.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konsekwencje czasowego zameldowanie najemcy

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 04.08.2018

Najemcy (małżeństwo + 2 dzieci) poprosili mnie o czasowe zameldowanie w lokalu, który wynajmuję im od ponad roku. Zameldowanie według najemcy jest potrzebne dla urzędu pracy. Jakie konsekwencje rodzi to dla mnie jako właściciela (wynajmującego) mieszkanie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początku zapewnię Pana, że meldunek administracyjny nie stanowi tytułu prawnego do lokalu, przez co Pana najemcy nie zyskują dodatkowego tytułu do lokalu ponad posiadany najem. Kolejna bardzo istna kwestia jest to, aby zameldował Pan te osoby tylko i wyłącznie na pobyt czasowy na czas trwania umowy najmu. W takiej sytuacji wraz z wygaśnięciem umowy najmu – wygaśnie także ważność meldunku administracyjnego.

 

W takiej sytuacji będzie Pan bezpieczny, bo jako właściciel po zakończeniu najmu będzie Pan miał także zakończony meldunek. Natomiast gdyby nawet z jakiegokolwiek powodu najemcy pozostali w lokalu wbrew Pana woli po zakończeniu umowy – to z meldunkiem czy bez, i tak jedyną drogą byłaby eksmisja na drodze sądowej egzekwowana w razie potrzeby przez komornika. Gdyba także z jakiegoś powodu najemcy opuścili lokal, pozostając tam zameldowani, ma Pan prawo jako właściciel dokonać ich wymeldowania bez ich wiedzy i woli.

 

Oto przepisy ustawy z 24 września 2010r  o ewidencji ludności przewidują wymeldowanie osoby, która tam nie przebywa, stanowiąc:

 

„Art. 33.

1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, o którym mowa w pkt 1, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru”.

 

Natomiast właścicielowi daje także prawo:

 

„Art. 35.

Organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”.

 

Proszę więc zameldować ich na pobyt czasowy do terminu, na jaki jest zawarty najem umowny.

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 - IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton