Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Członek zarządu a działalność gospodarcza

Autor: Łukasz Drzewiecki • Opublikowane: 11.04.2016

Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu może podlegać ograniczeniu w stosunku do działalności, której przedmiotem są interesy konkurencyjne do interesów spółki. Zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej powinien udzielić organ spółki akcyjnej, który powołał członka zarządu.Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Członek zarządu spółki akcyjnej może co do zasady prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej1. Prawo do prowadzenia działalności gospodarczej przez członka zarządu może jednak podlegać ograniczeniu w przypadku, gdyby miała to być działalność konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez spółkę.

 

Zgodnie z art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych2 członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

 

Zakaz działalności konkurencyjnej dotyczy zarówno prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna (w tym również w ramach spółki cywilnej), jak i uczestnictwa w spółkach prawa handlowego. Należy zaznaczyć, że zakaz ten nie dotyczy działalności gospodarczej w ogóle, lecz działalności w obszarze interesów konkurencyjnych. Przez interesy konkurencyjne należy rozumieć takie interesy, których prowadzenie może wpływać na działalność spółki, w której dana osoba zasiada w zarządzie, w szczególności poprzez obniżanie jej przychodów. Działalność konkurencyjna będzie dotyczyć w szczególności działalności w ramach tego samego przedmiotu (np. ten sam rodzaj świadczonych usług, oferowanie do sprzedaży towarów o takich samym przeznaczeniu) i na zbliżonym obszarze terytorialnym.

 

Zgodnie z art. 380 § 2 K.s.h. zgody na działalność konkurencyjną udziela organ uprawniony do powoływania zarządu, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Zgodnie z art. 368 § 4 K.s.h. członków zarządu powołuje i odwołuje rada nadzorcza, chyba że statut spółki stanowi inaczej. Członek zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez walne zgromadzenie.

 

Niezależnie od zakazu działalności konkurencyjnej, o której mowa w art. 380 § 1 K.s.h. prowadzenie działalności gospodarczej przez członka zarządu może doznać ograniczenia na mocy umowy o zakazie konkurencji, zawartej bądź to w ramach stosunku pracy łączącego członka zarządu i spółkę, bądź w ramach innej umowy cywilnoprawnej pomiędzy tymi stronami.

 

 

 

 

____________________________

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.)


Stan prawny obowiązujący na dzień 11.04.2016


Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 plus 0 =

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »