.
Mamy 12 389 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę otrzymywać nadal płatność gotówką za faktury?

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 11.07.2017

Wykonuję usługi  w pewnym zakładzie przetwórczym. Do tej pory z uwagi na fakt, iż firma ma kłopoty finansowe i ciężko się było doczekać przelewu, wystawiałem faktury gotówkowe. Mam umowę, w której napisane jest, że za wykonaną usługę otrzymam płatność na podstawie faktury VAT, płatności odbywają się cyklicznie w wysokości 6500 zł netto, faktury wystawiam zawsze 10., 20. i ostatniego dnia miesiąca. W chwili obecnej nie otrzymałem należności ponieważ pani księgowa firmy powołuję się na zapis, że kwota przekracza równowartość 15 000 zł. Czy mogę otrzymywać nadal płatność gotówką za faktury?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy mogę otrzymywać nadal płatność gotówką za faktury?

Fot. Fotolia

Prawdą jest, iż zmianie uległ art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zmiana została dokonana przez § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniającej ww ustawę z dniem 1 stycznia 2017 r. Tym samym zmianie uległa treść obowiązku dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego. Obecnie tak dokonywanie, jak i przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje obowiązkowo za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

 

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Nie ma więc znaczenia, na ile faktur rozbita jest płatność, gdy mamy do czynienia z jedną transakcją, z której płatności te wynikają, a tak jest w mojej obecnie, w opisanym przypadku. Ustawodawca nie zdecydował się co prawda zdefiniować w ww ustawie pojęcia transakcji, jednak w praktyce przyjmuje się, że „(…) należy przyjąć, że przez pojęcie »transakcji« należy rozumieć zawartą pomiędzy przedsiębiorcami umowę, której przedmiotem są odpłatne świadczenia usług lub odpłatne dostawy towarów. (…) Należy zatem podkreślić, że jeżeli dana usługa (na przykład usługa wynajmu) wynika z jednej umowy dokonanej pomiędzy przedsiębiorcami, to płatność dotyczącą tej transakcji, w tym płatność należną za dany okres rozliczeniowy, należy traktować jako jednorazową wartość transakcji. Dotyczy to także przypadku, w którym jedna umowa obejmuje kilka usług” (K. Krzysztof, Lex/el, QA 795980).

 

Pojęcie transakcji handlowej zdefiniowano w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i przez nie rozumieć należy umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony m.in. będące przedsiębiorcami, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością. Ta definicja nie wiąże na gruncie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, jednak można ją uwzględniać w procesie wykładni stosując wykładnię systemową zewnętrzną, co wzmacnia przedstawione powyżej stanowisko, że należy płatności opisane w pytania przyjmować „za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy”.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V plus trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »