Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych?

Autor: Kinga Karaś • Opublikowane: 09.12.2018

Policja zatrzymała mojego syna, który jechał do szkoły po ścieżce rowerowej i poinformowała, że nie może poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, chodnikach i ścieżkach rowerowych, i że może poruszać się tylko po terenie prywatnym. Czy tak faktycznie jest? Czy można poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, czy nie można?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych?

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej.

 

Podstawę prawną stanowi: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

 

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z poruszaniem się hulajnogą elektryczną po drogach rowerowych i chodnikach.

 

Brak jest definicji legalnej tego typu urządzenia. Zarówno hulajnogi elektryczne, jak i pojazdy typu subway napędzane są za pomocą silnika elektrycznego. Z doniesień medialnych wynika, iż aktualnie jest przygotowywany projekt zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, który miałby wprowadzić definicję urządzenia transportu osobistego. Jednak na dzień dzisiejszy brak jest doprecyzowania statusu prawego użytkownika tego urządzenia. Brak jest dookreślenia warunków technicznych, homologicznych tego typu urządzeń.

 

Art. 2 ust. 31 ustawy Prawo o ruchu drogowym definiuje pojazd jako środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane. W pkt 28 tego artykułu zdefiniowano pojęcie pieszego, za którego uważa się osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się w wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

 

W literaturze pochylono się nad statusem osób poruszających się na wrotkach, rolkach czy też zwykłej hulajnodze, zrównując ich status prawny wraz ze statusem pieszego (por. R. A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym – Komentarz, Warszawa 2008, s. 84-85).

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Natomiast ust. 4 stanowi, iż korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi. Natomiast zasady te nie obowiązują w strefie zamieszkania, w której pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo i może poruszać się całą drogą (ust. 5). Zgodnie z art. 2 ust. 1 drogę stanowi wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

 

Art. 2 ust. 47 ustawy zawiera definicję roweru, zgodnie z którą jest to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

 

Mając na uwadze możliwość wyposażenia roweru w pomocnicy napęd elektryczne zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h, należałoby sprawdzić, czy hulajnoga elektryczna nie posiada takich właściwości.

 

Należy jednak pamiętać, iż na kierującego rowerem zostało nałożone szereg obowiązków.

 

Obowiązki rowerzysty określone zostały w art. 33 ustawy, są nimi:

„1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

1) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem ust. 3a;

2) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;

3) czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony)

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1-3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.”

 

Podsumowując, od kwalifikacji prawnej tego typu urządzenia zależy, czy kierujący nim może poruszać się po chodniku (jak pieszy), czy też drodze rowerowej (jak rowerzysta). Temat ten nie został uregulowany prawnie, w związku z czym ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest status prawny użytkownika hulajnogi elektrycznej i w związku z tym jakie ma uprawnienia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus osiem =

27.05.2019

Hulajnoga nie spełnia definicji roweru: \"rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny\". Rower nie może być napędzany tylko silnikiem elektrycznym, służy on jedynie do wspomagania jazdy.

grześ

»Podobne materiały

Wniosek o postawienie znaku drogowego

Jakiś czas temu utwardzono drogę gminną biegnącą wzdłuż mojej posesji. Droga jest długa i prosta, dlatego kierowcy często przekraczają dozwoloną prędkość. Przez tę drogę muszę przepędzać swoje zwierzęta gospodarskie, co stwarza realne zagrożenie. Jak i do kogo mogę się zwrócić o postawienie na

 

Przewóz młodzieży szkolnej busem

Młodzież szkolna w mojej miejscowości przewożona jest busem, który ma 25 miejsc siedzących. Pojazd zabiera jednak więcej osób (ok. 35), które muszą więc całą drogę stać. Czy jest to zgodne z prawem? Dodam, że kilkakrotnie prosiłem policję o kontrolę busa oraz zgłaszałem sprawę do dyrektora szkoły –

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »