.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy alimenty od byłego męża są ograniczone czasowo?

Autor: Dariusz Kostyra • Opublikowane: 23.10.2009

W roku 2003 orzeczony został rozwód z winy mojego męża, sąd zasądził także dla mnie alimenty. Teraz były mąż stwierdził, że skoro minęło już ponad pięć lat od wyroku, nie musi płacić już tych alimentów. Czy to prawda? Myślałam, że te alimenty są bezterminowe (dożywotnie) lub do czasu, gdybym ponownie wyszła za mąż. Czy może na to wpływać fakt, że miesiąc temu wprowadził się do mnie mój przyjaciel?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd – na żądanie małżonka niewinnego – może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

 

W przypadku alimentów od małżonka uznanego za wyłącznie winnego rozkładu pożycia ustawa przewiduje, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa.

 

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 11 kwietnia 2006 r. (sygn. akt. SK 57/04) orzekł, iż art. 60 § 1 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodziny i opiekuńczy w zakresie, w jakim obciąża małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia obowiązkiem alimentacyjnym nieograniczonym w czasie (o ile małżonek niewinny nie wstąpi w nowy związek małżeński), jest zgodny z art. 2 i art. 64, w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

 

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na linię orzecznictwa Sądu Najwyższego w podobnych sprawach. Otóż w wyroku z dnia 10 lipca 1998 r. (I CKN 788/97) Sąd Najwyższy orzekł, iż pozostawanie w konkubinacie przez uprawnionego do alimentacji rozwiedzionego małżonka nie jest ustawową przesłanką wygaśnięcia wobec niego obowiązku alimentacyjnego drugiego z rozwiedzionych małżonków.

 

Podobne stanowisko zostało również wyrażone przez Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 grudnia 1991 r. (III CZP 131/91), w której orzeczono, iż nie powoduje wygaśnięcia obowiązku dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu zawarcie przez niego ślubu kościelnego. Okoliczność tę jednak sąd powinien wziąć pod rozwagę przy ocenie zgodności dochodzonego roszczenia alimentacyjnego z zasadami współżycia społecznego.

 

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż upływ 5 lat od orzeczenia rozwodu nie jest przesłanką powodującą wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy rozwód był orzeczony z wyłącznej winny małżonka zobowiązanego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI minus 9 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »