.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy należy się zachowek od połowy darowanego mieszkania?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 16.07.2021 • Zaktualizowane: 16.07.2021

Proszę o informację, czy należy mi się zachowek. Sprawa wygląda tak: w 2009 r. moja mama darowała notarialne mojemu bratu połowę mieszkania dwupokojowego własnościowego. W 2021 r. zmarła. Czy mogę żądać od brata zachowku od połowy mieszkania które otrzymał od mamy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy należy się zachowek od połowy darowanego mieszkania?

Roszczenie o zachowek

Tak, może Pani wystosować do brata roszczenie o zachowek, jeżeli nie zaspokoiła się Pani z masy spadkowej po zmarłej mamie. W zakresie roszczenia brata o zachowek po zmarłym tacie – jego roszczenie jest już przedawnione.

 

Odpowiadając jednak na Pani pytanie, wskazuję, iż zgodnie z art. 991 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia. Zachowek należy się zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy”.

Prawo do zachowku

Prawo do zachowku służy zatem tylko tym osobom z kręgu potencjalnie uprawnionych, które w konkretnym wypadku byłyby powołane do spadku z ustawy, a więc w przypadku śmierci rodziców są to dzieci, a więc Pani i brat. Roszczenie o zachowek jest zwykłą wierzytelnością pieniężną, do której stosuje się przepisy o takich wierzytelnościach. Jest to wierzytelność pieniężna sensu stricto, tzn. ma taki charakter od początku (np. wyrok SN z 25.6.2015 r., sygn. akt III CSK 375/14).

 

Roszczenie o zachowek jest dziedziczne według szczególnych reguł. Zgodnie natomiast z treścią art. 1007 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

Przedawnienie roszczenia o zachowek

Zgodnie natomiast z § 2 powyższej regulacji – co najistotniejsze w Pani przypadku, roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku.

 

Zgodnie z art. 1007 § 2 roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku. Ustawodawca uzależnia początek biegu terminu przedawnienia od otwarcia spadku, a zatem okoliczności całkowicie obiektywnej, niezależnej od zainteresowanych stron. Nie ma znaczenia, czy uprawniony dowiedział się o otwarciu spadku, czy wie o swoim uprawnieniu i o osobie zobowiązanej. Nie ma znaczenia, czy uprawniony wie o darowiźnie. Nie ma znaczenia, czy spadkodawca pozostawił testament. W każdym wypadku przedawnienie roszczenia przeciw obdarowanemu biegnie od otwarcia spadku.

Zachowek od połowy mieszkania

Z uwagi na powyższe, roszczenie brata jest już przedawnione. Pani natomiast – jeżeli w masie spadkowej po zmarłej mamie nie znalazła Pani zaspokojenia w zachowku – przysługuje roszczenie o zachowek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 10 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

odpowiedziprawne.pl