.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy osoba niespokrewniona ma prawo do środków pieniężnych z konta zmarłego?

Autor: Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 17.02.2019

Czy osoba niespokrewniona ma prawo do środków pieniężnych z konta zmarłego? Niedawno zmarł nasz brat, który przed kilkunastu laty wydał dyspozycję na wypadek swojej śmierci co do swoich środków na koncie bankowym. Uczynił wtedy ich beneficjentem osobę z nami niespokrewnioną, obcą. Bank nie chce wypłacić pieniędzy z konta spadkobiercom. Co możemy zrobić? Czy bank ma rację?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Śmierć wywołuje szerokie i przykre konsekwencje, głównie dla członków rodziny, w tym również o charakterze finansowym. Ogólnie rzecz biorąc, zasady dziedziczenia opisane zostały w ustawie – Kodeks cywilny (K.c.).

 

W świetle tych przepisów, w skład spadku wchodzi całokształt aktywów i pasywów majątkowych zmarłego, w tym również środków znajdujących się na koncie bankowym. Jeśli nie został sporządzony testament, wówczas dochodzi do dziedziczenia na zasadach ogólnych. Wtedy zgodnie z art. 931 K.c. – w pierwszej kolejności do dziedziczenia powołani są dzieci spadkodawcy i małżonek. Dziedziczą oni w częściach równych. Zgodnie z art. 932 K.c. – w braku zstępnych do spadku powołani są małżonek oraz rodzice. Jeśli któreś z rodziców nie dożyło otwarcia spadku, jego udział przypada jego zstępnym w częściach równych. W przypadku, gdy któreś z rodzeństwa nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym. Natomiast na podstawie art. 933 K.c. – udział spadkowy małżonka, który dziedziczy w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem lub zstępnymi rodzeństwa, wynosi połowę spadku.

 

Są to zasady ogólne dziedziczenia, jednakże jedną z ważnych zasad prawa jest to, iż przepisy szczególne uchylają zastosowanie przepisów ogólnych, czyli tutaj taką ustawą szczególną wobec Kodeksu cywilnego jest ustawa – Prawo bankowe. Rzeczywiście wprowadzono tam szczególną możliwość zadysponowania środkami pieniężnymi na koncie, jednakże może to nastąpić pod ściśle określonymi warunkami.

 

Zgodnie z art. 56 Prawa bankowego – posiadacz rachunku oszczędnościowego, oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić bankowi dokonanie po swojej śmierci wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom. W artykule tym wymieniono również osoby, na rzecz których można dokonać takiego polecenia. Są to małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, a więc krąg najbliższych krewnych. Jeśli zaś dokonano takiego właśnie ustalenia, inne osoby są wykluczone co do bycia beneficjentami takiej dyspozycji. Tak naprawdę bank nie powinien takiej dyspozycji przyjąć i jest ona nieważna.

 

Pyta Pani, co mogą zrobić spadkobiercy w takiej sytuacji. Ważne jest, czy zostało już przeprowadzone postępowanie spadkowe po zmarłym, jeśli nie, to bank nie może tego zrobić, jako że nie zostało ustalone, kto jest spadkobiercą (zawsze ktoś może odrzucić spadek). Jeśli postępowanie spadkowe jest już zakończone, każdy ze spadkobierców powinien otrzymać środki pieniężne stosownie do wielkości swojego udziału w spadku (np. ½ czy ¼). Jak rozumiem, bank odmawia takiej wypłaty. Wobec tego możliwe, że niezbędne byłoby założenie sprawy sądowej, jeśli nie da się sprawy rozwiązać polubownie.

 

Można zacząć od wezwania do zapłaty, wskazując, że dyspozycja wkładem była nieważna i dlatego też obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące dziedziczenia. Dobrze byłoby również wskazać im postanowienie lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie oraz przysługujące udziały w spadku pod rygorem wniesienia pozwu do sądu.

 

Jeśli mimo wszystko tego nie uczynią, można skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Dalej widzę tutaj dwie możliwości. Można założyć sprawę o ustalenie albo po prostu o zapłatę. Zgodnie z art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać ustalenia treści stosunku prawnego lub prawa, gdy ktoś ma w tym interes prawny. Tutaj można żądać ustalenia, że środki na koncie wchodzą w skład majątku spadkowego, a dyspozycja nimi na wypadek śmierci została dokonana z naruszeniem prawa i jest nieważna oraz na tej podstawie żądać wypłaty.

 

Inną drogą jest po prostu założenie sprawy o zapłatę – tutaj również należy wnosić o zapłatę określonej sumy na tej podstawie, iż pieniądze te wchodzą w skład masy spadkowej, a bank odmawia wypłaty. Różnice w samym postępowaniu nie są wielkie, jednakże takie rozwiązanie byłoby praktyczniejsze i pewnie nieco prostsze, dlatego też wygodniejsze. Do takiego pozwu należałoby dołączyć dokumenty poświadczające dziedziczenie oraz wezwanie do zapłaty wcześniej do banku wysłane. Byłoby to podstawą do zasądzenia wypłaty tych pieniędzy, oczywiście z odsetkami, jako że bank bezpodstawnie odmawia tej zapłaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć plus 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton