Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wliczanie do czasu pracy dojazdu do pracy za granicę

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 03.03.2011

Pracuję w polskiej firmie, ale raz na dwa miesiące wyjeżdżam na kilka dni do pracy do Włoch. Jadę tam służbowym samochodem na koszt firmy. Chciałbym uzyskać informację, czy czas potrzebny na dojazd do Włoch jest wliczany do mojego czasu pracy, czy też powinienem brać na te dni urlop?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie nie jest zaliczany do czasy pracy czas potrzebny na dojazd z miejsca zamieszkania do zakładu pracy (miejsca wykonania pracy wskazanego w Pańskiej umowie o pracę) – to jednak nie dotyczy kwestii, o którą Pan konkretnie pyta.

 

W komentarzu do art. 128 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94) (w: R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, G. Goździewicz, A. Hintz, A. Kijowski, Ł. Pisarczyk, J. Skoczyński, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, LEX, 2009, wyd. V) autorzy wskazują, że „powyższa zasada [o niezaliczaniu czasu dojazdu do zakładu pracy do czasu pracy] nie ma zastosowania gdy pracownik rozpoczyna pracę w innym miejscu niż jego ustalone miejsce pracy. W tym przypadku za rozstrzygające należy uznać to, czy pracownik mógł udać się bezpośrednio do miejsca, w którym praca miała być wykonywana (i taki czas, będąc czasem dojazdu do miejsca pracy, nie będzie wliczany do czasu pracy), czy też był obowiązany stawić się wcześniej w swoim stałym miejscu pracy lub innym miejscu wskazanym przez pracodawcę”.

 

Uważam, że czas dojazdu do pracy we Włoszech, w miejsce, które nie jest wskazane w Pańskiej umowie o pracę jako miejsce wykonywania pracy, w zakresie godzin odpowiadających Pana normalnemu rozkładowi czasu pracy, należy traktować jako czas pracy. Nie musi więc Pan brać urlopu na czas dojazdu do miejsca pracy we Włoszech.

 

Potwierdzenie takiego stanowiska można odnaleźć w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 23.06.2005 r., sygn. akt II PK 268/04, w którym stwierdzono:

 

„Czas dojazdu i powrotu z miejscowości stanowiącej cel pracowniczej podróży służbowej nie są pozostawaniem do dyspozycji pracodawcy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy (art. 128 § 1 k.p.), lecz w zakresie przypadającym na godziny normalnego rozkładu czasu pracy podlegają wliczeniu do jego normy (nie mogą być od niej odliczone), natomiast w zakresie wykraczającym poza rozkładowy czas pracy mają w sferze regulacji czasu pracy i prawa do wynagrodzenia doniosłość o tyle, o ile uszczuplają limit gwarantowanego pracownikowi czasu odpoczynku”.

 

Reasumując, uważam, że za czas pracy można uznać jedynie przejazd do Włoch i z powrotem, przypadający na godziny Pana pracy. Gdyby, załóżmy, pracował Pan od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 15, do Włoch wyjeżdżałby Pan w piątek o 6 rano, a przyjeżdżał Pan w dniu następnym, tj. w sobotę o godzinie np. 11 rano, to należałoby uznać za czas pracy jedynie czas w piątek w godzinach od 7 do 15. Pozostałe godziny spędzone w podróży nie stanowiłyby dla Pana czasu pracy.

 

Opierając się na przytoczonym wyroku Sądu Najwyższego – uważam, że czas przejazdu z Polski do Włoch przypadający na sobotę i niedzielę nie zalicza się do czasu pracy, jeżeli nie przypada na dni Pana normalnego rozkładu czasu. Zakładam, że pracuje Pan od poniedziałku do piątku.

 

W cytowanym już komentarzu do art. 128 Kodeksu pracy zawarto także takie stwierdzenie: „podróż służbowa z reguły nie jest czasem pracy, jeżeli w jej czasie pracownik nie wykonuje pracy. Wyjątkiem od tej reguły jest podróż odbywana w normalnych godzinach pracy lub gdy praca polega na ciągłym wykonywaniu czynności poza zakładem pracy (tzw. praca w terenie)”.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 1 =

»Podobne materiały

Czy mogę odmówić wyjazdu służbowego za granicę?

Dyrekcja chce mnie wysłać na wyjazd służbowy za granicę. Ma to być staż szkoleniowy, który uważam za merytorycznie nieuzasadniony. Jestem lekarzem o bardzo wąskiej specjalności i nie chcę zostawiać pacjentów bez opieki. Zastępstwo byłoby zapewnione tylko dwa razy w tygodniu. Zapewne personel byłby o

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »