Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sąd bierze pod uwagę życie po wniesieniu pozwu rozwodowego?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 29.03.2017

Od jakiego momentu sąd rozpatruje pozew rozwodowy? Wyprowadziłam się od męża 3 miesiące temu, niedawno zaczęłam spotykać się z innym mężczyzną. Czy sąd bierze pod uwagę moje życie po wniesieniu pozwu rozwodowego i może stwierdzić moją winę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie pragnę zauważyć, że podstawową przesłanką, jaka musi być spełniona, aby w ogóle możliwe było orzeczenie rozwodu przez sąd, jest zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia małżeńskiego występuje wówczas, gdy występuje brak więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej pomiędzy małżonkami. Natomiast rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami żadna więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza, a więc gdy małżeństwo całkowicie przestaje funkcjonować.

 

Rozkład trwały występuje, gdy dokonując oceny funkcjonowania małżeństwa, opartej na doświadczeniu życiowym, dochodzimy do wniosku, że w określonych okolicznościach występujących w tej sprawie nie ma możliwości powrotu małżonków do wspólnego pożycia. Przesłanką konieczną nie jest w tym przypadku upływ czasu. Okoliczności w sprawie mogą potwierdzać przypuszczenie, że pomimo braku długiego okresu rozkładu małżeństwa nie ma możliwości na ponowne nawiązanie więzi między małżonkami. Przedmiotem rozważań w doktrynie i orzecznictwie była odpowiedź na pytanie, czy zachowanie się małżonków, po uprzednim powstaniu rozkładu pożycia, może mieć znaczenie przy ustalaniu winy stron w powstaniu rozkładu. W literaturze prezentowany jest pogląd, zgodnie z którym – ponieważ zagadnienie winy małżonka w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstaje tylko ze względu na spowodowanie rozkładu – gdy zupełny i trwały rozkład już nastąpił, zachowanie się małżonka niewinnego w tym okresie nie może spowodować w konsekwencji przypisania mu winy rozkładu. Podobny pogląd reprezentowany był przez dwa orzeczenia Sądu Najwyższego, a mianowicie z dnia 19.09.1949 r., sygn. akt WaC 103/49, oraz z dnia 20.11.1952 r., sygn. akt C 600/52.

 

W orzeczeniach tych stwierdzono, że małżonek zdradzający żonę nie wywołuje tym rozkładu pożycia, jeśli ten rozkład już w tym małżeństwie istniał.

 

W orzeczeniu z dnia 26.02.1999 r., sygn. akt I CKN 1019/97, Sąd Najwyższy stwierdził, że „nielojalne zachowanie się jednej ze stron w stosunku do drugiej strony nie może być uznane za skutkujące powstanie rozkładu, jeśli ten rozkład był już uprzednio zupełny i trwały”. Stanowisko to moim zdaniem zasługuje na pełną akceptację.

 

Pogląd ten potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 28.09.2000 r., sygn. akt IV CKN 112/00, wedle którego „związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po dacie wystąpienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstaw do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”.

 

Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, iż jeśli związała się Pani z innym mężczyzną, czy też zamieszkała z nim lub spotyka się z nim już po wniesieniu pozwu rozwodowego, a rozkład pożycia małżeńskiego był już wtedy zupełny i trwały, wówczas fakt ten nie powinien być brany pod uwagę przy ustalaniu winy w orzeczeniu rozwodu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus II =

»Podobne materiały

Naruszenie tajemnicy korespondencji przez męża

Jestem w trakcie sprawy rozwodowej. Mój mąż, aby zgromadzić dowody przeciwko mnie, zainstalował nadajnik GPS pod moim samochodem – dzięki temu mógł mnie śledzić. Potem zainstalował na moim komputerze firmowym program śledzący, w wyniku czego pozyskał moje prywatne e-maile i rozpowszechnił je w

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »