Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jest szansa na dozór elektroniczny?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 19.12.2016

Moja partnerka wyrokiem sądu rejonowego została skazana w 2008 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Ten wyrok został jej teraz odwieszony: miała zapłacić 12 tys. zł dla poszkodowanej, a zapłaciła 9 tys., więc na wniosek poszkodowanej została osadzona na 8 miesięcy w więzieniu. Jakie ma szanse na dozór elektroniczny? Do momentu osadzenia pracowała i może nadal pracować. Karę odbywa od 2 tygodni.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy jest szansa na dozór elektroniczny?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego (K.k.), Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.).

 

Kara może być wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi. W razie gdy warunki techniczne nie są wystarczające do jednoczesnego objęcia dozorem mobilnym wszystkich skazanych, wobec których dozór taki został orzeczony, w pierwszej kolejności kieruje się do wykonania dozory mobilne orzeczone jako środek zabezpieczający. Jeżeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru stacjonarnego jest uprzednia pisemna zgoda tych osób złożona do sądu, obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych.

 

Po uzyskaniu od podmiotu dozorującego informacji, że możliwe jest niezwłoczne rozpoczęcie wykonywania kary, oraz, w przypadku dozoru stacjonarnego, po uzyskaniu zgody, o której mowa w art. 43h § 3, sąd wydaje postanowienie o rozpoczęciu dozoru elektronicznego, w którym:

 

1) wyznacza termin i określa sposób zgłoszenia przez skazanego gotowości do instalacji środków technicznych,

2) jeżeli wobec skazanego orzeczono dozór stacjonarny, określa miejsce wykonywania dozoru, przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, kiedy skazany ma obowiązek przebywania w tym miejscu,

3) określa, jakie środki techniczne mają zostać zainstalowane.

 

Obecnie Pańska partnerka powinna złożyć do wydziału penitencjarnego sądu okręgowego właściwego dla miejsca, w którym odbywa karę pozbawienia wolności, wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w ramach Systemu Dozoru Elektronicznego (SDE). Jeżeli zamieszkują Państwo wspólnie, wówczas gdy partnerka jest na wolności, musi ona dołączyć Pana oświadczenie, w którym wyraża Pan zgodę na to, by kara była wykonywana w Państwa wspólnym miejscu zamieszkania. Stosowny wniosek partnerka może pobrać w zakładzie karnym. Wniosek w jej imieniu mógłby także zgłosić jej pełnomocnik (radca prawny, adwokat). Do wniosku należałoby dołączyć oświadczenie pracodawcy o możliwości dalszego jej zatrudnienia, jak również inne dokumenty wskazujące na możliwość asymilacji partnerki w społeczeństwie po opuszczeniu zakładu pracy.

 

Podstawowym warunkiem będzie jednak spełnienie obowiązków: „Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny, ma obowiązek:

 

1) nieprzerwanie nosić nadajnik,

2) dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku, oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną,

3) udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, naprawy lub wymiany na każde żądanie tego podmiotu, w tym również umożliwiając pracownikom tego podmiotu wejście do pomieszczeń, w których skazany przebywa, lub na nieruchomość stanowiącą jego własność lub będącą w jego zarządzie,

4) udzielać prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków oraz stawiać się na wezwania sędziego i kuratora”.

 

Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór stacjonarny, ma ponadto obowiązek:

 

  1. pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie,
  2. odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego,
  3. umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator,
  4. udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, wyjaśnień, o których mowa w § 1 pkt 4, również przy użyciu rejestratora stacjonarnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus 6 =

»Podobne materiały

Starania o dozór elektroniczny więźnia

Syn odbywa karę w zakładzie karnym. Wystąpił jeszcze w areszcie śledczym o dozór elektronicznym. Został jednak przewieziony do więzienia, gdzie inni osadzeni twierdzą, że akurat w tym miejscu nie dostaje się dozoru. Czy może tak być? Co powinien teraz robić?

 

Jak bronić się przed odwieszeniem wyroku?

W 2013 r. popełniłem przestępstwo, otrzymałem wyrok w zawieszeniu na okres próby 4 lat. Niedawno dostałem drugi wyrok i teraz pismo, że odbędzie się sprawa o odwieszenie pierwszej kary. Jak się mogę bronić? Wiem, że wystawiono za mną list gończy. Ale czy mam szansę na zamianę więzienia na grzywnę?

 

Zamiana kary pozbawienia wolności na dozór elektroniczny

Mój konkubent miał dostać mandat za picie piwa na przystanku, ale po sprawdzeniu go w rejestrze został zatrzymany przez policję i przewieziony do aresztu. Wszystko dlatego, że miał wyroki w zawieszeniu, więc jeden (4 miesiące) odwiesili od razu, a drugi (12 miesięcy) już w zakładzie karnym. Mój part

 

Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Czy można starać się o skrócenie okresu kary zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, np. po odbyciu 2/3 kary? Prawo jazdy zostało zatrzymane za jazdę pod wpływem alkoholu, wcześniej nie byłem karany.

 

Kiedy nastąpi zatarcie skazania na karę grzywny?

Zostałem złapany za jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości. Poddałem się dobrowolnie karze i została orzeczona wobec mnie kara grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów przez 12 miesięcy. Zapłaciłem grzywnę i koszty sądowe. Niedługo miną 2 lata od czasu, kiedy odebrałem prawo jazdy. Kiedy nastąp

 

Wymeldowanie bez zgody zameldowanego

Jestem współwłaścicielką (razem z moją siostrą) nieruchomości po naszych rodzicach. Jest w tej nieruchomości zameldowana córka mojej siostry, która dobrowolnie nie chce się wymeldować. Dodam, że od ponad 10 lat nie mieszka pod tym adresem, gdyż wyjechała za granicę. Jak można wymeldować zameldowaneg

 

Bezpieczny kontrakt na zaprojektowanie odzieży

Moje pytanie dotyczy praw autorskich, a dokładnie zabezpieczenia się przed nieuczciwym wykorzystaniem mojego dzieła. Otrzymałam propozycję realizacji projektów ubrań rekreacyjnych dla pewnej firmy odzieżowej. Wstępnie ustaliliśmy, że będę dostawała wynagrodzenie od sprzedaży (5%), płacone po comiesi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »