujący mieszkanie w kamienicy czynszowej, częściowo upośledzony psychicznie (orzecznictwo komisji lekarskiej), opuścił dobrowolnie to mieszkanie i udał się za pośrednictwem lokalnego MOPS-u do ośrodka opieki społecznej na pobyt stały, bo nie był już zdolny do samodzielnego życia w zajmowanym mieszkaniu. W mieszkaniu tym pozostawił wszystkie posiadane meble i urządzenia gospodarki domowej. Zarządca tego budynku zlecił w tej sytuacji usunięcie wszelkich ruchomych przedmiotów z tego mieszkania i powiadomił mnie, że koszty tego przedsięwzięcia będę musiała pokryć ja, ponieważ mój brat nie ma na to żadnych środków. Czy zgodnie z prawem jestem zobowiązana do pokrycia tego rodzaju kosztów? Nie mieszkam w Polsce.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeżeli ktoś żąda od kogoś jakiegoś świadczenia, to powinien wskazać podstawę swego żądania. Może chodzić o podstawę prawną – w ścisłym rozumieniu tego określenia (czyli o przepisy prawne) – albo o postanowienia umowne (w ich szerokim rozumieniu). Na tym polega prawne znaczenie zobowiązań – art. 363 i następne Kodeksu cywilnego (skrótowo: K.c.). Samo „chcę” lub „żądam” to stanowczo za mało. Powinni sobie zdawać sprawę z tego zwłaszcza urzędnicy lub profesjonaliści (a owo Zrzeszenie chyba przedstawia się jako podmiot profesjonalny).

 

Niemniej jednak jakieś ryzyko dla Pani istnieje.

 

Przede wszystkim dlatego, że może dojść do potraktowania kosztów zdania mieszkania jako długów Pani Brata, zaś długi mogą w przyszłości stanowić część spadku po nim (art. 922 K.c.). Wkrótce mają wejść w życie nowe przepisy z zakresu dotyczących spadków oświadczeń (art. 1012 i następne K.c.) oraz odpowiedzialności za długi spadkowe (art. 1030 i następne K.c.), ale warto – nawet na wszelki wypadek – pamiętać o potrzebie podjęcia odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia się przed długami spadkowymi.

 

Inne zagrożenie może się brać stąd, że część wierzycieli lub osób za nich się podających wskazuje sądom mylne (niekiedy zupełnie fikcyjne) adresy dłużników (lub osób wskazywanych jako dłużnicy). Wystarczy samych problemów z aktualnym systemem doręczania przesyłek z sądów, zaś oczywiste kłamstwa mogą powodować „wizytę komornika” u osoby totalnie tym zaskoczonej.

 

O ile dobrze zrozumiałem sytuację, Pani przebywa (być może stale mieszka) za granicą. Taki stan rzeczy może utrudniać załatwianie spraw; niekiedy przydaje się (zwłaszcza w sprawach administracyjnych lub dotyczących ksiąg wieczystych) ustanowienie w Polsce pełnomocnika do doręczeń lub adresu do doręczeń (administracja „ePorad24” może udzielić wskazówek w tym zakresie). Sprawami administracyjnymi są, między innymi, sprawy z zakresu opieki społecznej.

 

Za von Clausevitzem można napisać: „atak jest najlepszą formą obrony”. Pani ma prawo zdecydować co do swej taktyki (obrona lub atak) w związku z tą sprawą. Wybór taktyki to jeden z najważniejszych składników strategii, którą zalecam opracować.

 

Jeśli ktoś czegoś żąda, to niech przynajmniej sformułuje żądanie na piśmie (nawet w postaci załącznika do listu elektronicznego). Dowody są bardzo ważne w różnych sprawach – karnych, administracyjnych, cywilnych. W zakresie spraw cywilnych (szczególnie rzeczywiście spornych) należy wywiązać się z prawnego obowiązku udowodnienia okoliczności (faktów), z których wywodzi się skutki prawne – art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego (skrótowo: K.p.c.) oraz art. 6 K.c. Przydaje się także odpowiednio aktywne zachowanie, w tym polemizowanie ze stanowiskiem przeciwnym, ponieważ bierność (np. milczenie) może skutkować przyjęciem przez sąd, że ma miejsce zgoda z twierdzeniami kogoś innego – art. 230 K.p.c.

 

Legalna eksmisja w Polsce może zostać przeprowadzona przez komornika sądowego na podstawie tytułu wykonawczego (niekiedy tytułu egzekucyjnego) – art. 776 i następne K.c. Żadna administracja budynków (niezależnie od nazwy) nie jest komornikiem sądowym. Jeśli nie ma zgody uprawnionego organu władzy publicznej, to skierowane do Pani oświadczenie można by odbierać nawet jako groźbę bezprawną lub zapowiedź innego przestępstwa (np. zniszczenia mienia lub wyłudzenia) – proszę zastanowić się nad powiadomieniem organów ścigania, najlepiej po odpowiednim sprawdzeniu sytuacji.

 

Nie można wykluczyć, że Pani brat podpisał jakieś oświadczenie (np. zgodę na opróżnienie mieszkania z jego ruchomości). Z uwagi na sytuacje zdrowotną chorego takie oświadczenie woli (art. 60 K.c.) może być dotknięte wadą nieważności (art. 58 K.c.) – choroba psychiczna lub poważne zaburzenia psychiczne to wskazane przez ustawodawcę problemy, z którymi może wiązać się wada oświadczenia woli (art. 82 – art. 88 K.c.).

 

Jeśli wolno zaproponować jakiś zarys Pani aktywnej strategii, to proponuję:

 

  1. Żądanie od administracji budynku przedstawienia żądania na piśmie (i podpisanego), wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.
  2. Zwrócenie się do prokuratury z prośbą o to, by prokurator zawnioskował (do miejscowo właściwego sądu okręgowego) o ubezwłasnowolnienie Pani brata (art. 544 i następne K.p.c. w związku z art. 13 K.c. albo z art. 16 K.c.). W prośbie do prokuratury można by wskazać zagrożenie dla interesów Pani brata, w tym niebezpieczeństwo utraty przez niego mienia.
  3. Zwrócenie się do miejscowo właściwego sądu rejonowego (a konkretnie do wydziału właściwego w sprawach opiekuńczych) o podjęcie czynności, potrzebnych do ochrony dobra Pani brata – jako osoby z poważnymi zaburzeniami psychicznymi, którą (być może) należałoby ubezwłasnowolnić.

 

Być może do „sądu opiekuńczego” trzeba będzie zawnioskować o ustanowienie dla Pani brata kuratora dla osoby niepełnosprawnej; ustanowienie takiego kuratora przewidziano w artykule 183 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gdyby odpowiednio szybko zawnioskowano o ubezwłasnowolnienie Pani brata, to można by poprosić sąd o ustanowienie dla niego (na czas postępowania) doradcy tymczasowego (art. 548 K.p.c.). Za każdym z tych rozwiązań przemawia zagrożenie interesów majątkowych Pani brata.

 

Jak widać, żądanie na piśmie może się przydać jako dowód w różnych rodzajach postępowań. Także w przypadku zwrócenia się do policji o zabezpieczenie mieszkania Pani brata przed zapowiedzianymi czynnościami wobec jego rzeczy. Chodzi przecież nie tylko o aspekt majątkowy, ponieważ dokumenty (np. listy lub zapiski) mogą zawierać informacje prywatne (a nawet osobiste), które nie powinny dostać się w ręce niewłaściwych osób.

 

Oczywiście można rozważyć rozwiązanie ugodowe, ale warto również w takim przypadku zadbać o uzyskanie zgody sądu na usunięcie z mieszkania rzeczy Pani brata. W aspekcie majątkowym – jeśli rzeczy te są w dość dobrym stanie – być może udałoby nawiązać współpracę z jakąś organizacją charytatywną. Z jednej strony rzeczy (zwłaszcza meble) mogłyby w taki sposób trafić do osób potrzebujących takiego wsparcia, a z drugiej osoby z takiej organizacji mogłyby dokonać usunięcia rzeczy z mieszkania nieodpłatnie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII minus 2 =

»Podobne materiały

Zmuszenie brata do zabrania swoich rzeczy z mojego mieszkania

W moim mieszkaniu mieszkał brat, który jednak po ślubie wyprowadził się gdzieś z żoną. Pozostawił w jednym z pokoi swoje stare rzeczy, w tym meble, i zamknął go na klucz. Jak mogę go zmusić do opróżnienia pomieszczenia? Chcemy z mężem zrobić remont.

 

Głośne imprezy – zakłócanie ciszy nocnej przez studentów

Moi sąsiedzi to młodzi ludzie (studenci), którzy wynajmują mieszkanie. Co jakiś czas organizują głośne imprezy, które zakłócają ciszę nocną. Wiem, że mogę wezwać policję, ale to na pewno nie rozwiąże problemu. Studenci zapłacą mandat i za jakiś czas znowu będzie to samo. W regulaminie wspólnoty mies

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »