Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy świadczenia ubezpieczeniowe wchodzą w skład masy spadkowej?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 01.11.2017

Po śmierci męża otrzymałam świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu zawartej przez męża polisy kapitałowej ze składką miesięczną oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ze składkami jednorazowymi. Suma ubezpieczenia we wszystkich produktach była symboliczna i powiększona o wpłacone przez męża składki. Mąż uposażył mnie w tych produktach finansowych w 100% i ubezpieczyciele bez zastrzeżeń wypłacili pieniądze. Czy świadczenia te wchodzą do masy spadkowej? Czy córka męża z pierwszego małżeństwa może rościć sobie jakieś prawa do tych świadczeń?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy świadczenia ubezpieczeniowe wchodzą w skład masy spadkowej?

Fot. Fotolia

Jeśli otrzymała Pani środki z polisy na życie zmarłego męża jako osoba uposażona, to nie wchodzą one do spadku.

 

Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób. Nie należą jednak do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

 

Zgodnie z art. 831 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. Ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

§ 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek do wykonywania uprawnień, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego; umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia mogą przewidywać, że uprawnienia te ubezpieczony może wykonywać samodzielnie.

§ 2. Jeżeli wskazano kilka osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczono udziału każdej z nich w tej sumie, ich udziały są równe.

§ 3. Suma ubezpieczenia przypadająca uprawnionemu nie należy do spadku po ubezpieczonym.”

 

Osoba, której dobra osobiste zostały ubezpieczone (ubezpieczony), ma prawo dysponowania sumą ubezpieczenia na wypadek swojej śmierci. Może ona wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia i oznaczyć wielkość ich udziałów. Może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Wówczas uprawnienie do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego zostaje związane z dokumentem ubezpieczeniowym (polisą). Tak więc przy ubezpieczeniu na życie – obok stron umowy ubezpieczenia – może jeszcze wystąpić osoba uprawniona do otrzymania sumy ubezpieczenia w wypadku śmierci ubezpieczonego, nazywana uposażonym.

 

Wskazanie osób uprawnionych może być przez ubezpieczonego zmienione lub odwołane w każdym czasie. Z chwilą odwołania uprawnienia te wygasają.

 

Suma ubezpieczenia nie wchodzi do masy spadkowej po ubezpieczonym i przypada osobie uprawnionej bez względu na prawa spadkobierców do spadku po ubezpieczonym (por. art. 922 § 2).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus IX =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »