.
Udzieliliśmy ponad 123,6 tys. porad prawnych i mamy 14 119 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy komornik może zająć pieniądze z 500+?

Opis Problemu:

Mąż ma długi, które są egzekwowane przez komornika. Długi te powstały jeszcze przed zawarciem przez nas związku małżeńskiego. Założyłam oddzielny rachunek bankowy dla dokonywania wpłat z programu 500+ oraz świadczeń rodzinnych. Czy komornik męża może zająć te pieniądze?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy komornik może zająć pieniądze z 500+?

Fot. Fotolia

Odpowiadając na pytanie, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na art. 833 § 6 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.). Przepis ten stanowi:

 

Art. 833 § 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze oraz jednorazowe świadczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin »Za życiem« (Dz.U. poz. 1860).”

 

Zatem należy stwierdzić, że zarówno świadczenia rodzinne wypłacane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jak i świadczenie wychowawcze (nazywane także 500+) wypłacane na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, nie podlegają egzekucji i nie powinny być zajęte przez komornika.

 

Gdyby jednak się zdarzyło, że komornik przez pomyłkę takie świadczenia zajmie, to powinna Pani zawiadomić go jak najszybciej i zażądać zwolnienia tych środków spod zajęcia.

 

Natomiast jeśli mimo to komornik nie zwolniłby tych pieniędzy, wówczas może Pani wytoczyć powództwo przeciwegzekucyjne. Zgodnie bowiem z art. 841 § 1 K.p.c. – osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo takie można wnieść, co do zasady, w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa (art. 841 § 3 K.p.c.).

 

Dodać również należy, że zgodnie z art. 41 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (K.r.o.) – w sytuacji, gdy dług powstał przed zawarciem związku małżeńskiego, wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z majątku osobistego małżonka-dłużnika, z jego wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez niego z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9 K.r.o. (prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy).

 

Zatem, jak wspomniałem uprzednio, komornik nie jest uprawniony do zajęcia świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego (500+), bo nie podlegają one w ogóle egzekucji. Gdyby jednak stało się inaczej, należy podjąć kroki, które wskazałem powyżej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Michał Soćko

Ukończył w 2010 r. stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwieńczone ocenę bardzo dobrą na dyplomie. Następnie, w latach 2011-2013, odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, uzyskując przy tym pochwałę Dziekana za bardzo dobre wyniki z kolokwiów rocznych. Po złożeniu egzaminów radcowskich w 2014 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Równolegle z aplikacją radcowską, w latach 2012-2015, był uczestnikiem studiów trzeciego stopnia na kierunku prawo, prowadzonych w Zakładzie Prawa Pracy, Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia te ukończył, broniąc pracę doktorską zatytułowaną Potrącenie i egzekucja z wynagrodzenia za pracę, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Teresy Liszcz, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Od 2017 r. jest nauczycielem akademickim w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach. Wykłada prawo administracyjne, cywilne i prawo pracy. Michał Soćko jest autorem kilkunastu artykułów naukowych napisanych w języku polskim, jak i angielskim oraz uczestnikiem licznych konferencji naukowych, w tym międzynarodowych.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym i administracyjnym (m.in. w prawie rzeczowym, spadkowym, zobowiązań, rodzinnym i opiekuńczym, prawie autorskim), ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych. Obecnie prowadzi działalność gospodarczą w formie Kancelarii Radcy Prawnego udzielając pomocy prawnej organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl