.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy masarnia to działalność uciążliwa?

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 28.08.2021 • Zaktualizowane: 28.08.2021

Mam dom na wsi i pomieszczenia gospodarcze, które chciałbym przekształcić pod działalność gospodarczą. Przedmiotem planowanej działalności będzie prowadzenie masarni bez ubojni. Zakład ma być zlokalizowany na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w granicach jednostki, dla której ustalono przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, dopuszczającą usługi nieuciążliwe. Czy planowana działalność masarni kwalifikuje się do usług nieuciążliwych? 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy masarnia to działalność uciążliwa?

Uciążliwe oddziaływanie na sąsiednie nieruchomości

Przedmiotem interpretacji pozostaje pojęcie usług nieuciążliwych oraz możliwość ujęcia w tym kryterium działalności polegającej na prowadzeniu masarni.

 

W pierwszej kolejności wymaga podkreślenia, że o charakterze prowadzonej działalności w zakresie przetwarzania mięsa oraz produkcji wyrobów mięsnych, w tym wędlin przesądza przede wszystkim wolumen produkcji. Przedmiotem badania organu pod względem stopnia uciążliwości produkcji powinien być rzeczywisty wpływ na otoczenie nieruchomości. Takim wykładnikiem oddziaływania na sąsiednie nieruchomości będzie m.in. stopień ewentualnych immisji, czyli obiektywnych uciążliwości dla otoczenia, wynikających ze wzmożonej emisji zapachów, hałasu, drgań itp.

 

Bezsprzecznie, w przypadku gdy obszar oddziaływania projektowanego zakładu zamykać się będzie wyłącznie w granicach nieruchomości, bądź jego działalność w ogóle nie będzie rodziła negatywnych skutków dla nieruchomości sąsiednich, produkcja taka musi być kwalifikowana przez organ jako nieuciążliwa. Wymaga przy tym wskazania, że nie istnieją przepisy klasyfikujące działalność gospodarczą pod względem jej uciążliwości. W każdym przypadku ocena skali oddziaływania na otoczenie należeć będzie zatem do oceny właściwego organu, kierującego się przy tej ocenie obiektywnymi przesłankami.

 

Ograniczenia działalności gospodarczej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Taką autonomiczną definicję wprowadzić może natomiast plan miejscowy, określając rodzaje działalności kwalifikowanej jako uciążliwa. Ustalenia planu w tym zakresie mają wówczas wiążący dla organu charakter i determinują jego rozstrzygnięcie np. w zakresie pozwolenia na budowę lub decyzji w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu.

 

W przedstawionym przypadku rada gminy nie wprowadziła definicji działalności uciążliwej, której lokalizacja nie byłaby dopuszczalna w granicach danej jednostki planu. Tym samym organ powinien kierować się wspomnianym wcześniej wpływem projektowanej działalności na otoczenie, w tym w szczególności na nieruchomości sąsiednie.

 

Co ważne, sam projekt lokalizacji masarni nie przesądza o uciążliwym charakterze prowadzonej w tym zakresie działalności gospodarczej, na co wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 grudnia 2008 r. (sygn. akt II OSK 1244/07). Zgodnie z orzecznictwem na organie spoczywa obowiązek wnikliwego zbadania stanu faktycznego pod względem ewentualnych skutków, jakie działalność ta może za sobą pociągać dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. W cytowanym orzeczeniu sąd wprost zawarł konkluzję, iż nie jest dopuszczalne przypisanie każdej masarni uciążliwego charakteru.

 

Mając powyższe na uwadze, w przypadku gdy projektowana działalność nie będzie oddziaływała na otoczenie, na gruncie obowiązującego planu miejscowego powinna zostać zakwalifikowana jako nieuciążliwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl