.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy będę płacił podatek w Polsce?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 25.10.2015

Wyjeżdżam do pracy do kraju, w którym nie płaci się podatków. Ten kraj nie ma umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania z Polską. Zabieram ze sobą żonę. W danym roku będę poza Polską o wiele dłużej niż 183 dni. Gdzie leży moje centrum interesów życiowych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak Pan wie osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Zgodnie z art. 3 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Jak z powyższego wynika miejsce zamieszkania w Polsce dla celów podatkowych będzie miała nawet osoba nieprzebywająca w kraju ani jednego dnia w roku podatkowym, jeśli ma w Polsce ośrodek interesów życiowych. Posiadanie w kraju ośrodka interesów życiowych to posiadania tu np. centrum interesów osobistych. Wszystkie te pojęcia są pojęciami o nieokreślonej granicy zbioru desygnatów, stąd ich „miękkość” utrudnia precyzyjne wydawanie opinii, a jednocześnie umożliwia wydawanie rozstrzygnięć indywidualnych znacznie ze sobą rozbieżnych. Z tego też powodu, w wielu przypadkach to subiektywne nastawienie podatnika decyduje gdzie ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, tak w praktyce, gdy wyjeżdża się do innego kraju z zamiarem osiedlenia się tam traci się w Polsce ośrodek interesów życiowych, a tym samym traci się nieograniczony obowiązek podatkowy; brak jest wtedy konieczności rozliczania się w kraju z innych dochodów niż osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (należy w takim przypadku zaktualizować miejsce zamieszkania na druku ZAP-3).

 

W przypadku wyjazdu tylko na pewien czas w celach jedynie zarobkowych, gdy istnieje świadomość i chęć powrotu do Polski, wydaje się, iż nie ulega likwidacji krajowy ośrodek interesów życiowych – w takim przypadku w Polsce posiada się również nieograniczony obowiązek podatkowy. Wtedy, skoro na podatniku ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy, podlega on opodatkowaniu w Polsce także z tytułu dochodów osiąganych ze stosunku pracy w innym kraju. W wielu przypadkach zasadę tę modyfikuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdy jej brak, ma ona bezwzględny charakter.

 

Zgodnie z art. 27 ust. 9 i 9a ww. ustawy, jeżeli podatnik posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy, osiąga np. dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli są) i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie (kwota odliczenia nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym).

 

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2012 r. (sygnatura: III SA/Wa 1400/12) „W przypadku gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w państwie tym nie pobrano od niego podatku, dochód ten będzie opodatkowany w Polsce bez odliczania podatku” (LEX nr 1332934). W tym samym wyroku czytamy również, że „(…) stwierdzić należy, iż w przypadku gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w państwie tym nie pobrano od niego podatku, dochód ten będzie opodatkowany w Polsce bez odliczania podatku. Podkreślenia wymaga, iż metoda zaliczenia proporcjonalnego, o której mowa w w/cyt. art. 27 ust. 9 u.p.d.o.f. polega na zaliczeniu podatku zapłaconego za granicą na poczet podatku należnego w kraju miejsca zamieszkania podatnika, obliczonego od całości dochodów – w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostawał w stosunku do całości dochodu podatnika. Tym samym w przedmiotowej sprawie Stronie nie przysługiwało prawo do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 27g u.p.d.o.f., albowiem nie miało miejsca opodatkowanie dochodu za granicą”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII plus zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton