Mamy 11 050 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy dotyczy mnie rezydencja podatkowa w Polsce?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 06.07.2018

Jestem obywatelką USA i Polski. W Stanach przebywałam ponad 30 lat, w Polsce mieszkam na stałe od kilku lat. W USA otrzymuję emeryturę i od roku Social Security po zmarłym mężu. Podatek od emerytury płacę w USA, Social Security jest bez podatku w USA. Czy dotyczy mnie rezydencja podatkowa w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy dotyczy mnie rezydencja podatkowa w Polsce?

Fot. Fotolia

W pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii rezydencji podatkowej. W tym zakresie należy sięgnąć do treści ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak stanowi art. 3 ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Z opisu sprawy wynika, że na stałe od kilku lat mieszka Pani w Polsce w rezultacie posiada Pani polską rezydencję podatkową i nieograniczony obowiązek podatkowy od wszystkich uzyskiwanych dochodów.

 

W zakresie otrzymywanej z USA emerytury, która jest opodatkowana w tamtym kraju wskazać należy, że zgodnie z polsko-amerykańską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania Polska ma prawo opodatkować dochód z tytułu emerytury/renty wypłacany ze Stanów Zjednoczonych osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski. Prawo to wynika z zapisu art. 5 ust. 3 umowy, zgodnie z którym państwu rezydencji przysługuje pełne prawo do opodatkowania dochodów, w tym m.in. emerytury/renty, osoby mającej na jego terytorium miejsce zamieszkania.

 

Należy podkreślić, że dochód np. z emerytury/renty może być również opodatkowany w państwie, z którego jest wypłacany (w USA).

 

Podwójnemu opodatkowaniu w takiej sytuacji zapobiega metoda zawarta w art. 20 umowy (tzw. metoda proporcjonalnego zaliczenia).

 

W myśl art. 20 ust. 1 ww. umowy, zgodnie z postanowieniami prawa polskiego i z zachowaniem przewidzianych w nim ograniczeń (z uwzględnieniem dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwoli osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczenie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych.

 

Powyższe oznacza, że podatnik uzyskujący emeryturę/rentę ze Stanów Zjednoczonych będzie miał obowiązek opodatkować ten dochód w Polsce, jednak od podatku obliczonego zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi będzie mógł odliczyć podatek zapłacony w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym, przy zastosowaniu tej metody nie powstanie obciążenie dochodu podwójnym opodatkowaniem. Tak wynika m.in. z interpretacji Dyrektora KIS z 21.11.2017 r., nr 0114-KDIP3-3.4011.435.2017.1.JK2.

 

W takim przypadku emerytura zagraniczna powinna być wykazana w załączniku PIT/ZG w poz. 24, a podatek zapłacony w USA (po przeliczeniu na złotówki) w poz. 25.

 

Kwota emerytury powinna być przeniesiona do PIT-36 (poz. 85 i 87). Podatek zapłacony za granicą przenosi się z kolei do poz. 193 formularza PIT-36. Kwota tego podatku pomniejsza zatem zobowiązanie podatkowe.

 

W zakresie natomiast świadczenia małżeńskiego w ramach Social Security również należy odnieść się do polsko-amerykańskiej umowy. Także w tym przypadku Polska ma prawo opodatkować dochód uzyskany z tytułu świadczenia małżeńskiego wypłacanego ze Stanów Zjednoczonych osobie mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

 

Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy PIT takie świadczenie jest w Polsce zwolnione od podatku. W świetle tego przepisu wolne od podatku dochodowego są świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 14.06.2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.74.2017.2.AG:

 

„Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy zatem stwierdzić, iż zgodnie z postanowieniami umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu świadczenia wskazane we wniosku otrzymywane ze Stanów Zjednoczonych Ameryki przez osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają opodatkowaniu w Polsce.

 

Jednakże w sytuacji, gdy świadczenie małżeńskie stanowi odpowiednik dodatku rodzinnego w rozumieniu polskich przepisów przyznany na podstawie przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych Ameryki – jak wskazała Wnioskodawczyni – wówczas w Polsce świadczenie to korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na Wnioskodawczyni nie ciąży obowiązek wykazania ww. przychodu w zeznaniu rocznym za 2016 r.”

 

Podsumowując powyższe:

– emerytura z USA jest opodatkowana w Polsce, ale od polskiego podatku może Pani odliczyć podatek zapłacony za granicą;

– świadczenie z Social Security jest w Polsce zwolnione od podatku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII plus X =

»Podobne materiały

Założenie spółki LLC w USA

Jestem obywatelem polskim i obecnie nie prowadzę działalności gospodarczej. Mam jednak pomysł na działalność gospodarczą, z tym że miałaby ona sens, gdyby spółka miała siedzibę w USA. Myślę, że najlepszym pomysłem będzie założenie spółki LLC w stanie Delaware. LLC nie podlega obowiązkowi podatkowemu

 

Miejsce opodatkowania dochodu marynarza

Jestem marynarzem, moim pracodawcą jest firma z Singapuru, ale wynagrodzenie wpływa na moje konto z Hongkongu. Mam umowę o pracę. W Polsce nie osiągam żadnych dochodu. Czy mając dochody tylko z pracy jako marynarz mam obowiązek zgłoszenia tego do urzędu skarbowego? Jak będzie wyglądała sytuacja, kie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »