Mamy 10 803 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mąż ma prawo zostać w domu bez mojej zgody po rozwodzie?

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 26.03.2019

Jesteśmy z mężem po ślubie 6 lat. W tym roku postanowiłam odejść od męża. Poznałam kogoś innego, chcę sobie ułożyć życie na nowo. Mój mąż chce ratować małżeństwo, jednak ja nie widzę już szans. Przy jednej z rozmów na temat naszego rozwodu stwierdził, że po rozwodzie mnie zniszczy, choćby miał wynająć najdroższego adwokata, i zabierze mi wszystko. W trakcie trwania naszego małżeństwa moi rodzice przepisali nam 3 działki (akt notarialny sporządzony jest na nas oboje) i pobudowaliśmy dom na jednej z nich. Chciałabym zapytać odnośnie podziału majątku po rozwodzie. Czy mąż ma prawo, bez mojej zgody, zabrać dom (bo tego on chce) i spłacić mnie? Moja propozycja była taka, abyśmy sprzedali dom i podzielili się pieniędzy, jakie zostaną po spłacie kredytu (posiadamy kredyt zaciągnięty na dom). Mąż jednak chce zostać w domu. Ja również chętnie zostałabym w domu, jednakże mnie nie stać na spłatę męża. Obawiam się, że również bank nie zgodziłby się na przepisanie kredytu na mnie (zarabiam najniższą krajową). Czy mąż ma prawo zostać w domu bez mojej zgody po rozwodzie? Chciał również, abym w rozliczeniu zostawiła sobie działki, jednak ja nie chce się na to zgodzić, gdyż też muszę gdzieś mieszkać. Dodam, że najprawdopodobniej będzie to rozwód z mojej winy, gdyż mąż nie zgodzi się na rozwód bez orzekania o winie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dopiero po przeprowadzeniu rozwodu, gdy wyrok rozwodowy będzie prawomocny – możecie Państwo przystąpić do podziału majątku dorobkowego – czyli tego, co było objęte wspólnością majątkową małżeńską. Od chwili prawomocności rozwodu – to, co do tej pory było waszą wspólnością majątkowa małżeńską (niepodzieloną), zamienia się we współwłasność o domniemanych udziałach pół na pół/ Dlatego w odpowiedzi na Pani poniższe pytania mam wiadomości zarówno dobre, jak i mniej pomyślne.

 

Wychodząc ze współwłasności, każdy ze współwłaścicieli ma prawo to roszczenie realizować przed sądem. Przy podziale majątku dorobkowego po rozwodzie powstaje współwłasność. Kodeks cywilny w tej materii stanowi:

 

„Art. 210. [Żądanie zniesienia współwłasności]

§ 1. Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. Uprawnienie to może być wyłączone przez czynność prawną na czas nie dłuższy niż lat pięć. Jednakże w ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego przedłużenie na dalsze lat pięć; przedłużenie można ponowić.

§ 2. Zniesienie współwłasności nieruchomości rolnej oraz gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 § 3, następuje z uwzględnieniem przepisów tej ustawy.

 

Art. 211. [Podział rzeczy wspólnej]

Każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

 

Art. 212. [Podział z wyrównaniem udziałów, spłatą lub dopłatą]

§ 1. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

§ 2. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

§ 3. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych”.

 

Oznacza to, że oboje macie takie same prawa i szanse w realizacji swych roszczeń. Niczego mąż bez Pani zgody nie uzyska w obszarze wyłączenia Pani z prawa własności, które tak samo jak jemu Pani przysługuje. Przed sądem tak samo będą traktowane i rozpatrywane Wasze racje. Proszę pamiętać, że kredyt i tak nadal pozostaje wspólny – więc bardziej przekonywujące dla sądu będzie żądanie sprzedaży nieruchomości, aby spłacić kredyt i by każdy z dotychczasowych współwłasności samodzielnie funkcjonował bez zależności od drugiego.

 

Mniej pomyślna jest odpowiedź na pytanie „Czy mąż ma prawo zostać w domu bez mojej zgody?”. Odpowiedź jest twierdząca – mąż ma takie prawo jako współwłaściciel. Zresztą Pani także – macie tam prawo mieszkać po rozwodzie oboje, bo każde z Państwa jest współwłaścicielem. Kodeksowa reguła mówi:

 

„Art. 206. [Zakres współposiadania]

Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli.

 

Art. 207. [Udział w pożytkach i wydatkach]

Pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”.

 

Tak oto wyglądają Pani możliwości wobec postawionych pytań i opisu spraw.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 6 =

»Podobne materiały

Wspólne spłacanie kredytu za mieszkanie małżonki a prawo do mieszkania

Moja narzeczona posiada mieszkanie – zakupione rok temu na kredyt. Mamy zamiar się pobrać, narzeczona twierdzi, iż powinniśmy wspólnie spłacać zaciągnięty przez nią kredyt, ale jednocześnie nie chce się zgodzić na podpisanie umowy majątkowej. Czy w przyszłości będę miał jakiekolwiek prawa do m

Sprzedaż wspólnego mieszkania przez małżonka po rozwodzie

Po rozwodzie musiałem wyprowadzić się z naszego wspólnego mieszkania. Jakiś czas temu żona sprzedała nieruchomość. Nie dostałem żadnych pieniędzy z tego tytułu. Czy jest szansa na odzyskanie należnej mi części majątku? Czy takie roszczenie się przedawnia, skoro rozwód był w 2003 roku?

Separacja w Norwegii – ważna w Polsce?

Czy rozdzielność majątkowa oraz separacja zawarte w Norwegii są ważne w Polsce? Jak uprawomocnić taki dokument w Polsce? Obie strony mają tylko obywatelstwo polskie.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »