.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Cofnięcie wniosku

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 18.03.2013

Postanowiłam wycofać wniosek o podział masy spadkowej. Złożyłam odpowiednie pismo. Czy w takiej sytuacji powinnam otrzymać z sądu zawiadomienie o umorzeniu postępowania?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cofnięcie wniosku

Cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania 

Postępowanie przed sądem cywilnym toczy się w trybie procesu albo postępowania nieprocesowego. Postępowanie nieprocesowe regulują przepisy szczególne, jednak w sprawach nieuregulowanych – poprzez art. 13 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – stosuje się przepisy o procesie.

Postępowanie o dział spadku toczy się w trybie nieprocesowym.

Wniosek o podział spadku może być cofnięty na warunkach określonych w art. 512 § 1 i § 2 K.p.c. Jak podaje ww. przepis:

 

„Art. 512. § 1. Po rozpoczęciu posiedzenia albo po złożeniu przez któregokolwiek z uczestników oświadczenia na piśmie cofnięcie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili się temu w terminie wyznaczonym.

 

§ 2. Cofnięcie wniosku o wszczęcie postępowania jest bezskuteczne w sprawie, której wszczęcie mogło nastąpić z urzędu”.

 

Wniosek może być skutecznie cofnięty do rozpoczęcia posiedzenia, tj. wywołania sprawy, a jeżeli sąd zażądał oświadczeń od uczestników na piśmie, to do czasu złożenia w sądzie (lub nadania listem na poczcie) tego oświadczenia przez pierwszego z uczestników. Później wniosek może być skutecznie cofnięty, ale pod warunkiem, że żaden z uczestników nie wyrazi sprzeciwu.

 

Ponadto sąd powinien w każdym przypadku zbadać, czy cofnięcie wniosku nie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo czy nie zmierza do obejścia prawa (art. 203 § 4 w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.). Sąd może bowiem uznać za niedopuszczalne cofnięcie wniosku, gdy okoliczności sprawy wskazują, że czynności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierzają do obejścia prawa.

Postanowienie o umorzeniu postępowania jako orzeczenie kończące postępowanie

W przypadku skutecznego cofnięcia wniosku sąd winien wydać – co do zasady na posiedzeniu niejawnym, tj. bez udziału stron – postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 355 § 2 w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.).

 

Postanowienie o umorzeniu postępowania wydane na posiedzeniu niejawnym sąd winien doręczyć Pani z urzędu (bez żadnego dodatkowego wniosku) wraz z uzasadnieniem na Pani adres zamieszkania (art. 357 § 2 w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.).

 

Jeśli jednak postanowienie o umorzeniu postępowania zapadło na posiedzeniu jawnym, wówczas winna Pani w terminie jednego tygodnia złożyć wniosek o sporządzenie odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem i doręczenie go na swój adres zamieszkania.

 

Warto pamiętać, że postanowienie o umorzeniu postępowania jako orzeczenie kończące postępowanie w sprawie jest zaskarżalne zażaleniem w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Zażalenie wnosi się do sądu II instancji (sądu okręgowego) za pośrednictwem sądu I instancji (sądu, który wydał postanowienie o umorzeniu).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 5 plus VIII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl