.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy należy się część domu po ojcu?

W listopadzie ub roku zmarł mój ojciec, który przed laty zawarł drugi związek małżeński i adoptował syna. Obecna żona i przyrodni brat mieszkają w domu jednorodzinnym, gdzie zamieszkiwali od kilkunastu lat. Czy należy mi się część domu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy należy się część domu po ojcu?

Fot. Fotolia

Pierwszy jest wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, potem rozliczenie z US z podatku od spadków, potem dział spadku. Procedury – w przypadku zgodnych stanowisk spadkobierców można przeprowadzić u notariusza – korzystniejsze czasowo, ale nieco droższe. Albo w sądzie – jeśli brak będzie zgody co do wartości spadku albo nie będzie możliwe stawienie się wspólnie u notariusza.

 

O stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 i nast. Kodeksu cywilnego – K.c.) orzeka sąd po przeprowadzeniu postępowania unormowanego w art. 669 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Sąd wszczyna postępowanie na wniosek osoby mającej interes w stwierdzeniu nabycia spadku (art. 1025 § 1 K.c.) lub na wniosek prokuratora (art. 7 K.p.c.). Uczestnikami postępowania powinny być osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi (art. 669 K.p.c.).

 

We wniosku należy wskazać, po kim ma być stwierdzone nabycie spadku. Nie jest natomiast konieczne, żeby wskazywać, kto, na jakiej podstawie i w jakiej części spadek dziedziczy. Sąd bowiem nie jest związany granicami żądania i powinien stwierdzić nabycie spadku przez spadkobierców, choćby były nimi inne osoby niż te, które wskazali uczestnicy (art. 677 K.p.c.). Celowe jednak jest skonkretyzowanie we wniosku żądania poprzez wskazanie spadkobierców i udziałów, w jakich im spadek przypadł.

 

Właściwy do rozpoznania wniosku jest sąd spadku, tj. sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie można ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (art. 628 K.p.c.). W braku wymienionych podstaw sądem spadku jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 zd. drugie K.p.c.).

 

Od wniosku pobiera się wpis stały w kwocie 50 zł zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Do wniosku dołącza się:

 

  • akt zgonu,
  • akty urodzenia spadkobierców,
  • akt małżeństwa ojca.

 

Spadkobiercami będzie Pan, żona i adoptowane dziecko, jeśli faktycznie było przysposobione. Sądzę, że najlepiej zacząć od rozmowy z żoną zmarłego i próby ustalenia czy zostawił testament, czy dziecko było faktycznie przysposobione

 

Jeśli nie było testamentu – po stwierdzeniu nabycia spadku i złożeniu zeznania do US należy przeprowadzić dział spadku. We wniosku należy wskazać wszystkich uczestników postępowania, którymi są spadkobiercy lub ich następcy, zapisobiercy, którym zapisano rzeczy lub prawa należące do spadku, a także nabywcy udziału w konkretnym składniku majątku spadkowego (tak w uchw. SN z 10 grudnia 1969 r.), nie są nimi natomiast wierzyciele spadku (post. SN z 26 stycznia 1972 r., dygn. akt III CRN 477/71, OSPiKA 1972, nr 9, poz. 174). Uczestnikami postępowania powinni być również ci spadkobiercy, którzy zbyli swój udział w spadku, gdyż mogą być zainteresowani wynikiem sprawy ze względu na odpowiedzialność za długi spadkowe (art. 1055 k.c.) oraz możliwość zaliczania darowizn (art. 1039–1043 K.c.) i rozstrzygania o roszczeniach ubocznych (art. 686).

 

Jeśli był testament – może Pan starać się o zachowek, o ile nie został Pan wydziedziczony.

 

Sąd ustala skład i stan spadku według chwili jego otwarcia (art. 924 L.c.), natomiast wartość według cen w chwili dokonywania działu (np. uchw. SN z 27 września 1974 r., sygn. akt III CZP 58/74).

 

Spadkobiercy nabywają spadek w stanie istniejącym w chwili jego otwarcia. W odniesieniu do wierzytelności z rachunków bankowych spadkodawcy oznacza to, że wchodzą one w skład spadku jedynie w takim zakresie, w jakim istniały w dniu śmierci spadkodawcy. Spadek nie obejmuje zatem narosłych od tego dnia odsetek od tych wierzytelności. Odsetki te stanowią pożytki prawa (art. 54 K.c.), które zgodnie z art. 207 K.c. w zw. z art. 1035 K..c. przypadają spadkobiercom w stosunku do wielkości udziałów (post. SN z 15 kwietnia 1997 r., sygn. akt I CKU 30/97).

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - osiem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl