.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Częściowa niezdolność do pracy

Jestem osobą częściowo niezdolną do pracy (niezdolność powstała przed 18. rokiem życia), ale od kilku lat pracuję na pełen etat. W ostatnim czasie objawy choroby się nasilają, w związku z tym staram się o rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy z pogorszeniem w trakcie zatrudnienia. Lekarz orzecznik orzekł, że moja niezdolność do pracy „powstała przed 18. rokiem życia bez pogorszenia w trakcie zatrudnienia”. Odwołałam się od tej decyzji do komisji ZUS, jednak otrzymałam odpowiedź, że badania lekarskie w moim przypadku „nie potwierdzają pogorszenia stanu zdrowia w stopniu powodującym niezdolność do jakiejkolwiek pracy”. Co mogę zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie stopniuje się częściowej niezdolności do pracy. Albo ktoś jest częściowo niezdolny do pracy, albo całkowicie niezdolny do pracy. Jeśli dobrze rozumiem Pani opis sytuacji, posiada Pani już rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

 

Nie ma takiego świadczenia jak renta z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej pogorszeniem zdrowia w trakcie zatrudnienia; pogorszenie stanu zdrowia nie zmienia dotychczasowego świadczenia. Jeśli nadal jest Pani częściowo niezdolna do pracy, będzie Pani nadal otrzymywała świadczenie rentowe, dopóki nie stanie się Pani całkowicie niezdolna do pracy – nic się w tym zakresie nie zmieni.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (w skrócie: u.e.r.):

 

  1. Niezdolną do pracy w rozumieniu ustawy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu.
  2. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.
  3. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

 

Jeżeli niezdolność do pracy łączy się z naruszeniem sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, organ orzekający stwierdza niezdolność do samodzielnej egzystencji (art. 13 ust. 5 u.e.r.).

 

Zarówno całkowita, jak i częściowa niezdolność do pracy mogą mieć charakter stały lub okresowy, podobnie niezdolność do samodzielnej egzystencji. Trwałą lub okresową niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji organ orzekający ustala w zależności od charakteru i stopnia naruszenia sprawności organizmu oraz braku lub istnienia pozytywnych rokowań co do odzyskania zdolności do pracy.

 

Renta stała przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli jego niezdolność do pracy zostanie przez lekarza orzecznika uznana za trwałą. Renta okresowa przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli jego niezdolność do pracy zostanie przez lekarza orzecznika uznana za przemijającą.

 

Przy ocenie stopnia i trwałości niezdolności do pracy oraz rokowań co do odzyskania zdolności do pracy lekarz orzecznik zobowiązany jest uwzględnić:

 

  1. stopień naruszenia sprawności organizmu oraz możliwość przywrócenia niezbędnej sprawności w okresie leczenia i rehabilitacji;
  2. możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne ubezpieczonego.

 

Osobie, która spełnia warunki wymagane do ustalenia niezdolności do pracy, a zarazem rokuje nadzieje, że po przekwalifikowaniu odzyska zdolność do pracy, organ rentowy przyznaje prawo do renty szkoleniowej (art. 60 u.e.r.). Przy ocenie celowości przekwalifikowania zawodowego lekarz orzecznik powinien uwzględnić:

 

  1. charakter i przebieg procesów chorobowych oraz ich wpływ na stan czynnościowy organizmu;
  2. sprawność psychofizyczną organizmu oraz stopień przystosowania do ubytków anatomicznych, kalectwa, skutków choroby;
  3. posiadane kwalifikacje, wiek, zawód, wykonywane czynności i warunki pracy oraz możliwość dalszego wykonywania pracy zarobkowej, w tym psychologiczną zdolność do pracy;
  1. możliwość przywrócenia zdolności do pracy przez leczenie i rehabilitację oraz przekwalifikowanie zawodowe.

 

Proszę poczekać na decyzję ZUS – to od niej będzie się można ewentualnie odwołać, także w zakresie oceny komisji lekarskiej. Z treści Pani pytania wynika, że rozpatrywano wniosek o całkowitą niezdolność do pracy. Od decyzji ZUS można się odwołać – wówczas przed sądem lekarze biegli zbadają Panią na nowo.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Izabela Nowacka-Marzeion

Magister prawa, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobyła w ogólnopolskiej sieci kancelarii prawniczych, po czym podjęła samodzielną praktykę. Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Posiada bogate doświadczenie w procedurach administracyjnych oraz postępowaniach cywilnych. Prywatnie interesuje się sukcesjąplanowaniem spadkowym oraz zabezpieczeniem firm.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - dziewięć =

13.11.2014

a co wtedy gdy takie rozpatrzenie sprawy otrzymuje osoba bez przyznanej wczesniej renty z ZUS bo dopiero sie o nią ubiega???
jestem bardzo ciekawy bo moja historia jest podobna (MPDz)

tomasrudy

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl