Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Część mieszkania należąca do męża w zamian za długi alimentacyjne

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.04.2011

Mąż jest mi winien alimenty na dzieci w wysokości ok. 30 000 zł + odsetki. Chciałabym wyegzekwować te pieniądze, choć wydaje się to niemożliwe. Mamy mieszkanie, chciałabym po podziale majątku uzyskać część męża w zamian za długi alimentacyjne. Czy takie rozwiązanie jest możliwe?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie powinna się Pani zastanowić, czy chce Pani zatrzymać mieszkanie, czy mieszkanie ma być przyznane mężowi. Obawiam się jednak, że brak dobrej woli przy płaceniu alimentów przełoży się na brak spłaty z tytułu podziału majątku dorobkowego. Nie przejmie Pani mieszkania za sam dług alimentacyjny. Będzie do tego niezbędny pewien zabieg.

 

Z pytania wnioskuję, że posiadacie Państwo rozdzielność majątkową (wynikającą z umowy czy też orzeczenie rozwodu lub separacji). Jeśli nie – będzie konieczne jej ustanowienie, aby móc wnioskować o podział. Rozumiem także, że dzieci są jeszcze małoletnie.

 

Złożenie stosownego wniosku w sądzie o podział majątku dorobkowego, w którego skład wchodzi mieszkanie, nie będzie wymagało ani zgody, ani współpracy męża.

 

Zgodnie z treścią art. 210 Kodeksu cywilnego jednym z podstawowych uprawnień współwłaścicieli jest żądanie zniesienia współwłasności. Zniesienie współwłasności może nastąpić w drodze umowy lub postępowania sądowego. Wnioskuję, iż zgoda męża w tym zakresie będzie nieosiągalna. Pozostaje więc droga sądowa.

 

Każdy ze współwłaścicieli może żądać sądowego zniesienia współwłasności, wskazując jeden z możliwych sposobów, a mianowicie:

 

  1. podział fizyczny rzeczy pomiędzy współwłaścicieli z ewentualnym wyrównaniem różnicy wartości powstałych z podziału części przez dopłaty,
  2. przyznanie całej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli lub kilku na współwłasność za ich zgodą i zasądzenie od nich spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli,
  3. licytacyjną sprzedaż rzeczy wspólnej (podział cywilny).

 

Postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności toczy się przed sądem miejsca położenia rzeczy (art. 606 Kodeksu postępowania cywilnego) według przepisów uregulowanych w art. 617-625 Kodeksu postępowania cywilnego.

 

Art. 212 § 2 Kodeksu cywilnego wyraża ogólną zasadę, że „rzecz, która nie daje się podzielić, może być, stosownie do okoliczności, albo przyznana jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych, albo sprzedana stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego”. Natomiast dalsze przepisy określają szczegółowo, kiedy rzecz może być przydzielona jednemu ze współwłaścicieli (art. 213, 214 § 1 i 2), a kiedy sprzedana (art. 214 § 3 i 4).

 

Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne.

 

Sąd, przyznając Pani mieszkanie, ustali dopłaty lub spłaty, określając odpowiedni termin na ich uregulowanie oraz odsetki w razie uchybienia terminowi.

 

Wówczas Pani dzieciom będzie przysługiwało roszczenie wobec męża – z alimentów, a mężowi wobec Pani ze spłaty z mieszkania.

 

Najdogodniej będzie poinformować komornika prowadzącego egzekucję z alimentów (jeśli takiej nie prowadzi, lub jest zawieszona albo umorzona – należy ponownie złożyć wniosek) o toczącym się postępowaniu o podział majątku, a także o jego wyniku, tj. zasądzeniu spłaty na rzecz męża – obecnie dłużnika.

 

Komornikowi będzie przysługiwało prawo zajęcia wierzytelności. Pewna wysokość rozliczeń zostanie skompensowana – nawet jeśli komornik egzekwujący alimenty od męża otrzyma wniosek o egzekucję spłaty od Pani – i egzekucja będzie skuteczna – pobierze z wyegzekwowanej kwoty należne koszty komornicze i wypłaci Pani (czy też Pani dzieciom) z uzyskanej sumy należne alimenty. Różnicę przekaże mężowi. W sumie to on najwięcej straci.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I minus IX =

»Podobne materiały

Zawiadomienie sądu o zmianie odbiorcy przelewu alimentów

Jak oficjalnie należy zawiadomić sąd na temat przelewania alimentów przez ojca na konto pełnoletniej córki, zamiast na konto matki (jak było dotychczas)? Czy wymagana jest obecnie zgoda sądu na to, by córka wystąpiła o podwyższenie alimentów?

 

Pełnoletność syna, któremu przekazuję alimenty

Płacę alimenty na syna, który wkrótce kończy 18 lat. Do tej pory pieniądze przekazywałem matce. Co zrobić, by dawać je teraz bezpośrednio synowi? Czy mogę wciąż płacić do rąk matki?

 

Alimenty a konkubinat – czy mogę złożyć pozew?

Prowadziłam własną działalność gospodarczą, współpracując z firmą należącą do konkubenta. Po naszym rozstaniu partner rozwiązał ze mną współpracę, zostałam bez pracy. Mamy córkę, na którą ojciec płaci alimenty. Przeprowadziłam się z nią do Francji, gdzie mieszkają moi bliscy, próbuję tu ułożyć

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »