Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wspólnik może zgłosić swoją żonę jako osobę współpracującą bez mojej zgody drugiego wspólnika?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 20.08.2018

Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej dwuosobowej. Czy wspólnik może zgłosić swoją żonę jako osobę współpracującą bez mojej zgody i czy ona może mu pomagać bez mojej zgody?

Monika Wycykał

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z istoty spółki cywilnej jako stosunku prawnego zawartego między konkretnymi osobami wynika, że jej fundamentem jest zasada wzajemnego zaufania pomiędzy wspólnikami, z której to zasady czerpią reguły rządzące dokonywaniem czynności w spółce. Na wstępie należy zauważyć, iż jeżeli umowa spółki cywilnej zawarta pomiędzy Państwem nie zawiera szczegółowych rozwiązań dotyczących zakresu czynności, do których umocowani są poszczególni wspólnicy oraz zapisu, w jakich sytuacjach wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, znajdzie zastosowanie regulacja zawarta w art. 865 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty”.

 

Mając na uwadze cytowany powyżej przepis, łatwo zauważyć, że odpowiedź na zadane przez Panią pytanie zależy od tego, do jakiej grupy czynności należy zaliczyć zatrudnienie osoby współpracującej – czy jest to czynność zwykłego zarządu, czy przekraczająca zwykły zarząd sprawami spółki.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Przepisy Kodeksu nie dookreślają niestety, co należy rozumieć przez pojęcie zwykłego zarządu, a co przez czynność ją przekraczającą. W takiej sytuacji należy przyjrzeć się, jak zapatruje się na to orzecznictwo.

 

Samodzielne prowadzenie przez wspólnika spraw spółki może obejmować tylko czynności zwykłe, a więc niewykraczające poza zakres zwykłego zarządu. Ocena, czy dana czynność mieści się w ramach zwykłego zarządu, czy też je przekracza, zależy od okoliczności konkretnego przypadku, a zwłaszcza od charakteru działalności prowadzonej przez spółkę (wyrok SN z dnia 13 lutego 1997 r., sygn. akt I CKN 85/96,  OSP 1997, z. 12, poz. 228, wyrok SN z dnia 5 czerwca 1997 r., sygn. akt I CKN 70/97, OSNC 1997, nr 11, poz. 179).

 

Sad Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I ACa 554/08, LEX nr 1120154, wskazał, że przy kwalifikacji danej czynności istotne znaczenie ma wpływ tej czynności na działalność spółki.

 

W moim przekonaniu ważne wskazanie zawarł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 28 września 2012 r., sygn. akt V ACa 412/12, LEX 1220493, „dokonując kwalifikacji danej czynności, należy zbadać, jaki wpływ ta czynność ma na działalność spółki, możliwość osiągnięcia wspólnego celu oraz wielkość aktywów i pasywów”.

 

W doktrynie prawa również wskazuje się na kwestie takie jak, czy czynność wiąże się z codzienną i bieżącą działalnością spółki, czy da się ją pogodzić z celem i przedmiotem działalności spółki (wyrok SA w Warszawie z dnia 4 listopada 2008 r., sygn. akt I ACa 554/08, LEX nr 1120154).

 

Mając na względzie powyższe, w moim przekonaniu wspólnik nie może zgłosić swojej małżonki jako osobę współpracującej  bez zgody wspólnika, co w konsekwencji prowadzi do takiego wniosku, że nie może ona mu pomagać bez zgody drugiego wspólnika. Ma to swoje uzasadnienie również w formalnościach związanych z rejestracją takiej osoby w ZUS oraz z tym z jakiego rodzaju stosunkiem prawnym dotyczącym zatrudnienia będziemy mieli do czynienia – czy z umowa o pracę, czy zleceniem. Zgodnie z art. 8 ust. 11 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „za osobę współpracująca  z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy zlecenia; nie dotyczy to osób, z którymi została zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego”.

 

Dla przykładu: jeśli pracodawcą małżonki jednego ze wspólników będzie spółka, to do celów ubezpieczeń społecznych należy ją traktować jak pracownika. Tym samym skutkuje to zmianą w majątku spółki oraz wpływa na bieżącą działalność spółki. Dlatego tez uważam, że taka czynność jest czynnością przekraczającą zakres zwykłych czynności spółki i wymaga zgody wszystkich wspólników wyrażonych w formie uchwały.

 

W przypadku podjęcia takiej decyzji przez jednego wspólnika każdy wspólnik ma prawo zakwestionować w drodze sprzeciwu czynności innego wspólnika, który wówczas odpowiada wobec spółki za naruszenie umowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 plus 4 =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Opodatkowanie spłaty wspólnika, który chce wystąpić ze spółki

W skład spółki cywilnej wchodzi czterech wspólników, którzy mają po 25% udziałów. Każdy z nich ma  indywidualny wpis gospodarczy. Jeden ze wspólników chce za spłatą wystąpić ze spółki. Czy kwota tej spłaty może być wliczona w koszty spółki i czy wspólnik zapłaci od

Wejście do spółki spadkobierców zmarłych wspólników

Czy dwuosobowa spółka może dalej prowadzić działalność jeśli nastąpi śmierć obydwu wspólników, a umowa spółki miała zapis, że spadkobiercy mogą wejść w miejsce zmarłych wspólników? Czy w dwuosobowej spółce cywilnej, której wspólnicy są małżonkami, będzie można prowadz

Przekazanie samochodu z odpisem VAT do spółki cywilnej

Od kilku lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Od pewnego czasu działalność w tej samej branży prowadzi moja córka. Zamierzamy połączyć nasze firmy, zakładając spółkę cywilną. Na majątek mojej firmy składa się samochód z kratką, przy którego zakupie korzys
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »