Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy umorzenie udziałów jest kosztem dla spółki z o.o.?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 18.04.2017

Wspólnik sp. z o.o. chce część udziałów sprzedać i umorzyć je. Czy umorzenie udziałów będzie kosztem dla spółki?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie wiem czy dobrze zrozumiałem Pani pytanie, ale jeśli pyta Pani o koszty uzyskania po stronie odkupującej udziały spółki, to koszty ponoszone z tytułu nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z tym artykułem nie uważa się za k.u.p. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 7E ww. ustawy.

 

Podobnie wskazuje się w doktrynie np. T. Krywan:

 

„Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej u.p.d.o.p.). Jednocześnie na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.p. nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce (wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu dopiero w momencie uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów lub akcji). W konsekwencji koszty ponoszone w celu nabycia udziałów własnych w celu umorzenia nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Takie też jest stanowisko reprezentowane przez organy podatkowe (m.in. Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w postanowieniu z dnia 23 marca 2005 r., P-I/423/3/BŚ/05, czy Naczelnik Urzędu Skarbowego w Namysłowie w postanowieniu z dnia 20 stycznia 2006 r., PD4230-1/06) ” (QA 66559, LEX).

 

Podobnie i inni, np.:

 

„W stanowiskach organów podatkowych wskazuje się, że wydatki na nabycie udziałów, które zostaną umorzone bez wynagrodzenia, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, gdyż nie zostały one poniesione w celu osiągnięcia przychodów, lecz w celu późniejszego umorzenia tych udziałów bez wynagrodzenia (por. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 września 2011 r., IPTPB3/423-104/11-2/IR oraz z dnia 20 lipca 2011 r., IPTPB3/423-37/11-2/MF, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 lipca 2010 r., IPPB3/423-272/10-2/PD)” (M. Jamroży, Opodatkowanie CIT obrotu udziałami w spółkach z o.o., Publikacje Elektroniczne ABC).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 - dziesięć =

»Podobne materiały

Konsekwencje niezłożenia oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania na zasadzie ryczałtu

W 2008 r. płaciłam podatek na zasadzie ryczałtu od przychodów z najmu mieszkania. Umowa najmu wygasła pod koniec 2008 r. Nie złożyłam w terminie pisma, że rezygnuję z opodatkowania najmu na zasadzie ryczałtu. W zeszłym roku założyłam firmę i podpisałam nową umowę z innym najemcą, ale już jako podmio

 

Podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania – różnice w przepisach obowiązujących w 2008 i 2009 roku

Mama zmarła prawie rok temu i zostawiła w spadku mnie i bratu mieszkanie spółdzielcze własnościowe (sprawa w sądzie odbędzie się w tym miesiącu). Jaki podatek dochodowy trzeba będzie zapłacić od sprzedaży tego mieszkania, jeżeli sprzedamy jej zaraz po uprawomocnieniu się orzeczenia? Jeden z nas spła

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »