Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przed zniesieniem współwłasności nieruchomości spadkobiercy muszą zapłacić podatek od spadku?

Autor: Wioletta Dyl • Opublikowane: 17.12.2018

Czy przed złożeniem pozwu o zniesienie współwłasności odziedziczonego mieszkania musi być uregulowany podatek od przyjęcia spadku przez wszystkich spadkobierców? I czy wszyscy muszą być wpisani do księgi wieczystej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fot. Fotolia

Czy przed zniesieniem współwłasności nieruchomości spadkobiercy muszą zapłacić podatek od spadku?

Obowiązkiem podatkowym, zgodnie z treścią art. 4 Ordynacji podatkowej, jest „wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach”. Zdarzeniem rodzącym powinność przymusowej zapłaty może być np. uzyskanie dochodu, nabycie spadku, czy też sprzedaż mieszkania. Fakt, iż na danej osobie ciąży obowiązek podatkowy jednakże nie oznacza, że ma ona obowiązek zapłaty podatku. Skutek taki następuje dopiero wówczas, gdy obowiązek podatkowy przekształci się w zobowiązanie podatkowe.

 

W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku (śmierć spadkodawcy). Jeżeli nabycie stwierdzono następnie orzeczeniem sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia (art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.). W przypadku stwierdzenia nabycia spadku w sporządzonym przez notariusza akcie poświadczenia dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z datą zarejestrowania tego aktu przez notariusza, który to zarejestrowany akt wywołuje takie same skutki prawne jak prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku (art. 95j ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.). Zgodnie z art. 95p Prawa o notariacie – ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, należy rozumieć przez to również zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli ustawa wyznacza początek lub koniec biegu terminu na dzień uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, należy rozumieć przez to również dzień zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Spadkobiercy nieobjęci zwolnieniem muszą złożyć deklarację podatkową na formularzu SD-3 i rozliczyć podatek w terminie miesięcznym, który także liczony jest od uprawomocnienia się orzeczenia spadkowego. W przypadku notarialnych aktów poświadczenia dziedziczenia nie mają zastosowania przepisy o rozliczaniu podatku od spadków i darowizn przez płatnika, dlatego podatnik musi samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe lub zgłosić zwolnienie.

 

Jeżeli do zmiany właściciela doszło na skutek stwierdzenia nabycia spadku w postępowaniu sądowym, to zgodnie z przepisami sąd lub notariusz niezwłocznie po ustanowieniu własności na spadkobierców przekazuje o tym fakcie informację do sądu wieczystoksięgowego, właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Sąd z urzędu dokonuje w księdze wieczystej wpisu ostrzeżenia o zmianie właściciela. Z tą chwilą treść księgi wieczystej nie jest zgodna z rzeczywistym stanem prawnym. Aby doprowadzić do zgodności, to w myśl art. 35 ustawy o księgach wieczystych i hipotece osoba, która nabyła spadek, musi wystąpić do sądu z wnioskiem o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej.

 

Wniosek do sądu wieczystoksięgowego o zmianę właściciela składa się na formularzu KW-WPIS. Do wniosku dołącza się w oryginale dokument własności, czyli w tym wypadku prawomocne orzeczenie o nabyciu spadku.

 

Formularz KW-WPIS otrzymać można w wydziale wieczystoksięgowym, bądź wydrukować go w domu, korzystając ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłata za wpis to 200 zł.

 

Generalnie już w czasie toczącego się postępowania spadkowego warto pomyśleć o zabezpieczeniu praw spadkobierców poprzez wpis w księdze wieczystej. Może to uchronić przyszłego właściciela nieruchomości przed jej sprzedażą przed zakończeniem postępowania.

 

Kolejnym krokiem po przeprowadzeniu postępowania spadkowego jest dział spadku, co najszybciej można zrobić w formie aktu notarialnego (jest to mniej czasochłonne i mniej kosztowne, jednakże możliwe tylko w przypadku, gdy pomiędzy spadkobiercami nie doszło do powstania sporu o dział spadku). Ewentualnie dział spadku może być także dokonany przed sądem. Ostatnim krokiem jest dokonanie wpisu i ujawnienie nowego właściciela w księdze wieczystej odziedziczonej nieruchomości.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem plus V =

»Podobne materiały

Zbycie udziału w spadku

Otrzymałem z żoną, szwagrem i szwagierką w spadku po teściach dom jednorodzinny. Od śmierci teściów minął ponad rok. Nikt nie odrzucił spadku. Czy teraz ja i szwagierka możemy zbyć nasze udziały w spadku na rzecz np. współmałżonka lub dzieci, aby uniknąć płacenia podatku od spadku? Nie odbyła się je

Spadek z Anglii

Moja mama ma otrzymać spory spadek z Anglii. Na razie towarzystwo powiernicze załatwia formalności i niebawem ma przelać pieniądze wraz z rozliczeniem poniesionych kosztów. Kiedy zatem powstał (powstanie) obowiązek podatkowy? Według jakiego kursu ustalić podstawę opodatkowania? Pieniądze będą przela

Czy muszę zapłacić podatek od sprzedaży nieruchomości ze spadku?

Sprzedałem w 2008 r. budynki mieszkalne i zabudowania gospodarcze uzyskane w spadku po rodzicach. Tato zmarł w 1994 r., a mama w 2007. Z tego, co się dowiadywałem, to nie płaci się podatku od sprzedaży spadku sprzed 2007 r., a po 1 stycznia 2007 r. już tak! Jak to rozgraniczyć? Czy muszę płacić poda
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »