Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Częściowa niezdolność do pracy

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 17.02.2014

Jestem osobą częściowo niezdolną do pracy (niezdolność powstała przed 18. rokiem życia), ale od kilku lat pracuję na pełen etat. W ostatnim czasie objawy choroby się nasilają, w związku z tym staram się o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy z pogorszeniem w trakcie zatrudnienia. Lekarz orzecznik orzekł, że moja niezdolność do pracy „powstała przed 18. rokiem życia bez pogorszenia w trakcie zatrudnienia”. Odwołałam się od tej decyzji do komisji ZUS, jednak otrzymałam odpowiedź, że badania lekarskie w moim przypadku „nie potwierdzają pogorszenia stanu zdrowia w stopniu powodującym niezdolność do jakiejkolwiek pracy”. Co mogę zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie stopniuje się częściowej niezdolności do pracy. Albo ktoś jest częściowo niezdolny do pracy, albo całkowicie niezdolny do pracy. Jeśli dobrze rozumiem Pani opis sytuacji, posiada Pani już rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

 

Nie ma takiego świadczenia jak renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pogorszeniem zdrowia w trakcie zatrudnienia; pogorszenie stanu zdrowia nie zmienia dotychczasowego świadczenia. Jeśli nadal jest Pani częściowo niezdolna do pracy, będzie Pani nadal otrzymywała świadczenie rentowe, dopóki nie stanie się Pani całkowicie niezdolna do pracy – nic się w tym zakresie nie zmieni.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w skrócie: u.e.r.):

 

  1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
  2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
  3. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

 

Jeżeli niezdolność do pracy łączy się z naruszeniem sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, organ orzekający stwierdza niezdolność do samodzielnej egzystencji (art. 13 ust. 5 u.e.r.).

 

Zarówno całkowita, jak i częściowa niezdolność do pracy mogą mieć charakter stały lub okresowy, podobnie niezdolność do samodzielnej egzystencji. Trwałą lub okresową niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji organ orzekający ustala w zależności od charakteru i stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz braku lub istnienia pozytywnych rokowań co do odzyskania zdolności do pracy.

 

Renta stała przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli jego niezdolność do pracy zostanie przez lekarza orzecznika uznana za trwałą. Renta okresowa przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli jego niezdolność do pracy zostanie przez lekarza orzecznika uznana za przemijającą.

 

Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowań co do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik zobowiązany jest uwzględnić:

 

  1. stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w okresie leczenia i rehabilitacji;
  2. możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne ubezpieczonego.

 

Osobie, która spełnia warunki wymagane do ustalenia niezdolności do pracy, a zarazem rokuje nadzieje, że po przekwalifikowaniu odzyska zdolność do pracy, organ rentowy przyznaje prawo do renty szkoleniowej (art. 60 u.e.r.). Przy ocenie celowości przekwalifikowania zawodowego lekarz orzecznik powinien uwzględnić:

 

  1. charakter i przebieg procesów chorobowych oraz ich wpływ na stan czynnościowy organizmu;
  2. sprawność psychofizyczną organizmu oraz stopień przystosowania do ubytków anatomicznych, kalectwa, skutków choroby;
  3. posiadane kwalifikacje, wiek, zawód, wykonywane czynności i warunki pracy oraz możliwość dalszego wykonywania pracy zarobkowej, w tym psychologiczną zdolność do pracy;
  1. możliwość przywrócenia zdolności do pracy przez leczenie i rehabilitację oraz przekwalifikowanie zawodowe.

 

Proszę poczekać na decyzję ZUS – to od niej będzie się można ewentualnie odwołać, także w zakresie oceny komisji lekarskiej. Z treści Pani pytania wynika, że rozpatrywano wniosek o całkowitą niezdolność do pracy. Od decyzji ZUS można się odwołać – wówczas przed sądem lekarze biegli zbadają Panią na nowo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus V =

13.11.2014

a co wtedy gdy takie rozpatrzenie sprawy otrzymuje osoba bez przyznanej wczesniej renty z ZUS bo dopiero sie o nią ubiega???
jestem bardzo ciekawy bo moja historia jest podobna (MPDz)

tomasrudy

»Podobne materiały

Praca w ruchu ciągłym

Czy pracownicy mogą pracować w systemie zmianowym ciągłym (włącznie z sobotami i niedzielami)? Czy w tym systemie mogą być zmiany co 12 godzin? Kiedy występują nadgodziny? Jakie są według prawa dni wolne w systemie pracy w ruchu ciągłym?  

 

Jaką datę zakończenia pracy mam wpisać w świadectwie pracy?

Umowa na czas określony z pracownikiem zawarta była do końca 2015 r. Została wypowiedziana 6 stycznia z 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia. Pracownik od 8 do 22 stycznia był na zwolnieniu lekarskim. Jaką datę zakończenia pracy mam wpisać w świadectwie pracy?

 

Utrudnianie podziału spadku przez macochę

Mój ojciec, zanim drugi raz się ożenił, posiadał nieruchomości (mieszkanie i gospodarstwo rolne wraz z budynkami i ruchomościami). Jego żona jest ze mną skonfliktowana i nie mam z nią kontaktu. Po ślubie zaciągali liczne kredyty konsumpcyjne, niestety nie mam co do kwot bliższych informacji. Złożyłe

 

Koncesja na wydobycie żwiru

Jestem właścicielem gruntów rolnych, pod którymi znajdują się pokłady żwiru. Zgłosiła się firma zajmująca się wydobyciem kopalin, chce kupić moją nieruchomość. Firma żąda wyrażenia zgody na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Wynajem mieszkania podczas pobytu w Anglii a Urząd Skarbowy

Przed niespełna rokiem wynajęłam mieszkanie. Niestety nie złożyłam pisma, że będę wynajmować i teraz, w styczniu 2017 r., złożyłam tylko PIT-28. Kontaktował się ze mną urząd skarbowy, żebym złożyła PIT-36, ale ja nie mieszkam w Polsce tylko w Anglii. Mam im podać dochody z Anglii. Czy faktycznie mam

 

Choroba nowotworowa a renta

Mam 52 lata i trzydziestoletni staż pracy. Jestem chora na chorobę nowotworową; za miesiąc skończy mi się półroczny okres zwolnienia lekarskiego. Jak się domyślam, jeśli wtedy lekarz stwierdzi, że stan zdrowia nie pozwala mi na podjęcie pracy, pracodawca będzie mógł mnie zwolnić (mam umowę o pracę z

 

Orzeczenie o trwałej niezdolności do pracy

Nasz syn od urodzenia jest niewidomy, ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym na stałe. Niedawno ukończył 18 lat i złożył wniosek o rentę socjalną. Lekarz orzecznik wydał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i przyznał rentę, jednak tylko na okres pięciu lat, mimo że

 

Częściowa niezdolność do pracy a dodatkowy zarobek

Jestem na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Chciałabym opublikować w pewnym czasopiśmie dwa swoje artykuły na temat filozofii (honorarium łącznie wyniosłoby ok. 500 zł brutto). Czy mogę po prostu nie informować ZUS-u o dodatkowym zarobku? Boję się, że stracę świadczenie albo że lekar

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »