.
Mamy 12 435 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy brat ma prawo do mojej części nieruchomości?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 20.01.2016

Moi rodzice 4 lata temu przekazali mi w darowiźnie 1/3 nieruchomości. Jakiś czas temu zmarła moja matka. Jeden z braci (jest nas czworo rodzeństwa) posiada jej testament sprzed darowizny, w którym powołała go do całości spadku. Chce on przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Testamentu nie podważamy. Czy brat ma prawo do mojej części nieruchomości, którą otrzymałem w darowiźnie? Czy reszta spadkobierców ma prawo do jakiejś części spadku po zmarłej mamie? Czego mam się spodziewać na rozprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego.

 

W pierwszej kolejności podnieść należy, iż sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Istotne z punktu widzenia Pana, brata, ojca i sióstr interesu znaczenie ma przepis, zgodnie z którym sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

 

W tym przypadku żadne z Państwa nie kwestionuje załączonego do wniosku testamentu. Jeżeli sąd nie będzie miał wątpliwości co do ważności testamentu, a brat w terminie 6 miesięcy od śmierci matki, złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, sąd wydana postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie testamentu przez Pana brata z dobrodziejstwem inwentarza.

 

Skutkiem powyższego będzie wpisanie Pana brata do księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, której jest Pan współwłaścicielem. Innymi słowy w miejsce matki wpisany będzie brat, co skutkować będzie nie zmianą wielkości udziałów, lecz zmianą współwłaściciela.

 

Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po matce, na którego podstawie spadek po niej nabędzie Pana brat, nie ma bowiem dla Pana większego znaczenia, gdyż nie ma ono wpływu na Pana udział w prawie własności. W dalszym ciągu będzie Pan współwłaścicielem nieruchomości w 1/3 części.

 

Jeżeli nie będziecie Państwo kwestionować testamentu, wówczas możecie Państwo dochodzić zachowku. Innymi z uwagi na fakt, iż gdyby nie testament dziedziczyliby Państwo w 5 osób, każdemu z Państwa przypada połowa z 1/5, tj. 1/10 spadku po matce. Przyjmuję bowiem, że nikt nie jest osobą małoletnią ani też trwale niezdolną do pracy. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

 

Przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Przy obliczaniu zachowku należnego zstępnemu nie dolicza się do spadku darowizn uczynionych przez spadkodawcę w czasie, kiedy nie miał zstępnych. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy darowizna została uczyniona na mniej niż trzysta dni przed urodzeniem się zstępnego. Przy obliczaniu zachowku należnego małżonkowi nie dolicza się do spadku darowizn, które spadkodawca uczynił przed zawarciem z nim małżeństwa.

 

Wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili ustalania zachowku. Jeżeli spadkobierca obowiązany do zapłaty zachowku jest sam uprawniony do zachowku, jego odpowiedzialność ogranicza się tylko do wysokości nadwyżki przekraczającej jego własny zachowek.

 

Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

 

Nie można zatem wykluczyć, że 1/10 spadku po matce przedstawia spory majątek, ale proszę pamiętać, że brat będzie odpowiadał po matce do wysokości aktywów, które ta po sobie pozostawiła, m.in. do wartości 1/3 części nieruchomości, w której jest Pan współwłaścicielem. Osobiście polecam próbować dowiedzieć się jaka wartość zostanie ustalona w czasie spisu inwentarza, tj. wartość aktywów i pasywów pozostawionych przez Pana matkę, wówczas będzie możliwe ustalenie, czy brat będzie wzbogacony na skutek nabycia spadku, czy też wszystko, co otrzyma, będzie musiał spieniężyć i spłacić długi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »