.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy można spłacić zadłużenie pomijając komornika?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 18.02.2017

Przed laty byłam wspólnikiem spółki cywilnej. Po tej działalności zostały niestety długi. Ja swój dług (zgodnie z umową) spłaciłam. Jednak była wspólniczka, pomimo deklaracji słownych w zakresie spłaty zadłużenia, nie czyni w tym kierunku żadnych starań. Aby uniknąć dalszych kosztów egzekucyjnych oraz odsetek jestem w stanie uiścić zadłużenie wspólniczki. Problem w tym, że to zadłużenie z 54 tys. zł wzrosło już prawie do 90 tys. Czy mogę spłacić zadłużenie z pominięciem komornika, wnosząc ponadto o umorzenie odsetek i kosztów komorniczych?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można spłacić zadłużenie pomijając komornika?

Fot. Fotolia

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

 

Co do zasady, w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego jak również wypłacanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

W sprawach wymienionych powyżej komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia.

 

Proszę jednak zważyć, że komornik nie decyduje o kosztach ubocznych (kosztach postępowania sądowego, odsetkach, kosztach zastępstwa procesowego). W tym zakresie komornik co najwyżej ustali koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu egzekucyjnym, ale nie może pozbawić wierzyciela takich kosztów, jeżeli ten jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli Pani wolą jest zatem umorzenie odsetek oraz kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, to winna Pani skierować swoje żądanie bezpośrednio do wierzyciela, który jest wyłącznie władny w tym zakresie.

 

Porozumienie z wierzycielem może zatem spowodować, że odsetki, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego zostaną umorzone. Dodatkowo spłata wierzyciela z pominięciem komornika pozwoli naliczyć znacznie mniejsze opłaty egzekucyjne (naliczane przez komornika).

 

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

 

Mając na uwadze powyższe, powinna Pani skierować do wierzyciela pismo, w którym wskaże Pani, że skłonna jest ugodowo zakończyć postępowanie egzekucyjne. W tym piśmie powinna Pani wskazać na warunki ugody i wnosić o to, by wierzyciel umorzył postępowanie egzekucyjne. Wówczas komornik powinien obliczyć niższe opłaty egzekucyjne. Jeżeli chodzi o umorzenie odsetek, kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, to w tym zakresie wszystko zależy od wierzyciela.

 

Pismo z propozycją zawarcia ugody wysyła Pani najpierw do wierzyciela i czeka na jego odpowiedź. Komornika jak na razie bym w to nie mieszkał. Nie ma Pani pewności, czy wierzyciel przystanie na Pani propozycję, a zatem spłata bez zgody wierzyciela nie jest dla Pani najlepszym rozwiązaniem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • cztery + 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl