.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Członek stowarzyszenia a umowy cywilnoprawne ze stowarzyszeniem

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 15.02.2015

Czy członkowie stowarzyszenia (w tym zarządu) mogą zawierać z prezesem stowarzyszenia umowy cywilnoprawne (np. o dzieło) na realizację zadania, np. organizację kolonii? Nadmieniam, że stowarzyszenie w ramach swoich celów statutowych zajmuje się organizacją wypoczynku letniego dla dzieci. Jest to działalność na zasadach non-profit. Do realizacji zadania stowarzyszenie zatrudnia osoby z zewnątrz oraz niektórych członków zarządu. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1998 r. stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Zapis ten spowodował rozbieżności w praktyce oraz orzecznictwie w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy członek stowarzyszenia może być jego pracownikiem. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów z 27 lutego 1990 r., III PZP 59/89, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że pracownik stowarzyszenia może być jednocześnie jego członkiem. Okoliczność ta jednak nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracowniczego. Członkostwo stowarzyszenia nie zwiększa ani nie zmniejsza uprawnień pracowniczych unormowanych w prawie pracy. Oznacza to, że pracownik, który jest jednocześnie członkiem stowarzyszenia, z tego tytułu nie znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji. Prawa i obowiązki pracownika i członka stowarzyszenia nie są wspólne i podlegają odrębnym reżimom prawnym.

 

Podobnie w postanowieniu z 7 kwietnia 1992 r., I ACr 130/92, Sąd Apelacyjny w Warszawie dokonał dokładnej analizy zagadnienia i wyjaśnił, że zasada swobody zrzeszania się i brak szczegółowego zakazu w Prawie o stowarzyszeniach nie pozwala wyłączyć możliwości członkostwa w stowarzyszeniu pracownika stowarzyszenia. Zwężenie możliwości pozostania członkiem stowarzyszenia jedynie do osób niebędących pracownikami nie ma podstawy ani w przepisach ustawy, ani w zasadach współżycia społecznego. W postanowieniu tym Sąd uznał też za dopuszczalne, w ograniczonym zakresie, zatrudnienie w stowarzyszeniu jego członków pełniących funkcje członków zarządu. Sąd wyjaśnił także, że: „Oparcie działalności stowarzyszenia na pracy społecznej członków nie wyłącza też możliwości poddania pewnej sfery działania regułom odpłatności. Możliwość łączenia członkostwa stowarzyszenia z pracą na rzecz stowarzyszenia może dotyczyć w ograniczonym zakresie także członków zarządu. Zakres ograniczenia powinien wynikać ze ścisłej konieczności poświęcenia przez członka zarządu stowarzyszenia takiej ilości czasu na sprawy związane z zarządzaniem, która odpowiada całodziennemu zatrudnieniu i uniemożliwia podjęcie zatrudnienia u innego pracodawcy”.

 

Skoro zatem dopuszcza się wykonywanie pracy na rzecz stowarzyszenia w ramach stosunku pracy, należy uznać, ze pracę tę można wykonywać także na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Tu również działalność członków stowarzyszenia może nie mieścić się w zakresie działalności wykonywanej jako „nie-członek”. I tę działalność, poza obowiązkami wynikającymi ze stosunku członkostwa, w mojej ocenie można zlecić na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 plus 8 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »