.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy muszę spłacić stary kredyt po zmarłej mamie?

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 09.10.2021 • Zaktualizowane: 09.10.2021

8 lat temu zmarła moja mama, niecały rok temu otrzymałam informację, że mama nie spłaciła kredytu i ja mam go spłacić. Dług określono w wysokości 33 tys. zł. Za pomocą adwokata wysłałam pismo o przedawnieniu sprawy, gdyż mama miała już problemy z kredytem w 2007 r. Kilka dni temu dostałam wezwanie do sądu na rozprawę o dziedziczeniu długu po zmarłej matce. Nic nie wiedziałam o tym, że mama miała problemy ze spłatą kredytu w późniejszych latach, ponieważ wyjechała za granicę, aby właśnie spłacić długi. Czy jest jakaś szansa, abym nie musiała spłacać tego długu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy muszę spłacić stary kredyt po zmarłej mamie?

Uchylenie się przez spadkobiercę od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Zgodnie z treścią art. 1019 Kodeksu cywilnego (K.c.):

 

„§ 1. Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

1) uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;

2) spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

§ 2. Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w powyższy sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu.

§ 3. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.”

 

W myśl wyraźnego brzmienia art. 1019 K.c. także błąd może być podstawą do uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Niezależnie od prawnej kwalifikacji podstępu (jako rodzaju błędu lub samodzielnej wady oświadczenia woli), także on będzie mógł być podstawą do uchylenia się od skutków złożonego pod jego wpływem oświadczenia (por. pkt G komentarza). Zastosowanie znajdują w takiej sytuacji art. 84, 86 i 88 K.c. ze zmianami wynikającymi z art. 1019 K.c.

 

Nieważność oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu

Z uwagi na odesłanie do przepisów ogólnych regulujących sposób, w jaki można uchylić się od skutków wadliwie złożonego oświadczenia woli, oraz brak odmiennych uregulowań w art. 1019 K.c., należy przyjąć, że błąd i groźba nie pociągają za sobą bezwzględnej nieważności złożonego oświadczenia, a jedynie umożliwiają uchylenie się od jego skutków (sankcja nieważności względnej). Uchylenie się od skutków błędu lub groźby następuje przez złożenie oświadczenia mającego charakter prawnokształtujący (art. 88 § 2 K.c.).

 

Uprawnienie do uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, groźby lub wywołanego podstępem wygasa po upływie roku od chwili, w której spadkobierca wykrył błąd lub w której ustał stan zagrożenia (art. 88 § 2 K.c.). Termin określony w tym przepisie ma więc charakter terminu zawitego (por. E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński, w: Gudowski, Komentarz, 2017, t. VI, art. 1019, Nb 14).

 

Nowe oświadczenie o odrzuceniu spadku

Spadkobierca jednocześnie z uchyleniem się od skutków prawnych swego oświadczenia składa nowe oświadczenie o tym, czy i w jaki sposób (np. z dobrodziejstwem inwentarza) spadek przyjmuje, czy też go odrzuca (por. post. SN z 11.3.2009 r., I CSK 319/08, Legalis). Nie jest więc możliwe uchylenie przez sąd dotychczasowego oświadczenia z jednoczesnym nieprzyjęciem od danej osoby nowego oświadczenia co do przyjęcia lub odrzucenia spadku. W razie wystąpienia jednak takiej sytuacji oświadczenie o uchyleniu się będzie bezskuteczne.

 

Nieistotne jest, czy uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu lub groźby następuje przed, czy po stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu APD albo wydaniu EPS, a także to, czy następuje przed, czy po dokonaniu działu spadku (zob. uchw. SN z 6.6.2007 r., III CZP 53/07, OSNC 2008, Nr 7-8, poz. 78; uchw. SN z 22.11.2013 r., III CZP 77/13, OSNC 2014, Nr 9, poz. 86; w doktrynie P. Reichel, Uchylenie się od skutków prawnych, s. 77; A. Stempniak, Postępowanie o zatwierdzenie, cz. I, s. 571; E. Skowrońska-Bocian, J. Wierciński, w: Gudowski, Komentarz, 2017, t. VI, art. 1019, Nb 14 i 16; M. Pazdan, w: Pietrzykowski, Komentarz KC, 2015, t. II, art. 1019, Nb 22; J. Ciszewski, J. Knabe, w: Ciszewski, Komentarz, 2014, art. 1019, Nb 14). Jak wskazano w postanowieniu SN z 6.7.2012 r. (V CSK 313/11, Legalis) – rozstrzygnięcie sądu spadku w przedmiocie zatwierdzenia oświadczenia spadkobiercy o uchyleniu się od skutków prawnych niezachowania terminu do odrzucenia spadku (art. 1019 § 2 i 3 K.c.) ma w tym zakresie samodzielny charakter.

 

Z uwagi na powyższe powinna Pani złożyć wniosek o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia woli o odrzuceniu spadku z jednoczesnym oświadczeniem o odrzuceniu spadku. Jeżeli sąd zatwierdzi ten wniosek, to nie przejmie Pani długów mamy – proszę jednak pamiętać, aby kolejno oświadczenia o odrzuceniu złożyły także Pani dzieci.

 

Uwzględnienie wniosku zależy od akceptacji sądu, dlatego musi Pani wykazać, iż błędnie nie miała Pani świadomości istnienia zadłużenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl