.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę starać się o ustanowienie stosunku pracy?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 06.02.2017

Od 3 lat pracuję jako samozatrudniony (działalność gospodarcza) dla firmy, z którą podpisałem umowę o współpracy. Wykonuję pracę na pełen etat, dostałem służbowy samochód i melduję zakończenie pracy. Otrzymuję tez narzędzia do wykonywania pracy i mam przełożonego kierownika oraz dyrektora. Dostaje dyspozycję co do wykonywania pracy i jej czasu. Czy mogę starać się o ustanowienie stosunku pracy w sądzie pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę starać się o ustanowienie stosunku pracy?

Fot. Fotolia

Zgodnie z art. 22 ustawy Kodeks pracy przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem

 

Zatrudnienie w warunkach określonych wyżej jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych wyżej. Stosunek pracy charakteryzują więc:

 

  • odpłatność,
  • konieczność osobistego świadczenia pracy,
  • stosunek podległości pracownika wobec pracodawcy,
  • określenie czasu i miejsca wykonywania pracy przez pracodawcę.

 

W wyrokach z dnia 5 listopada 1999 r. (sygn. akt I PKN 337/99) oraz z dnia 5 lipca 1998 r. (sygn. akt I PKN 71/98) Sąd Najwyższy potwierdził, że wyżej wymienione cechy są najbardziej charakterystyczne dla stosunku pracy. Spełnienie wymienionych wyżej przesłanek może więc skutkować stwierdzeniem przez sąd, iż umowa będąca podstawą zatrudnienia jest umową o pracę.

 

Należy jednak podkreślić, że przesłanki te mogą występować także w umowach cywilno-prawnych, dlatego też określenie z jakim rodzajem umowy mamy do czynienia jedynie na podstawie ich wystąpienia może napotykać na poważne trudności, a duże znaczenie będą miały także inne, dodatkowe okoliczności sprawy.

 

W orzeczeniu z dnia 11 września 2013 r. (sygn. akt II PK 372/12) Sąd Najwyższy stwierdził, że w umowie-zlecenia mogą wystąpić cechy kierownictwa i podporządkowania, choć nie takie same jak w zależności właściwej dla stosunku pracy (art. 22 § 1 i § 11 Kodeksu pracy oraz art. 750 Kodeksu cywilnego).

 

Z kolei wyroku z dnia z dnia 5 maja 2010 r. (sygn. akt I PK 8/10) Sąd Najwyższy stwierdził, że „jeśli zawarta przez strony umowa zawiera cechy (elementy) umowy o pracę oraz umowy cywilnej (w szczególności dotyczy to umowy zlecenia), to dla oceny uzgodnionego przez jej strony rodzaju stosunku prawnego decydujące jest ustalenie, które z tych cech mają charakter przeważający. W świetle art. 22 § 11 k.p. oceny charakteru umowy należy dokonywać nie tylko na podstawie przyjętych przez jej strony postanowień, które mogą mieć na celu stworzenie pozoru innej umowy, lecz także na podstawie faktycznych warunków jej wykonywania”.

 

Co do zasady może Pan wnieść pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeśli jest Pan w stanie udowodnić, że zleceniodawca zawarł z Panem umowę cywilno- prawna, aby obejść przepisy prawa pracy. Samo stwierdzenie, że Pana „praca” ma cechy stosunku pracy nie jest wystarczające do uznania łączącego Pana ze zleceniodawcą stosunku za stosunek pracy. Ważna jest także wola stron, jaka była w momencie podpisywania umowy i jaka nadal występuje, oraz wszelkie okoliczności wskazujące, że zleceniodawca nie chciał z Panem zawrzeć umowy o pracę, choć wiedział, ze takie cechy nosi zawarta umowa.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »