Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy komornik może zająć pieniądze z 500+?

Autor: Michał Soćko • Opublikowane: 01.02.2018

Mąż ma długi, które są egzekwowane przez komornika. Długi te powstały jeszcze przed zawarciem przez nas związku małżeńskiego. Założyłam oddzielny rachunek bankowy dla dokonywania wpłat z programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych. Czy komornik męża może zająć te pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy komornik może zająć pieniądze z 500+?

Fot. Fotolia

Odpowiadając na pytanie, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.). Przepis ten stanowi:

 

Art. 833 § 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin »Za życiem« (Dz.U. poz. 1860).”

 

Zatem należy stwierdzić, że zarówno świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jak i świadczenie wychowawcze (nazywane także 500+) wypłacane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie podlegają egzekucji i nie powinny być zajęte przez komornika.

 

Gdyby jednak się zdarzyło, że komornik przez pomyłkę takie świadczenia zajmie, to powinna Pani zawiadomić go jak najszybciej i zażądać zwolnienia tych środków spod zajęcia.

 

Natomiast jeśli mimo to komornik nie zwolniłby tych pieniędzy, wówczas może Pani wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne. Zgodnie bowiem z art. 841 § 1 K.p.c. – osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo takie można wnieść, co do zasady, w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (art. 841 § 3 K.p.c.).

 

Dodać również należy, że zgodnie z art. 41 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) – w sytuacji, gdy dług powstał przed zawarciem związku małżeńskiego, wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z majątku osobistego małżonka-dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 K.r.o. (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy).

 

Zatem, jak wspomniałem uprzednio, komornik nie jest uprawniony do zajęcia świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+), bo nie podlegają one w ogóle egzekucji. Gdyby jednak stało się inaczej, należy podjąć kroki, które wskazałem powyżej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus 5 =

»Podobne materiały

Deportacja za niespłacone długi – czy to możliwe?

Od paru lat mieszkam za granicą – założyłem tutaj rodzinę. W międzyczasie zostałem eksmitowany z mieszkania w Polsce za długi (nie było mnie przy tym). Po jakim czasie ulegają przedawnieniu długi czynszowe (wraz z odsetkami)? Czy mogę zostać deportowany do Polski za niespłacone długi? Czy mogę

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »