Mamy 11 195 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie pozwu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 14.06.2012

Mój ojciec po rozpoczęciu rozprawy cofnął pozew, bo pozwany zapłacił dochodzoną kwotę. Jednak pozwany oświadczył, iż nie wyraża zgody na cofnięcie powództwa. Co może zrobić mój tata, aby skutecznie cofnąć pozew? Jakiego orzeczenia sądu można się spodziewać, gdy pozwany nie wyrazi zgody na cofnięcie pozwu?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pani o kwestie związane z cofnięciem pozwu. Podstawę prawną dla przedstawionego zagadnienia stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, tj. art. 203.

 

„Art. 203. § 1. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy, a jeżeli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia – aż do wydania wyroku.


§ 2. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Na żądanie pozwanego powód zwraca mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego”.

 

Cofnięcie pozwu następuje poprzez procesowe oświadczenie powoda, że cofa pozew. Pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy. Rozprawa rozpoczyna się po wywołaniu sprawy ustnym zgłoszeniem przez strony żądań, wniosków i dowodów (art. 210 Kodeksu postępowania cywilnego). Oznacza to, że powód, jeżeli chce skutecznie cofnąć pozew bez zgody pozwanego, powinien niezwłocznie po wywołaniu sprawy złożyć oświadczenie o cofnięciu pozwu. Oświadczenie to może być złożone zarówno ustnie do protokołu rozprawy, jak również w formie pisemnej. Po tym momencie pozew może być cofnięty wyłącznie za zgodą pozwanego. W razie cofnięcia pozwu bez zezwolenia strony pozwanej po rozpoczęciu rozprawy, gdy cofnięcie nie jest połączone ze zrzeczeniem się roszczenia, sąd rozpoznaje sprawę, gdyż takie cofnięcie pozwu pozbawione jest skutków prawnych (zob. orz. SN z 8 października 1959 r., 4 CR 1243/58, NP 1960, Nr 2, s. 278; W. Siedlecki, Przegląd orzecznictwa, PiP 1961, Nr 2, s. 301; E. Wengerek, Przegląd orzecznictwa, NP 1961, Nr 3, s. 327).

 

W każdym czasie Pani ojciec może cofnąć pozew bez zezwolenia pozwanego, jeśli z cofnięciem połączone jest zrzeczenie się roszczenia.

 

W wypadku cofnięcia pozwu sąd z urzędu zwraca powodowi:

 

  1. całą uiszczoną opłatę, jeżeli cofnięcie nastąpiło przed wysłaniem pozwu pozwanemu – art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
  2. połowę uiszczonej opłaty, jeżeli pozew został cofnięty przed rozpoczęciem posiedzenia (tj. przed wywołaniem sprawy) – art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem stroną przegrywającą proces w przypadku cofnięcia pozwu jest – co do zasady – powód, bowiem umarzając postępowanie, sąd nie bada merytorycznie sprawy. Wyjątkowo, gdy cofnięcie pozwu stanowiło skutek spełnienia świadczenia przez pozwanego po wytoczeniu powództwa, ten ostatni uznany być może za przegranego w procesie (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 1 lutego 2011 r., I ACz 34/11).

 

Wskutek cofnięcia pozwu sąd umarza postępowanie.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - sześć =

»Podobne materiały

Wycofanie pozwu o rozwód

Dwa miesiące temu złożyłam pozew o rozwód. Od tego czasu jednak mąż zmienił swoje postępowanie, więc chciałabym ratować małżeństwo. Rozprawa już ma wyznaczony termin. Czy mogę teraz cofnąć pozew? Zrozumiałam, że nadal kocham męża.  

 

Jak oddalić pozew o rozwód?

Żona wniosła pozew o rozwód, ale ja nie chcę rozwodu. W pozwie żona prawdopodobnie opiera się na mojej zazdrości i – jak to nazwala – „mobbingu psychicznym”. Żona miała romans. Przyznaję się do szpiegostwa komputerowego, na podstawie którego mogę udowodnić jej zdradę. Mamy 17

 

Oddalenie pozwu rozwodowego przez sąd – pozytywne i negatywne przesłanki

Rok temu odbyła się nasza pierwsza rozprawa rozwodowa, pozew złożyłam ja, biorąc winę na siebie, aby nie rozdrapywać ran. Rozwodu sąd nie orzekł. Ustaliliśmy, że przez rok zobaczymy, jak się życie ułoży, tym bardziej że mąż przed sądem wiele obiecywał, ale niestety na tych obietnicach się skończyło.

 

Wycofanie wniosku o ściganie

Czy jest możliwe wycofanie wniosku o ściganie? Mój znajomy został zatrzymany w związku z kradzieżą rzeczy ze sklepu. Postawiono mu zarzut z art. 284 Kodeksu karnego. Rodzina mojego znajomego chciałaby naprawić wyrządzone przez niego szkody. Czy wobec tego możliwe jest wycofanie wniosku o ś

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »