Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czego mogę się spodziewać ze strony urzędu skarbowego?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 22.04.2016

W 2013 roku nabyłam spodek po mamie (mieszkanie) razem jeszcze z dwoma osobami. Niestety nie zgłosiłam tego do US. Co powinnam teraz zrobić? W jaki sposób napisać pismo do US? Czego mogę się spodziewać ze strony urzędu skarbowego?

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej k.c., przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn zwana dalej ustawą oraz przepisy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwane dalej Ordynacją.

 

Stosownie do przepisów ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2–8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4 (o których poniżej).

 

Przewidziany powyżej termin 6 miesięcy już upłynął. Nie zachodzi również sytuacja opisana w art. 4a ust 2 ustawy, bowiem o nabyciu spadku dowiedziała się Pani w 2013 r. Zgodnie bowiem z ust. 2 ustawy jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Szansą dla Pani może być treść art. 4a ust 4 ustawy, zgodnie z którym „obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 

1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

2) nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego”.

 

Innymi słowy wartość przypadającego na Panią udziału nie może być większa niż 9637 zł. Mniemam, że tak niestety nie jest.

 

Termin 6 miesięcy niestety nie podlega przywróceniu, bowiem przepisy Ordynacji w zakresie przywrócenia terminu mają zastosowanie tylko i wyłącznie do terminów procesowych, a termin, o którym mowa w art. 4a ust 1 ustawy, takim nie jest.

 

Jedyną szansą dla Pani jest zgłoszenie do urzędu skarbowego spadku z jednoczesnym wnioskiem o rozłożenie spadku na raty, odroczenie terminu zapłaty podatku lub umorzenie tegoż w całości lub w części.

 

„Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną”.

 

Jak wynika z powyższego, składając w urzędzie skarbowym zawiadomienie o nabyciu prawa majątkowego, musiałaby Pani we wniosku o odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie na raty lub umorzenie wskazać na uzasadniony ważny interes podatnika, przez co należy rozumieć trudną sytuację majątkową, zdrowotną. Jeżeli w chwili, kiedy uprawomocniło się postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (mniemam, że sprawa spadkowe była przeprowadzana za pośrednictwem sądu, a nie notariusza), miała Pani problemy zdrowotne, które nie pozwoliły Pani na złożenie zawiadomienia o nabyciu prawa majątkowego tytułem dziedziczenia, proszę przedłożyć taką dokumentację medyczną do wniosku.

 

Jak bowiem podkreśla Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 25 czerwca 2014 r., sygn. akt II FSK 1774/12, „stan finansowy i majątkowy dłużnika może stanowić samoistną przesłankę umorzenia zaległości podatkowej, jednakże wybór rozstrzygnięcia należy do organu administracji państwowej. Ocena istnienia okoliczności uzasadniających umorzenie zaległości podatkowej powinna być dokonana według stanu z chwili rozstrzygnięcia, a zdarzenia przyszłe mają znaczenie drugorzędne”.

 

Powyższe stanowi jedyną szansę na zmniejszenie podatku lub odroczenie terminu jego zapłaty, jak też rozłożenie na raty. We wniosku winna Pani opisać dokładnie swój stan majątkowy celem wykazania uzasadnionego ważnego interesu podatnika. W mojej ocenie nie może być mowy o interesie publicznym, bowiem uszczuplenie podatku nigdy w takim interesie nie jest z punktu widzenia ogółu, a zatem możliwe, w mojej ocenie, jest powoływanie się na Pani interes i okoliczności dotyczące Pani stanu majątkowego i zdrowotnego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus VI =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Niezgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego

Dostałem darowiznę pieniężną od rodziców (200 tys. zł). Podpisałem z nimi na tę okoliczność umowę darowizny. Spóźniłem się o tydzień ze zgłoszeniem tego faktu do urzędu skarbowego i teraz muszę zapłacić 7% podatek. Czy mam jeszcze szanse na skorzystanie ze zwolnienia?

Podatek od darowizny i dochodowy od sprzedaży przedmiotu darowizny

W listopadzie 2006 r. otrzymałem jako darowiznę mieszkanie. Nie zapłaciłem podatku, bo mieszkałem w tym lokalu 5 lat, co było warunkiem zwolnienia. Wartość mieszkania wynosiła wówczas ok. 40 000 zł. W najbliższych miesiącach chciałbym sprzedać to mieszkanie (więc przed upływem
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »