.
Mamy 12 225 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Część mieszkania przeznaczona na działalność firmy a konieczność zwrotu bonifikaty

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 08.12.2009

Wykupiłem z bonifikatą mieszkanie komunalne (ponad cztery lata temu). Chciałbym wydzielić część kuchni na niewielką pracownię, w której umieszczę biurko i komputer. Sprzęt będę wykorzystywać do prowadzenia firmy, która będzie miała siedzibę w tym mieszkaniu. Kuchnia wciąż będzie spełniała swoją funkcję (podobnie reszta lokalu zachowa charakter mieszkaniowy), wszelkie sprawy związane z działalnością firmy będę załatwiał przez internet, a w domu nie będę przyjmował klientów. Nie wprowadzę też mieszkania do ewidencji środków trwałych. Czy narażę się na konieczność zwrotu bonifikaty, wynikającą z użytkowania części lokalu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Część mieszkania przeznaczona na działalność firmy a konieczność zwrotu bonifikaty

Wykorzystanie lokalu mieszkalnego na cele inne niż uzasadniające udzielenie bonifikaty

Zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami „jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu”.

 

Wykorzystanie lokalu na cele inne niż uzasadniające udzielenie bonifikaty, a więc na cele inne niż mieszkaniowe (lokal jest sprzedany jako lokal mieszkalny), będzie miało miejsce wówczas, gdy lokal straci swoje funkcje mieszkaniowe.

 

Z całą pewnością można wskazać, że gdyby mieszkanie wykupione od gminy w całości zostało przeznaczone na działalność gospodarczą, np. przez przerobienie go na biuro, zaistniałby obowiązek zwrotu bonifikaty.

Czy przeznaczenie części pomieszczeń w mieszkaniu na prowadzenie działalności gospodarczej może skutkować obowiązkiem zwrotu bonifikaty?

Również przeznaczenie części pomieszczeń w mieszkaniu wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej (np. przerobienie jednego z pokoi na biuro) może uzasadniać obowiązek zwrotu bonifikaty. W takim przypadku mieszkanie straci swój charakter lokalu mieszkalnego i stanie się lokalem mieszkalno-użytkowym. Zostanie więc wykorzystane również na cele inne niż uzasadniające udzielenie bonifikaty. Tu muszę wskazać, że istnieją również takie interpretacje, zgodnie z którymi tylko i wyłącznie przeznaczenie i wykorzystanie całego lokalu na cele inne niż mieszkaniowe uzasadnia konieczność zwrotu bonifikaty.

 

Jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest w mieszkaniu, które nadal pełni funkcję mieszkalną, a funkcja ta jest dominująca w mieszkaniu (działalność nie jest prowadzona w wydzielonym pomieszczeniu, a powierzchnie zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej służą jednocześnie celom mieszkalnym), obowiązek zwrotu bonifikaty nie zaistnieje. Lokal nie zmieni bowiem swojego charakteru z mieszkaniowego na użytkowy i nadal w całości będzie wykorzystywany na cele mieszkaniowe.

 

Niestety, zajmując się Pana sprawą, nie znalazłem orzeczeń sądowych w poruszonej przez Pana kwestii.

 

Można jednak posiłkować się analogicznym stanowiskiem sądów w kwestii podatku od nieruchomości. W orzecznictwie sądowym zwrot „zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej” oznacza, że budynek mieszkalny lub jego część musi być faktycznie zajęty na działalność gospodarczą, nie wystarczy więc fakt, że jest on związany z działalnością gospodarczą, gdyż znajduje się w posiadaniu przedsiębiorcy. Np. w wyroku z dnia 11 sierpnia 1992 r., sygn. akt SA/Wr 650/92, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż przepis ten wymaga, aby część budynku mieszkalnego była przeznaczona dla prowadzenia w niej działalności gospodarczej z wyłączeniem funkcji mieszkalnych i innych, związanych z zamieszkiwaniem w budynku.

Zajęcie części lokalu na prowadzenie działalności gospodarczej a podatek 

Jeżeli zatem lokal mieszkalny lub jego część został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, ale powierzchnie zajmowane na prowadzenie działalności gospodarczej służą jednocześnie celom mieszkalnym, to będą one korzystały ze stawki określonej w art. 5 ust. 1 pkt 2a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj. jak dla budynków mieszkalnych.

 

W uzasadnieniu tego wyroku Sąd stwierdził również, iż należy zwrócić uwagę, że potwierdzeniem faktycznego zajęcia budynku mieszkalnego lub jego części na prowadzenie działalności gospodarczej może być między innymi fakt rozliczania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej kosztów związanych z utrzymaniem budynku mieszkalnego lub jego części (np. kosztów zużycia energii, wody, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci itp.) lub wprowadzenie tego budynku lub jego części do ewidencji środków trwałych.

 

W sprawie można się posiłkować Prawem budowlanym, które wprowadza obowiązek zgłoszenia zmiany użytkowania budowli lub jej części. W przypadku opisanym w pytaniu nie będzie Pan miał obowiązku zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania mieszkania.

 

Oczywiście, jako że ustawodawca nie wprowadził definicji wykorzystywania lokalu na cele mieszkalne i cele użytkowe, przepis art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami można interpretować na różne sposoby. W mojej 6-letniej praktyce nie spotkałem się z przypadkiem, aby gmina żądała od nabywcy nieruchomości zwrotu bonifikaty ze względu na to, że nabywca prowadzi działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania bez wydzielenia pod tę działalność jednego z pomieszczeń czy przeznaczenia całego lokalu na działalność gospodarczą.

 

Z ostrożności i ze względu na możliwość różnych interpretacji przepisów radziłbym przez podjęciem działalności zasięgnąć informacji w Pana gminie, jak przepis art. 68 ust. 2 jest tam interpretowany. Może się zdarzyć, że gmina interpretuje przepis bardzo rygorystycznie i jeżeli nawet niewielka część mieszkania jest wykorzystywana na cele inne niż mieszkalne, gmina może zażądać zwrotu bonifikaty. W takiej sytuacji jedynie sąd w postępowaniu o zwrot bonifikaty może dokonać wykładni przepisów i na tej podstawie wydać wyrok. Myślę, że gdyby gmina w sytuacji i okolicznościach, jakie opisał Pan w pytaniu, wystąpiła z żądaniem zwrotu bonifikaty, miałby Pan bardzo duże szanse na oddalenie ewentualnego powództwa, przede wszystkim dlatego że prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu nie sprawiło, że lokal lub jego część przestał być wykorzystywany w celach mieszkalnych, uzasadniających udzielenie bonifikaty.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton