Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy jest sposób na ominięcie obowiązku zwrotu bonifikaty?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 04.12.2017

Małżonka otrzymała mieszkanie od swojej babci (przekazanie nieruchomości za życia babci), która to wykupiła je na własność z bonifikatą.
5-letni okres braku możliwości sprzedaży mieszkania upływa dopiero za 2 lata, a pieniądze z nieruchomości byłyby nam w naszej obecnej sytuacji (wykańczamy dom) niezwykle pomocne. Czy jest sposób na ominięcie obowiązku zwrotu bonifikaty?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprawa wcale nie jest tak prosta. Zgodnie z art. 68 ust. 2a pkt 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zwalnia się od obowiązku zwrotu bonifikaty w przypadku zamiany lokalu nabytego od jednostki samorządu terytorialnego na inny lokal mieszkalny lub nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe.

 

Zgodnie z art. 68 ust. 2a pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązek zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty nie powstaje, jeśli środki uzyskane ze sprzedaży nabytego od gminy lokalu mieszkalnego zostaną przeznaczone w ciągu 12 miesięcy od daty zbycia na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Dotyczy to nabywcy pierwotnego – tutaj babci.

 

Natomiast obowiązek zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty powstaje w razie zbycia lokalu mieszkalnego przez osobę bliską przed upływem 5 lat od dnia pierwotnego nabycia niezależnie od tego, na czyją rzecz zostanie dokonane kolejne zbycie ani też na jaki cel zostaną przeznaczone środki uzyskane ze zbycia lokalu. Do zbycia lokalu mieszkalnego przez osobę bliską pierwotnemu nabywcy nie stosuje się niestety wyłączeń obowiązku zwrotu udzielonej bonifikaty.

 

Zgodnie z treścią wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 września 2014 roku, sygn. akt I ACa 241/14, „literalna (językowa) wykładnia art. 68 ust. 2b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) prowadzi do jednoznacznego wniosku, że obowiązek zwrotu przez osobę bliską kwoty równej zwaloryzowanej bonifikacie powstaje z chwilą zbycia przez osobę bliską nieruchomości – niezależnie od celu takiego zbycia oraz osoby nabywcy – lub wykorzystania przez nią nieruchomości na inny cel niż cel uzasadniający udzielenie bonifikaty. Obowiązek zwrotu powstaje oczywiście tylko w sytuacji, gdy zbycie lub wykorzystanie nieruchomości na inny cel niż cel na jaki została udzielona bonifikata, nastąpiło przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem lat 5, licząc od dnia pierwotnego nabycia”.

 

Zgodnie jednak z art. 68 ust. 2c ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ może odstąpić od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty w innych przypadkach niż wskazane w ustawie. Niezbędna do tego jest jednak zgoda jednostki samorządu terytorialnego.

 

Jest też nieco inne wyjście. Można podpisać umowę przedwstępną, przekazać lokal nabywcy, a finalną umowę zbycia lokalu podpisać po upływie okresu karencji.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + trzy =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »