Mamy 10 655 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Córka wydała moje oszczędności, jak zmusić ją do oddania pieniędzy?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 21.12.2016

Córka bez mojej zgody rozdysponowała kwotę 15 tys. zł moich oszczędności. Po zgłoszeniu sprawy na posterunku policji doszło między nami do ugody i ja wycofałam sprawę, a córka się przyznała i zobowiązała w oświadczeniu do oddania pieniędzy w ratach po 500 zł miesięcznie. Po spłacie pierwszej raty w jednym miesiącu, w następnym wpłaciła tylko 100 zł, a w tym miesiącu brak jakiejkolwiek wpłaty. Czy można wznowić postępowanie i gdzie trzeba w takiej sprawie pisać? Czy można powołać się na np. art. 284 K.k.?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Samo wskazanie przez Panią artykułu 284 Kodeksu karnego (K.k.) świadczy o tym, że zapewne zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa przywłaszczenia; jednak (zależnie od okoliczności) nie można wykluczać kwalifikacji prawnej z art. 278 K.k. (przestępstwo kradzieży). Prawdopodobnie nie zostało wszczęte żadne postępowanie karne – zwłaszcza ad personam (czyli przeciwko określonej osobie) – więc należy zakładać, że bezprzedmiotowe byłoby oczekiwanie wznowienia postępowania, czyli jednego z rozwiązań przewidzianych proceduralnie co do przestępstw w Kodeksie postępowania karnego (K.p.k.).

 

Przeszkodą w prowadzeniu (a może nawet we wszczęciu) postępowania karnego był brak Pani wniosku (na piśmie) o ściganie sprawczyni. Chodzi o (wyraźne w artykułach: 284 oraz 278 K.k.) zastrzeżenia, że w przypadku popełnienia takich przestępstw na szkodę osoby najbliższej postępowanie karne (zwłaszcza przeciwko osobie) może być prowadzone wyłącznie w przypadku wniosku pokrzywdzonego o ściganie. Osobę najbliższą następująco określono w art. 115 § 11 K.k.: „Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu”.

 


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli Pani wolą jest doprowadzenie do skazania córki (jako sprawczyni przestępstwa), to trzeba będzie zwrócić się do policyjnej lub prokuratorskiej jednostki organizacyjnej z jednoznacznym wnioskiem o ściganie – niezależnie od tego, czy szkoda będzie zwracana, czy też nie. Postępowanie karne zależy od Pani wniosku o ściganie, a nie od rozliczeń między Paniami.

 

Wolno Pani zrezygnować z domagania się, by sprawczynię skazano i zawrzeć z nią ugodę – art. 917 oraz art. 918 Kodeksu cywilnego (K.c.). Z uwagi na dotychczasowe jej zachowanie proponowałbym zawrzeć ugodę w formie aktu notarialnego – a przynajmniej w formie aktu notarialnego powinno zostać wyrażone oświadczenie dłużniczki (szkoda skutkuje długiem wobec Pani jako wierzycielki), że poddaje się ona egzekucji do określonej w oświadczeniu kwoty pieniężnej. Takie poddanie się egzekucji (ale wyłącznie w formie aktu notarialnego) – z uwagi na art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – ułatwia doprowadzenie do wszczęcia postępowania egzekucyjnego; bez potrzeby „zwykłego sądzenia się” komornikowi przedstawia się (wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji) odpis przewidzianego artykułem 777 K.p.c. oświadczenia wraz z sądową klauzulą wykonalności.

 

Oczywiście w grę wchodzi także wytoczenie powództwa cywilnego przeciwko sprawczyni o zapłatę odszkodowania na Pani rzecz. Zapewne materiały policyjne mogłyby stanowić dowód z dokumentu (art. 244 i następne K.p.c.) – najlepiej na wniosek Pani (jako powódki). Proszę pamiętać o prawnym obowiązku udowodnienie faktów (okoliczności), z których wywodzi się skutki prawne – art. 6 K.c. oraz art. 232 K.p.c. W tym przypadku chodziłoby głównie o fakt popełnienia przestępstwa na Pani szkodę, czyli o okoliczność uzasadniającą zapłatę odszkodowania (art. 415 K.c.) oraz o wartość odszkodowania do zapłacenia (po uwzględnieniu wpłat dłużniczki oraz z ewentualnym uwzględnieniem odsetek ustawowych). Jeżeli w dokumentach (np. policyjnych) znajdują się materiały przemawiające za odpowiedzialnością odszkodowawczą sprawczyni, to zapewne postępowanie byłoby niezbyt skomplikowane – jednak nawet w takim stanie rzeczy warto pamiętać o potrzebie odpowiedniej aktywności w postępowaniu cywilnym (art. 230 K.p.c.).

 

Powództwo cywilne może zostać wytoczone odrębnie (niezależnie od ewentualnego postępowania karnego) albo w czasie postępowania karnego – najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej rozprawy przed sądem karnym; niekiedy pozew cywilny jest załączany do akt postępowania przygotowawczego (np. do akt prokuratorskich), a potem organ ścigania przedstawia taki pozew sądowi wraz z własnymi materiałami. Sądy karne rozpatrują związane z danym przestępstwem sprawy cywilne na ogół w przypadku prostych sporów cywilnych; ewentualny spór o odsetki mógłby być uznany za przejaw komplikacji, uzasadniających odmowę zajmowania się sprawą cywilną wraz ze sprawą karną – w takiej sytuacji mógłby być prowadzony odrębny proces cywilny.

 

Uzyskanie korzyści majątkowej przez sprawcę przestępstwa uzasadnia orzeczenie przez sąd karny obowiązku naprawienia szkody albo sprawca może zostać zobowiązany do zapłacenia nawiązki (art. 46 K.k.). Pani, jako pokrzywdzonej, należałoby się świadczenie z jednego tytułu: odszkodowanie (naprawienie szkody) albo nawiązka. Niezależnie od rodzaju postępowania szkoda uzasadnia domaganie się „refundacji” (np. odszkodowania) – ale nie wolno jej traktować jako okoliczności uprawniającej do zysku.

 

Sprawczyni prawdopodobnie – choć ważne mogą okazać się szczegóły (np. działanie wskutek szantażu ze strony innej osoby – osiągnęła dochód w związku z popełnionym przestępstwem. Uzyskanie dochodu z reguły wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Może Pani zdecydować o ewentualnym powiadomieniu urzędu skarbowego o okoliczności, która może skutkować obowiązkiem podatkowym Pani córki. Do zadań administracji skarbowej należy dbałość o interesy sektora publicznego, a nie rozstrzyganie sporów prawnych (np. o zapłatę odszkodowania).

 

Ma Pani spory wachlarz możliwości prawnych. Przed ewentualnym wystąpieniem na drogę prawną (np. cywilną lub karną) mogłaby Pani pisemnie wezwać córkę do należytego wywiązywania się z obowiązku zapłaty odszkodowania na Pani rzecz. Wezwanie – najlepiej wysłane listem poleconym (i to z opcją „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”) – mogłoby zostać określone jako „przedsądowe”, czyli wskazujące na Pani gotowość skorzystania z drogi prawnej. W wezwaniu należałoby wskazać termin wpłaty określonych kwot na Pani rzecz.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - X =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Odpowiedzialność za kolizję

Cofając w wąską uliczkę, miałem kolizję. Zasygnalizowałem planowany manewr, jednak kierowca nadjeżdżający z naprzeciwka liczył, że zdąży wjechać przede mną w tę ulicę. W efekcie doszło do zderzenia i uszkodzenia pojazdu tego drugiego kierowcy. Kto powinien pokryć koszty naprawy?

Nieuprawnione skorzystanie z karty kredytowej a kwalifikacja czynu i jego konsekwencje karne

Od kilku tygodni borykam się z pewnym problemem, mianowicie moja dobrze sytuowana kuzynka zaprosiła mnie na wyjazd urlopowy (na jej koszt) do Francji. Od pewnego czasu bardzo się przyjaźniłyśmy, czego wyrazem niech będzie fakt, że miałam dostęp do jej kart płatniczych, debetowych, kluczy

Co grozi za zakup sfałszowanego dokumentu?

Moja siostra została poproszona przez koleżankę o załatwienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy. Ogłoszenie o możliwości zakupienia takiego dokumentu znalazła na jednym z portali internetowych. Skontaktowała się z osobą podającą się za lekarza, który takie za
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »