.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy brat może bezpiecznie przyjechać odwiedzić rodzinę w Polsce?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 09.03.2015

Mój brat 16 lat temu został skazany na 1,5 roku więzienia. Kilka miesięcy spędził w areszcie śledczym, po czym go zwolniono. Myślał, że to już koniec sprawy i wyjechał za granicę. Okazało się jednak, że sąd wydał wyrok skazujący. Brat jednak nie wrócił go odbyć. Czy obecnie, po 16 latach, sprawa już jest przedawniona? Czy brat może bezpiecznie przyjechać odwiedzić rodzinę w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Termin przedawnienia wykonania kary zależy od rodzaju i długości wymierzonej kary, co potwierdza art. 103 § 1 pkt 1–3 Kodeksu karnego. I tak, nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

 

  • 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą,
  • 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
  • 10 – w razie skazania na inną karę.

 

Rzeczywiście zatem kara 1,5 roku pozbawienia wolności przedawni się z upływem 15 lat, licząc od daty uprawomocnienia się wyroku skazującego.

 

Co do zasady powyższe terminy przedawnienia mają charakter bezwzględny, tzn. nie ulegają one przerwie ani ze względów faktycznych, ani też prawnych, co oznacza, że po ich upływie kara nie może być już wykonana. Niemniej art. 104 § 1 Kodeksu karnego stanowi, iż ustawa może przewidywać przesłanki spoczywania biegu przedawnienia, o czym mowa poniżej. Nadto bieg termin przedawnienia wykonania kary ulega zawieszeniu na okres odbywania tejże kary (art. 15 § 4 Kodeksu karnego wykonawczego). Natomiast nie przerywa biegu przedawnienia odbywanie kary orzeczonej innym wyrokiem.

 

Należy także pamiętać, że przedawnienie wykonania kary wymierzonej za niektóre przestępstwa w ogóle nigdy nie nastąpi. Mianowicie, przedawnienie wykonania kary nie dotyczy skazanych za zbrodnię przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodnie wojenne, oraz za niżej wskazane umyślne przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

 

Podejrzewam, że Pani brat nie został skazany za żadne z tych przestępstw, do których instytucji przedawnienia wykonania kary nie stosuje się. Niemniej proszę o potwierdzenie powyższych okoliczności.

 

Ustalenie, czy w przypadku Pani brata nastąpiło przedawnienie wykonania kary, zależy nadto od tego, czy względem niego zapadło postanowienie sądu o zawieszeniu postępowania wykonawczego (art. 15 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego w zw. z art. 104 § 1 Kodeksu karnego) i czy zachowanie Pani brata po wyjściu z aresztu zostanie uznane za „uchylanie się od wykonania kary” (te dwie przesłanki muszą wystąpić łącznie, brak jednej z nich nie spowoduje przerwania biegu przedawnienia).

 

Co do zasady zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienie, chyba że skazany uchyla się od wykonania kary. Niestety z treści Pani pytania wynika, iż w niniejszej sprawie są podstawy do uznania, że skazany uchylał się od wykonania kary. Jeżeli zostanie ustalone, że skazany uchyla się od wykonania kary, termin spoczywania biegu przedawnienia nie może przekroczyć jednak 10 lat. Po ustaniu przeszkody (np. ujęciu skazanego), nie później jednak niż po upływie tych 10 lat, przywrócony zostaje bieg przedawnienia. Wstrzymanie biegu przedawnienia nie nastąpi, mimo iż „skazany uchyla się od odbywania kary”, jeżeli w związku z tym nie nastąpiło zawieszenie postępowania wykonawczego (tj. sąd nie wydał postanowienia o zawieszeniu postępowania wykonawczego).

 

Zatem niniejsza odpowiedź zależy od tego, czy postanowienie o zawieszeniu postępowania wykonawczego względem Pani brata w ciągu tych 16 lat zapadło i czy zachowanie Pani brata zostanie uznane „za uchylanie się od wykonania kary”. Jeśli nie, to należy stwierdzić, że przedawnienie wykonania kary nastąpiło i w związku z tym postępowanie wykonawcze względem Pani brata powinno zostać umorzone, gdyż kara pozbawienia wolności nie może zostać wykonana. W przeciwnym razie, tj. w przypadku wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania wykonawczego i uznaniu, iż brat po wyjściu z aresztu uchylał się od wykonania kary, kara pozbawienia wolności może być jeszcze względem brata wykonana, gdyż nastąpiło przerwanie biegu terminu wykonania kary pozbawienia wolności.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton