Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Członek stowarzyszenia a umowy cywilnoprawne ze stowarzyszeniem

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 15.02.2015

Czy członkowie stowarzyszenia (w tym zarządu) mogą zawierać z prezesem stowarzyszenia umowy cywilnoprawne (np. o dzieło) na realizację zadania, np. organizację kolonii? Nadmieniam, że stowarzyszenie w ramach swoich celów statutowych zajmuje się organizacją wypoczynku letniego dla dzieci. Jest to działalność na zasadach non-profit. Do realizacji zadania stowarzyszenie zatrudnia osoby z zewnątrz oraz niektórych członków zarządu. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1998 r. stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednak do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

Zapis ten spowodował rozbieżności w praktyce oraz orzecznictwie w zakresie odpowiedzi na pytanie, czy członek stowarzyszenia może być jego pracownikiem. W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy. W uzasadnieniu uchwały składu siedmiu sędziów z 27 lutego 1990 r., III PZP 59/89, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że pracownik stowarzyszenia może być jednocześnie jego członkiem. Okoliczność ta jednak nie ma wpływu na prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracowniczego. Członkostwo stowarzyszenia nie zwiększa ani nie zmniejsza uprawnień pracowniczych unormowanych w prawie pracy. Oznacza to, że pracownik, który jest jednocześnie członkiem stowarzyszenia, z tego tytułu nie znajduje się w uprzywilejowanej sytuacji. Prawa i obowiązki pracownika i członka stowarzyszenia nie są wspólne i podlegają odrębnym reżimom prawnym.

 

Podobnie w postanowieniu z 7 kwietnia 1992 r., I ACr 130/92, Sąd Apelacyjny w Warszawie dokonał dokładnej analizy zagadnienia i wyjaśnił, że zasada swobody zrzeszania się i brak szczegółowego zakazu w Prawie o stowarzyszeniach nie pozwala wyłączyć możliwości członkostwa w stowarzyszeniu pracownika stowarzyszenia. Zwężenie możliwości pozostania członkiem stowarzyszenia jedynie do osób niebędących pracownikami nie ma podstawy ani w przepisach ustawy, ani w zasadach współżycia społecznego. W postanowieniu tym Sąd uznał też za dopuszczalne, w ograniczonym zakresie, zatrudnienie w stowarzyszeniu jego członków pełniących funkcje członków zarządu. Sąd wyjaśnił także, że: „Oparcie działalności stowarzyszenia na pracy społecznej członków nie wyłącza też możliwości poddania pewnej sfery działania regułom odpłatności. Możliwość łączenia członkostwa stowarzyszenia z pracą na rzecz stowarzyszenia może dotyczyć w ograniczonym zakresie także członków zarządu. Zakres ograniczenia powinien wynikać ze ścisłej konieczności poświęcenia przez członka zarządu stowarzyszenia takiej ilości czasu na sprawy związane z zarządzaniem, która odpowiada całodziennemu zatrudnieniu i uniemożliwia podjęcie zatrudnienia u innego pracodawcy”.

 

Skoro zatem dopuszcza się wykonywanie pracy na rzecz stowarzyszenia w ramach stosunku pracy, należy uznać, ze pracę tę można wykonywać także na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Tu również działalność członków stowarzyszenia może nie mieścić się w zakresie działalności wykonywanej jako „nie-członek”. I tę działalność, poza obowiązkami wynikającymi ze stosunku członkostwa, w mojej ocenie można zlecić na podstawie umowy cywilnoprawnej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII + pięć =

»Podobne materiały

Oficyna w granicy działki

Kupiłem dom z działką. Na granicy działki sąsiad ma wybudowaną oficynę, jest ona usytułowana „plecami” do mojej działki, nie ma okien po mojej stronie. W związku z tym mam dwa pytania. Czy w ogóle ta oficyna sąsiada ma prawo znajdować się na granicy mojej działki? Jeżeli ta oficyna jest

 

Zabezpieczenie nieruchomości spadkowej przed sprzedażą

Zmarli moi rodzicie, nie podstawiając testamentu. Razem z rodzeństwem przygotowujemy się do sprawy spadkowej, gdzie głównym przedmiotem jest nieruchomość. Wstępnym pomysłem jest przekazanie całości majątku po zmarłych jednemu z rodzeństwa, naszej siostrze. Pragnęlibyśmy jednak zastrzec brak możliwoś

 

Funkcja radnego i prezesa stowarzyszenia – czy można pełnić je jednocześnie?

Jestem radnym Rady Gminy, a jednocześnie prezesem lokalnego stowarzyszenia, działającego na terenie gminy. Korzystam ze środków gminy na dofinansowanie działań społecznych prowadzonych w ramach stowarzyszenia. Niedawno usłyszałem, że muszę zrezygnować z funkcji prezesa, jeśli chcę zachować mandat ra

 

Wykluczenie członka ze stowarzyszenia kulturalnego

Czy w czasie, gdy mogę złożyć odwołanie, nadal jestem członkiem stowarzyszenia i mogę w nim działać? 

 

Odpowiedzialność zarządu za długi stowarzyszenia

Mam pytanie o odpowiedzialność zarządu za długi stowarzyszenia. Otóż wspólnie z kolegami postanowiliśmy wejść do zarządu klubu sportowego będącego w likwidacji. Likwidator, który formalnie pełnił władzę w stowarzyszeniu, zwołał walne zgromadzenie, na którym została uchylona uchwała o postawieni

 

Wydłużenie roku obrotowego przez stowarzyszenie

W październiku 2013 r. założyliśmy stowarzyszenie. Nie prowadziło ono działalności, nie miało żadnych dochodów. Zapomnieliśmy w 2014 r. złożyć CIT-8 za 2013 r., później zrobiliśmy to wraz z czynnym żalem. Rokiem obrotowym jest u nas rok kalendarzowy. Chcielibyśmy złożyć sprawozdanie finansowe łączni

 

Czy można zbierać datki na własne potrzeby?

Czy osoba prywatna może zbierać datki na własne potrzeby (ze względu na złą sytuację rodzinną )? Jeśli tak to, czy musi uzyskać zezwolenie? Zbiórka będzie organizowana na terenie różnych województw i na portalach społecznościowych.

 

Jak zlikwidować fundację?

Chciałabym zlikwidować fundację, która nie prowadzi działalności gospodarczej, majątek i środki finansowe zostały wyczerpane. Problem polega na tym, że zgodnie ze statutem decyzję o likwidacji może podjąć tylko rada, która obecnie nie istnieje (kadencja ostatniej rady wygasła, a nową może powołać ra

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »