.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można odmówić złożenia zaświadczenia o niekaralności?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 28.11.2017

Mam firmę i w zeszłym roku nie zapłaciłem podatku za co otrzymałem wyrok i zostałem skazany na karę grzywny. Obecnie chcę podjąć pracę na etat i pracodawca żąda ode mnie przedstawienia zaświadczenia o niekaralności. Czy mogę odmówić złożenia tego zaświadczenia? Czy mogę w oświadczeniu zaznaczyć, że to nie ja byłem skazany, ponieważ skazana była moja firma? Co się stanie, jeśli oświadczę nieprawdę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pana pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;

3) datę urodzenia;

4) miejsce zamieszkania;

5) wykształcenie;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od danych osobowych, o których mowa powyżej także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień w pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

 

Pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż określone wyżej, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów z ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej.

 

Jeśli na Pana stanowisku takie zaświadczenie o niekaralności jest wymagane przez przepisy pracodawca ma prawo go żądać i nie może Pan odmówić jego przedstawienia. Nie ma przy tym znaczenia, czy został Pan ukarany z tytułu prowadzenia działalności, czy wykonywania pracy w ramach stosunku pracy – na zaświadczeniu tym będzie informacja o ukaraniu Pana.

 

Skoro pracodawca żąda od Pana zaświadczenia, a nie oświadczenia, to musi Pan dostarczyć zaświadczenie z rejestru karnego, więc nie ma Pan możliwości podania w nim nieprawdy (zaświadczenie takie wydawane jest przez odpowiedni organ).

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - VI =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »