.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cyberstalking – jak się bronić?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 27.06.2011

Od pół roku jestem uporczywie nękany przez jakąś osobę, której nie znam. Ubzdurała sobie, że mamy internetowy romans, zasypuje mnie e-mailami, pisze do moich znajomych i rodziny (włamała się na mój komputer i skrzynkę mailową). Wiem, że robi mi z ukrycia zdjęcia. Od niedawna grozi mi i chce rozpadu mojego małżeństwa. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Jak się bronić? Czy nowelizacja Kodeksu zakładająca przestępstwo stalkingu już weszła w życie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W ostatnim czasie Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości.

 

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego penalizuje zachowanie, które występuje w praktyce jako stalking. Stalking to określenie wywodzące z języka angielskiego i oznaczające „skradanie się” lub „podchody”. Jako zjawisko społeczne stalking pojawił się pod koniec lat 80-tych. Mianem stalkingu zaczęto określać zachowanie, którego istota polega na powtarzalnym, złośliwym i dręczącym zachowaniu, którego skutkiem jest lęk wywołany u ofiary takiego działania oraz wzbudzające poczucie zagrożenia.

 

Mianem stalkingu aktualnie określa się takie zachowania, jak:

 

 1. obsesyjne śledzenie,
 2. obserwowanie,
 3. kontaktowanie się z inną osobą wbrew jej woli,
 4. rozsyłanie fałszywych informacji,
 5. nękanie osób najbliższych,
 6. obecność w pobliżu miejsc, gdzie znajduje się nasze centrum życiowe,
 7. wysyłanie korespondencji (forma pisemna lub elektroniczna).

 

Projekt zmian Kodeksu karnego przyjmuje, że ściganie sprawców stalkingu będzie następowało na wniosek osoby pokrzywdzonej. Zachowania takie będą podlegać karze pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacji gdy ofiara stalkingu targnie się na życie, sprawca będzie musiał się liczyć z kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

 

Przenosząc rozważania teoretyczne na grunt przedmiotowej sprawy, wskazać należy, że na chwilę obecną działania polegające na uporczywym nękaniu innej osoby wzbudzające u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszające prywatność nie są karane. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny przewidujący penalizację takiego zachowania został już przyjęty przez Radę Ministrów. 1 lutego 2011 r. sejmowa komisja zakończyła kolejny etap prac nad nowelizacją. Po wprowadzeniu powyższego przepisu do Kodeksu karnego będzie Pan mógł złożyć do protokołu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa można złożyć na policji lub bezpośrednio we właściwej miejscowo jednostce prokuratury (nie ma znaczenia, gdzie Pan złoży zawiadomienie).

 

Niezwykle istotną kwestią przy przestępstwie stalkingu jest materiał dowodowy. Dowody dzielimy na osobowe i rzeczowe. Prawo karne materialne zawiera definicje dokumentu. Przepis art. 114 § 14 Kodeksu karnego zakłada, że „dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”. Dla dokumentu w znaczeniu procesowym istotnymi składnikami są:

 

 1. postać pisemna,
 2. treść dokumentu,
 3. podłoże dokumentu,
 4. autor dokumentu.

 

Dokumentem w znaczeniu procesowym jest wyrażenie myśli w postaci pisemnej, bez względu na rodzaj użytych znaków graficznych i bez względu na to, na jakim podłożu została ona utrwalona, jeżeli zawiera informacje mogące mieć znaczenie dla prowadzonej sprawy karnej. Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż organy ściganie różnie traktowały e-maile. Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku przestępstwa stalkingu polegającego między innymi na uporczywym (i wbrew woli osoby pokrzywdzonej) wysyłaniu korespondencji także w postaci elektronicznej organy ścigania będą zmuszone inaczej traktować tego rodzaju „dokumenty”. Nie jest również wykluczone, że ustawodawca dokona nowelizacji wspomnianego przepisu (art. 115 § 14 Kodeksu karnego) lub wprowadzi nowe przepisy w Kodeksie postępowania karnego w rozdziale dotyczącym dowodów, wprowadzając niejako uregulowania w tym zakresie. Powinien Pan zachować wszystkie przychodzące e-maile. Pozwolę sobie poradzić także co jakiś czas zgrywanie wszystkich plików na nośnik pamięci. Należy także liczyć się z dowodami z osobowych źródeł dowodowych, tj. świadków. Wspomina Pan bowiem, że „sprawca” (nie można jeszcze mówić w znaczeniu procesowym o sprawcy, bowiem stalking nie został jeszcze wprowadzony jako jedno z przestępstw) zasypuje Pańskich znajomych wiadomościami. W związku z powyższym ich zeznania także będą miały ogromne znaczenie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

 • IV - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »