Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy odręczny testament jest ważny?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 05.05.2018

Małżeństwo bezdzietne. Pani X zmarła w 2010 r., a Pan Y w 2017 r. Ustawowo dziedziczy brat pani X. Nabył sądowo 1/4 i 1/4 po zmarłym swoim bracie i tej pani bracie, czyli 1/2 i 1/2 mąż, który teraz zmarł. Co należy zrobić, znajdując testament Pana Y z lat 90., w którym jest informacja, że przekazuje wszystko swej żonie, a wyklucza naturalnych spadkobierców? Czy odręczny testament jest ważny? Świadek testamentu też już nie żyje.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy odręczny testament jest ważny?

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 949 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów”.

 

W związku z powyższym należy zaznaczyć, iż testament należy do czynności prawnych formalnych. Nazwą tą określa się czynności, które muszą być dokonane w formie przewidzianej ustawą, a niezachowanie formy powoduje nieważność dokonanej czynności. Dlatego przepisy regulujące formę testamentu są rozbudowane i mają zastosowanie w odniesieniu do wszystkich postanowień zawartych w testamencie. Mają one moc bezwzględnie obowiązującą. Podstawowym celem jest, aby moc prawną miała tylko prawdziwa wola osoby sporządzającej testament. Wielość form testamentu przewidziana w ustawie ma ułatwić spadkodawcy sporządzenie niewadliwego testamentu.

 

Testament własnoręczny (holograficzny) to najprostsza forma testamentu. Jest on co do zasady ważny, jeżeli:

 

  • został sporządzony własnoręcznie przez spadkodawcę,
  • został opatrzony podpisem spadkodawcy,
  • został opatrzony datą jego sporządzenia.

 

Zatem jeżeli odnaleziony testament spełnia powyższe wymogi, to jest duże prawdopodobieństwo, iż jest ważny i wywołuje skutki prawne w nim zawarte.

 

Mając testament, powinna Pani złożyć go w sądzie wraz z wnioskiem o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Sprawę otwarcia i ogłoszenia testamentu może Pani również przeprowadzić u notariusza, ale jest tutaj jeden warunek: muszą być przy tym obecni wszyscy spadkobiercy, zarówno testamentowi, jak i ustawowi, w przeciwnym wypadku notariusz sprawy spadkowej nie przeprowadzi.  

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 minus zero =

»Podobne materiały

Przekazanie nieruchomości przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną

Mąż jest kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Opiekujemy się nią, dbamy także o kamienicę, która jest w jej posiadaniu (i to właśnie urząd budowlany starał się o ubezwłasnowolnienie właścicielki ze względu na zaniedbania). Osoba ta chciałaby przekazać nam nieruchomość (rodzina w ogóle

 

Swoboda w ustaleniu testamentu a majątek wspólny małżeński

Chciałbym sporządzić testament, ale nie wiem, czy mogę swobodnie dysponować moją częścią nieruchomości. Razem z mężem jesteśmy współwłaścicielami działki i domu, który na niej wybudowaliśmy. Czy w takiej sytuacji mąż i ja posiadamy po połowie udziałów i czy mogę swobodnie dysponować swoimi 50% mająt

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »