.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy współwłaściciel nieruchomości może sprzedać swoją część dla spółki?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 13.08.2017

Czy jeden ze współwłaścicieli nieruchomości może sprzedać swoją część do spóło z o.o. i jaki jest skutek dla pozostałej dwójki? Czy zmienia się podatek od nieruchomości?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady każdy ze współwłaścicieli może swój udział sprzedaż, darować, wnieść aportem do spółki itd. Stanowi o tym wprost art. 198 Kodeksu cywilnego. Każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Oznacza to, że niezależnie od stanowiska pozostałych 2 współwłaścicieli, jeden z nich może bez przeszkód sprzedaż swój udział.

 

Skutek jest taki, że zmienia się po prostu współwłaściciel i zamiast dotychczasowego, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może korzystać  z nieruchomości oczywiście w sposób zgodny z pozostałymi współwłaścicielami.

 

W zakresie podatku od nieruchomości, o który Pan pyta, generalną zasadą jest to, że w przypadku wykorzystywania nieruchomości do celów gospodarczych obowiązuje inna, wyższa stawka niż ma to miejsce w odniesieniu do nieruchomości, która do takich celów wykorzystywana nie jest.

 

W tym przypadku sprawa będzie o tyle bardziej skomplikowana, o ile – jak rozumiem – Państwa nieruchomość nie jest podzielona, w sensie, że nie ma, powiedzmy, na niej lokali, gdzie kilka będzie wykorzystywanych dla celów działalności gospodarczej, dlatego obawiam się, że wyższy podatek będzie naliczany od całej nieruchomości. Jest tak dlatego, że nie można w takiej sytuacji ustalić, z czego będzie korzystała spółka.

 

Aby nie być gołosłowną, odwołam się do orzecznictwa. Precyzyjniej będzie to wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Rzeszowie z dnia 14 lutego 2011 r., sygn. akt I SA/Rz 826/10: „ponieważ spółdzielnia mieszkaniowa, która prowadzi działalność gospodarczą, jest współwłaścicielem garażu, wyodrębnionego pod względem prawnym jako odrębny lokal użytkowy, a obowiązek podatkowy zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, w tym i mieszkańcach, to wszyscy współwłaściciele opłacają podatek wg stawek określonych w art. 5a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, pomimo że tylko jeden ze współwłaścicieli, w tym przypadku spółdzielnia mieszkaniowa, prowadzi działalność gospodarczą, a inni współwłaściciele nie. Ponieważ obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach, nie można zróżnicować stawek podatku dla różnych współwłaścicieli w zależności od tego, który z nich prowadzi działalność gospodarczą, a który jej nie prowadzi”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus III =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton