Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zakup samochodu osobowego lub wzięcie go w leasing może być kosztem jednorazowym?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 28.05.2019

Szukam w firmie kosztów na miesiąc styczeń. Czy zakup samochodu osobowego lub ewentualnie wzięcie go w leasing mogłoby być kosztem np. jednorazowym (bądź wpłata 30% byłaby kosztem jednorazowym) oraz czy po zmianach przepisów opłacalny jest leasing samochodów osobowych? Od lutego chcę wyremontować garaż, tzn. czeka mnie wymiana zadaszenia, które kompletnie jest zniszczone, elewacji oraz wymiana stolarki. Czy koszty remontu można jednorazowo wrzucać w koszty? Zaznaczam, że nabyłam ten garaż w 2008 roku i nie amortyzowałam go, ponieważ miałam zamiar dalszej odsprzedaży.

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Samochód będący własnością podatnika i wykorzystywany w działalności gospodarczej stanowi środek trwały podlegający amortyzacji. W konsekwencji podatnik nie ma możliwości ujęcia wartości zakupu jednorazowo w kosztach podatkowych lecz dokonuje tego poprzez dokonane odpisy amortyzacyjne. Dodatkowo w przypadku samochodów osobowych wyłączono możliwość dokonywania jednorazowej amortyzacji (art. 22k ust. 7 i ust. 14 ustawy PIT).

 

Ponadto, począwszy od 1 stycznia 2019 r., wprowadzono nowe ograniczenia w zakresie zakupu na własność samochodów osobowych. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy PIT „nie uważa się za koszt uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych według zasad określonych w art. 22a–22o, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej kwotę:

 

a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

b) 150 000 zł -–w przypadku pozostałych samochodów osobowych”.

 

W konsekwencji zakup samochodu na własność nie może zostać jednorazowo ujęty w kosztach podatkowych, lecz poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Dodatkowo jeżeli wartość pojazdu przewyższa 150 000 zł odpisów nie dokonuje się w pełnej wysokości lecz proporcjonalnie.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Fot. Fotolia

Czy zakup samochodu osobowego lub wzięcie go w leasing może być kosztem jednorazowym?

 

Analogiczne przepisy wprowadzono odnośnie leasingu. Otóż w myśl art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy PIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodu dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Zasada ta dotyczy tej części raty leasingowej która obejmuje spłatę samochodu.

 

W rezultacie jeżeli wartość samochodu będzie wynosić 150 000 zł lub mniej, podatnik będzie mógł kwotę netto raty leasingowej zaliczyć w koszty działalności w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast wartość samochodu będzie większa, w koszty będzie można wrzucić jedynie proporcjonalną część raty leasingowej.

 

Obecnie organy podatkowe akceptują, że wstępna opłata leasingowa może zostać w całości wrzucona jednorazowo w koszty podatkowe (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4511.585.2016.1.ZK). Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli wartość pojazdu będzie większa niż 150 000 zł to opłata może stanowić koszt proporcjonalnie.

 

Odnoście garażu. Jeżeli danym budynek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz jest przeznaczony do dalszej odsprzedaży, to nie spełnia on kryterium uznania go za środek trwały w myśl art. 22a ustawy PIT.

 

W rezultacie dokonane remonty nie powiększają wartości początkowej, od której dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, lecz mogą zostać jednorazowo ujęte w kosztach podatkowych. Taki budynek nie jest bowiem kwalifikowany jako środek trwały, lecz jako towar handlowy przeznaczony do sprzedaży. Taki sposób interpretacji potwierdza pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18.10.2011r., nr ILPB1/415-949/11-2/AA:

 

„Koszty uzyskania przychodów mogą natomiast stanowić wydatki poniesione na remont składnika majątku, zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od tego, czy składnik majątku jest ujawnionym środkiem trwałym.

 

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji remontu, dlatego też w odniesieniu do remontu zasadne jest odniesienie się do definicji sformułowanej w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), remontem jest wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

 

Istotą remontu jest wykonanie prac przywracających pierwotny stan techniczny i użytkowy środka trwałego, niezwiększających jego wartości początkowej. Remontem jest zatem przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego poprzez wymianę zużytych składników technicznych, nie powodujące jednak zmian w użytkowaniu, przeznaczeniu i konstrukcji tego obiektu. Remont środka trwałego powinien zmierzać do zachowania jego dotychczasowej substancji. Konsekwencją remontu ma być utrzymanie środka trwałego we właściwym stanie technicznym i użytkowym. Różnica pomiędzy nakładami ponoszonymi na remont a nakładami ponoszonymi na ulepszenie środków trwałych polega na tym, że remont zmierza do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środka trwałego i jest rodzajem naprawy, wymiany zużytych elementów, natomiast w wyniku ulepszenia środek trwały zostaje unowocześniony lub przystosowany do spełnienia innych, nowych funkcji, zyskuje istotną zmianę cech użytkowych.

 

Ze złożonego wniosku wynika, że budynek ten nie jest i nie będzie środkiem trwałym firmy. W budynku tym konieczne jest przeprowadzenie remontu.

 

We wniosku Zainteresowany oświadczył, że roboty budowlane będą miały charakter remontu w rozumieniu art. 3 pkt 8 Prawa budowlanego.

 

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że wydatki związane z remontem niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, a wykorzystywanego w prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej składnika majątku, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza, mogą zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów”.

 

Koszty remontu budynku, traktowanego jako towaru handlowego, i inne związane z jego przygotowaniem nakłady, stanowią koszty bezpośrednio związane z przychodami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - X =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odszkodowanie za niedostarczenie dłużnikom lokalu

Mieszkanie należało do MPGM i jemu lokatorzy płacili czynsz. Odnalazł się jednak właściciel lokalu, ale lokatorzy przestali płacić czynsz. Sąd nakazał eksmisję, ale miasto nie znalazło lokalu socjalnego. W ugodzie sądowej miasto zgodziło się zapłacić właścicielowi odszkodowanie z

Rozliczenie podatku rodzica, który ponownie wziął ślub

Przez ostatnie lata rozliczałem się z synem jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W grudniu zeszłego roku ponownie się ożeniłem (żona ma także dziecko z poprzedniego związku i rozliczała się tak jak ja); zawarliśmy intercyzę. Czy będę mógł dalej rozliczać się z synem, czy odt

Zmiana wartości budynku po amortyzacji

Przyjąłem budynek wyceniony wg stawek urzędowych, a po amortyzacji poprosiłem o wycenę biegłego rzeczoznawcę. Czy mogę zmienić teraz wartość budynku oraz wartość amortyzacji?
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »