.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy zleceniodawca może rozliczyć PIT przy umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 23.06.2022 • Zaktualizowane: 23.06.2022

Chciałbym zawrzeć umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich z osobą fizyczną (umowa pomiędzy dwoma osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej). Zależy mi, aby nie obciążać zleceniobiorcy koniecznością rozliczania podatku z tej umowy w jego rozliczenia PIT (chciałbym rozliczyć tę umowę w moim rozliczeniu PIT jako zleceniodawcy)? Czy istnieje taka możliwość? Jeśli tak, to poproszę o informację, jak miałbym to zrobić – w którym formularzu, skoro umowa ta jest dla mnie kosztem, a nie dochodem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy zleceniodawca może rozliczyć PIT przy umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich?

Podatnik podatku dochodowego

Zgodnie z art. 7 § 1 Ordynacji podatkowej „podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu”.

 

Jak widać, podatnikiem jest osoba, na której ciąży obowiązek podatkowy. W przypadku podatku PIT podatnikiem jest osoba fizyczna, która uzyskuje przychód podatkowy.

 

Żaden przepis podatkowy ani przepis prawa cywilnego nie daje prawa do zmiany podmiotu będącego podatnikiem. Nie można w oparciu o jakąkolwiek umowę zmienić osoby zobowiązanej do zapłaty podatku. Nie jest możliwe, aby Pan jako zleceniodawca stał się podatnikiem zamiast zleceniobiorcy. Nie ma także przepisu, który umożliwiałby ujęcie podatku w zeznaniu podatkowym składanym przez zleceniodawcę.

 

„O tym więc, czy dana osoba lub jednostka będzie podatnikiem, decyduje treść prawa materialnego, które przesądza o zakresie podmiotów, na których ciąży obowiązek podatkowy w danym podatku, a więc nieskonkretyzowana powinność świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawie podatkowej. Bycie podatnikiem ma w związku z tym charakter obiektywny”.

 

O tym, kto jest podatnikiem, decyduje treść przepisów, a nie zgodne ustalenie stron danego stosunku prawnego. Subiektywne odczucia czy wzajemne ustalenia stron umowy nie mają żadnego znaczenia w kontekście ustalenia obowiązku podatkowego.

 

Planowane zatem działanie nie jest zgodne z przepisami i nie znajduje oparcia w literze prawa.

Rozliczenie podatku przez zleceniodawcę czy zleceniobiorcę?

W tym zakresie jedynym rozwiązaniem jest treść art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, który podaje, że „zapłata podatku może nastąpić także przez:

 

1) małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę;

2) aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym;

3) inny podmiot, w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł”.

 

W konsekwencji jedynym dopuszczalnym działaniem jest, aby zapłacił Pan podatek za zleceniobiorcę, o ile kwota podatku nie przekracza 1000 zł. Jednakże podatek ten wykazuje zleceniobiorca w swoim zeznaniu podatkowym, a nie Pan. Jest to zobowiązanie zleceniobiorcy, który jest podatnikiem, i to nie podlega zmianie. Pan może jednak opłacić jego zobowiązanie na ww. warunkach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 3 + zero =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl