Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy szkoła ma prawo żądać nr PESEL od wolontariusza?

Autor: Monika Wycykał • Opublikowane: 03.04.2019

Czy szkoła ma prawo żądać nr PESEL ode mnie dla czynności pełnionych w ramach wolontariatu (1,5 godz. ćwiczeń)? Pomagam koleżance, która ma dziecko w tej szkole. Wiem, że podstawą do tego żądania jest sprawdzenie, czy jest się odnotowanym w Rejestrze Danych Przestępców Seksualnych. Zdaję sobie sprawę z wagi sprawy, jednak mam złe doświadczenia z udostępnianiem danych PESEL, a ponadto nie znam osób tam pracujących i nie wiem, kto będzie miał wgląd w moje dane zawarte we wniosku. Mogę pozyskać sama zaświadczenie z profilu zaufanego, czy to by wystarczyło, gdybym je przedstawiła do wglądu przed ćwiczeniami?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Czy szkoła ma prawo żądać nr PESEL od wolontariusza?

W opisywanej sytuacji nie ma sposobu na obejście obowiązku podania numeru PESEL, ponieważ w tym przypadku mamy do czynienia z realizacją obowiązku prawnego. W art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 405, z późn. zm.) jest mowa o obowiązku sprawdzenia kandydata w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym:

 

„Art. 21. 1. Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym.”

 

Szczegółowe zasady weryfikacji kandydatów zostały opisane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz. U. 2017 r., poz. 1561). W tym rozporządzeniu znajduje się między innymi lista danych, które trzeba obligatoryjnie podać na potrzeby sprawdzenia:

 

„§ 14. Podmioty, o których mowa w art. 12 pkt 4-7 ustawy, wskazują w pytaniu do systemu zadanie lub postępowanie, w związku z którym zachodzi konieczność uzyskania informacji z Rejestru, a także:

1) numer PESEL, o ile został nadany,

2) pierwsze imię,

3) nazwisko,

4) nazwisko rodowe,

5) imię ojca,

6) imię matki,

7) datę urodzenia

– osoby wyszukiwanej.”

 

Dyrektor nie ma żadnego pola manewru, jeżeli chodzi o sprawdzenie osoby dopuszczanej do pracy z dziećmi, ponieważ w przypadku gdy zaniecha tego obowiązku, grozi mu postępowanie karne:

 

„Art. 23. 2. Kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł”.

 

W związku z powyższym nie ma opcji, by dyrektor w taki sposób ryzykował. Może Pani jedynie albo zgodzić się na sprawdzenie, podając wszystkie żądane dane, albo zrezygnować z zajęć w szkole.

 

Jednocześnie przypominam, że od 25 maja 2018 r. jest stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które nakazuje każdemu administratorowi danych osobowych (czyli np. szkole) odpowiednio przetwarzać dane osobowe, w tym właściwie je zabezpieczać. Jakiekolwiek uchybienia z tym związane mogą być podstawą:

 

  1. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  2. nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie RODO;
  3. pozwu o zapłatę zadośćuczynienia i/lub odszkodowania za szkodę spowodowaną niewłaściwym przetwarzaniem danych osobowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 + siedem =

»Podobne materiały

Upublicznienie danych zgłaszającego zakłócanie ciszy nocnej

Na forum lokatorskim zostało upublicznione moje dane, imię i nazwisko wraz z informacją, że zgłosiłem na policję zakłócanie ciszy nocnej. Czy takie działania policji i umieszczenie moich danych jest zgodne z prawem? Czy zgłoszenie zakłócenia ciszy nocnej może być anonimowe?

Rozpowszechnianie informacji o chorobach i operacjach a RODO

Toczy się sprawa w sądzie o zwrot zaległych alimentów. Czy były małżonek i postawienie przez niego świadkowie mogą mówić w sądzie o moich przebytych chorobach lub zabiegach operacyjnych? Czy RODO obejmuje tylko instytucje, a osoby prywatne mogą swobodnie takie informacje rozpowszechniać?

Omyłkowe wysłanie faktur do innych klientów a RODO

Omyłkowo do 15 klientów wysłałem e-maile, do których załączyłem pliki z fakturami innych klientów, tym samym przesłałem im dane osobowe, których nie powinni otrzymać. Czy powinienem zgłosić to naruszenie do organu nadzorczego, czy wystarczy, że poinformuję te osoby o tym co się wydarzyło? Czy powini

Wysłanie listu służbowego pod zły adres a RODO

Wysłałam służbowy list, w którym było napisane, ze wychowanek XY zachował się nagannie i dostał naganę dyrektora. Zaadresowałam kopertę na imię mamy i taty ucznia, ale wpisałam inny adres z rejestru (pomyliłam linijki). List doszedł do mamy innej wychowanki, która go przeczytała, pomimo że nazwisko
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »