.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy żona może wspólną firmę przepisać bez zgody męża?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 03.04.2019

Razem z żoną prowadzimy firmę handlowo-usługową, firma jest zarejestrowana na żonę. Żona przeszła na emeryturę i chce przepisać firmę na córkę, a ja się na to nie zgadzam, bo chcę firmę prowadzić dalej. Czy żona może naszą wspólną firmę przepisać komukolwiek bez zgody męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do treści art. 55 1 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo stanowi zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, wskazuje się więc na funkcjonalny organizm gospodarczy. Chodzi o zespół składników, w którym przeważa pierwiastek niematerialny, będący istotą przedsiębiorstwa. Za decydujące trzeba uznać posiadanie odbiorców oferowanych dóbr i usług, czyli klienteli i renomy przyciągającej odbiorców. To nie oznacza, aby lekceważyć składniki materialne umożliwiające funkcjonowanie gospodarcze zespołu. Podając przykładowe składniki materialne, powołany przepis wskazuje na wierzytelności i prawa do rzeczy.


W świetle powyższego należało uznać, że w skład majątku wspólnego wchodzi także opisane przedsiębiorstwo. Ustawodawca, nowelizując Kodeks rodzinny i opiekuńczy, uznał za celowe ustalenie katalogu czynności prawnych, co do których osoba pozostająca w ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej powinna uzyskać zgodę drugiego małżonka. Brak zgody w przypadku czynności jednostronnej powoduje jej nieważność bezwzględną (art. 37 § 4), a w przypadku umowy jej ważność pozostaje w zawieszeniu (art. 37 § 2 i 3). Zgoda drugiego małżonka potrzebna do czynności prawnej prowadzącej do zbycia przedsiębiorstwa, warunkująca ważność tej czynności prawnej, wymagana jest w sytuacji istnienia wspólności ustawowej małżeńskiej. Uregulowanie to dotyczy zarządu majątkiem wspólnym w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej. Wówczas to umowa zawarta przez małżonka bez zgody drugiego małżonka jest dotknięta sankcją określaną jako bezskuteczność zawieszona. Jest to tzw. czynność prawna niezupełna, zwana kulejącą (łac. negotium claudicans).

 

Jeżeli małżonek potwierdzi taką umowę, staje się ona ważna już od chwili jej zawarcia (art. 63 § 1 zd. drugie). Stan bezskuteczności zawieszonej ustaje również wtedy, gdy małżonek odmówi potwierdzenia lub termin do potwierdzenia upłynie bezskutecznie bądź z innej przyczyny możliwość potwierdzenia ustanie. W tych jednak przypadkach umowa zawarta bez zgody współmałżonka będzie bezwzględnie nieważna od chwili jej zawarcia (zob. np. wyrok SN z dnia 25 kwietnia 1995 r., sygn. akt I).

Żona absolutnie nie może przenieść przedsiębiorstwa bez Pana zgody, która warunkuje ważność zawartej umowy zbycia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I - 3 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »