.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

• Autor: Monika Cieszyńska

Lokator przekształcił lokatorskie prawo do lokalu w prawo własnościowe. Został wniesiony wymagany w dniu przekształcenia wkład budowlany. Następnie po pewnym czasie lokator został wykluczony z członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej z powodu uporczywego uchylania się od zobowiązań finansowych wobec spółdzielni. Po spłaceniu wszystkich długów ponownie zwrócił się o przyznanie członkostwa. Statut spółdzielni mówi tylko, że o przyjęciu w poczet członków spółdzielni decyduje zarząd. Czy zarząd musi przyznać członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej tej osobie? Czy w związku z przyjęciem w poczet członków osoba ta musi wnieść pełny wkład budowlany?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Osoba wykreślona czy wykluczona z grona członków spółdzielni mieszkaniowej nie ma roszczenia o przywrócenie członkostwa, chyba że statut czy inny akt wewnątrzspółdzielczy (w tym uchwała zarządu) danej spółdzielni takowe uprawnienie przyznaje. Otóż spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osób uprawnionych na mocy przepisów ustawy, innych przepisów prawa, statutu lub umowy ze spółdzielnią. W pozostałych zaś wypadkach spółdzielnia swobodnie decyduje o przyjęciu danej osoby w poczet członków. Proszę pamiętać, że spółdzielnia nie ma obowiązku przyjęcia w poczet członków każdej ubiegającej się o to osoby.

 

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych roszczenie o przyjęcie w poczet członków przysługuje:

 

  • małżonkowi członka, choćby spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich,

 

  • małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania w warunkach określonych w art. 15 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 15 ust. 2 tej ustawy; także w wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o budowę lokalu,

 

  • byłemu członkowi lub jego małżonkowi, dzieciom oraz innym osobom bliskim wspólnie z nim zamieszkałym, w wypadku likwidacji lub upadłości spółdzielni, jeżeli budynek lub udział w budynku, w którym znajduje się lokal, do którego miał prawo dotychczasowy członek, nabyła inna spółdzielnia mieszkaniowa,

 

  • niebędącemu członkiem właścicielowi lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytantowi,

 

  • nabywcy, w tym licytantowi, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

 

  • nabywcy ekspektatywy odrębnej własności lokalu oraz nabywcy ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

 

Tym samym w przypadku braku odpowiedniego zapisu statutowego o przywróceniu w poczet członków zdecyduje zarząd w oparciu o swobodną wolę. Niemniej osobie ubiegającej się o członkostwo będzie przysługiwało odwołanie od uchwały zarządu. Odmowa przyjęcia powinna zawierać uzasadnienie oraz wskazywać termin i organ, do którego osoba ubiegająca się o członkostwo może się odwołać w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Uchwałę zarządu spółdzielnia winna tej osobie doręczyć w terminie 2 tygodni od jej powzięcia.

 

Proszę jednak pamiętać, że w aktualnym stanie prawnym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie jest związane z członkostwem. Oznacza to, że posiadacz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie musi być członkiem spółdzielni. Pozbawienie posiadacza spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu członkostwa nie pozbawia go tego prawa.

 

W razie przywrócenia członkostwa w spółdzielni, nie można żądać od tej osoby wniesienia wkładu budowlanego, gdyż takowy wkład już wniosła przy przekształceniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Monika Cieszyńska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu, nr wpisu TR-871. Absolwentka prawa Katedry Praw Człowieka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie rodzinnym i opiekuńczym oraz karnym – udzieliła dotąd porad setkom naszych klientów, w których życie często niesłusznie wtargnęła policja i prokuratura, a wielu rodzinom pomogła rozwiązać burzliwe niekiedy konflikty małżeńskie i opiekuńcze (opieka nad dziećmi, alimenty, widzenia z dziećmi). Posiada licencję zarządcy nieruchomości (nr licencji 20460). W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia prawa spółdzielczego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu