.
Mamy 12 290 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie uprawnień kierownika kolonii

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 19.07.2015

Jestem właścicielką obiektu składającego się z dwóch budynków. Niedługo będę gościć kolonię. Na 3 tygodnie przed przyjazdem grupy kierownik kolonii zmienił wcześniejsze zdanie i obecnie chce zgłosić wypoczynek do kuratorium. Obecnie żąda ode mnie protokołu straży pożarnej. Posiadam taki tylko na jeden budynek. Czy kierownikowi kolonii grozi cofnięcie uprawnień? Czy mi coś zagraża w tej sytuacji?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Szczegółowe zasady organizacji wypoczynku określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

 

Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku.

 

W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku. W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania.

 

Załączniki do wniosku o organizację wypoczynku zależą od rodzaju wypoczynku. W przypadku tzw. małych form wypoczynku nie są wymagane żadne załączniki. W przypadku tzw. dużych form wypoczynku będą potrzebne dodatkowe dokumenty.

 

Jeżeli wypoczynek organizowany jest w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie, w którym są świadczone usługi hotelarskie, należy dołączyć kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu, opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

 

Jeżeli obóz lub kolonie organizowane są w obiekcie używanym okazjonalnie (np. w szkole, remizie, domu parafialnym nieoferującym noclegów ciągle), należy dołączyć:

 

  • szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych,
  • kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych.

 

Podsumowując – jeśli kolonia ma być zgłoszona do kuratorium, już w momencie zgłaszania należy dołączyć opinię straży pożarnej. W sytuacji, gdy dokument taki nie zostanie dołączony, organizator kolonii nie uzyska zgody na organizację.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy minus 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton