.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego pracy na rzecz innej firmy?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 11.05.2021 • Zaktualizowane: 11.05.2021

Od kilkunastu lat pracuję w firmie A (spółka), mam umowę o pracę na czas nieokreślony, za 9 miesięcy osiągnę wiek emerytalny. W umowie o pracę mam 40-godzinny czas pracy, ale jako że jestem pracownikiem mobilnym, ten czas jest oczywiście większy z uwagi na częste wyjazdy. Z powodu przekroczenia tygodniowej normy pracy nie otrzymuję „nadgodzin” ani dni wolnych. Dodam jeszcze, że nigdy nie otrzymałem zakresu obowiązków na piśmie. Mój problem jest związany ze zmianami strukturalnymi, które nastąpiły w ostatnich latach. Otóż kilka lat temu z firmy A została wyodrębniona firma B, która od niedawna ma siedzibę w tym samym miejscu co firma A. Dodatkowo za granicą powstała firma C, która mieni się jako spółka „matka” obu firm A i B. Nowy zarząd spółki A wymusza na pracownikach pracę na rzecz obu spółek. Część pracowników zgodziła się na te warunki, natomiast część z nas nie zgadza się na to bez zmiany umowy o pracę i podniesienia wynagrodzenia. Jestem zmuszany do świadczenia pracy na rzecz spółki B na zasadzie polecenia służbowego otrzymanego mailem. Czy mogę odmówić wykonania takiego polecenia służbowego świadczenia pracy na rzecz spółki B? Ponadto początkiem każdego roku w firmie A były wręczane aneksy do umów podnoszące wynagrodzenie o wskaźnik inflacji. W tym roku również, lecz mnie pominięto, zapewne z powodu mojego oświadczenia, że przejdę na emeryturę, i uporczywego domagania się zmiany umowy o pracę. Czy pominięcie mnie przy regulacji wynagrodzenia wszystkich pracowników o inflację jest zgodne z prawem? Czy brak jakiejkolwiek propozycji finansowej nie stanowi dyskryminacji ze względu na wiek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego pracy na rzecz innej firmy?

Czy pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy na rzecz innego podmiotu?

Zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040; dalej „K.p.”) – pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

 

W wyroku z 7 maja 1998 r. (I PKN 71/98) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że pracodawca może powierzyć pracownikowi w ramach stosunku pracy wykonywanie czynności określonych w umowie o pracę na rzecz innego podmiotu, a to nie oznacza, że wskutek tego osoba ta staje się pracownikiem tego innego podmiotu i że należy jej się od niego wynagrodzenie za pracę.

 

Pogląd ten Sąd Najwyższy potwierdził w wyroku z 5 listopada 1999 r. (I PKN 337/99). Uznał wówczas, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w miejscu znajdującym się w zakładzie pracy innego podmiotu i pod jego kierownictwem. Argumentował to w ten sposób, że wprawdzie zgodnie z art. 100 § 1 K.p. pracownik powinien stosować się do poleceń pracodawcy, jednak takie polecenie może polegać w szczególności na tym, że zobowiązuje on pracownika do wykonywania poleceń innych osób.

 

Odmowa wykonania polecenia służbowego

Zatem, co do zasady, takie polecenie jest zgodne z prawem, o ile nie przenosi pracownika na stałe do innego pracodawcy. Odmowa wykonania takiego polecenia służbowego może być podstawą zwolnienia pracownika. Przy czym podkreślić należy, że nie ma obowiązku proponowania pracownikowi żadnego dodatku za wykonywanie tego typu poleceń i brak takiej propozycji finansowej nie może zostać uznany za dyskryminację ze względu na wiek.

 

Obowiązek pracodawcy rewaloryzacji wynagrodzeń

Co do podwyżki inflacyjnej – jest ona obowiązkiem każdego pracodawcy. Podwyżka inflacyjna jest regulowana stopą rocznej inflacji i zostaje z góry narzucona pracodawcom. Wzrost wynagrodzenia o wskaźnik inflacji nie wynika z jednego przepisu prawa, ale z wielu – dlatego nie można podać jednej podstawy prawnej. Jednak wzrost wynagrodzenia jest w takim przypadku obowiązkowy dla tych pracowników, których pensja jest określana inaczej niż za pomocą minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy pracodawca nie przeprowadzi rewaloryzacji wynagrodzeń, pracownik może odwołać się do sądu pracy, powołując się na brak dostosowania wysokości wynagrodzenia do wskaźnika inflacji.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl