Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Cofnięcie decyzji o dobrowolnym poddaniu się karze

Autor: Patrycjusz Miłaszewicz • Opublikowane: 07.04.2011

Rok temu znaleziono przy mnie 2 g marihuany. Podczas przesłuchania poddałem się dobrowolnie karze zaproponowanej przez prokuratora. Dodam, że wcześniej nie byłem karany ani notowany. Teraz jednak chciałbym cofnąć decyzję o poddaniu się karze. Czy sąd może odstąpić od jej wymierzenia? Co powinienem zrobić, jak się bronić? Dodam, że do sądu dopiero został dostarczony akt oskarżenia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności chciałbym przypomnieć przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.), które znajdują zastosowanie w Pańskim przypadku.

 

Zgodnie więc z art. 62 ust. 1 ustawy „kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

 

Ponadto, mając na uwadze nieznaczne ilości posiadanych przez Pana narkotyków, proszę zwrócić uwagę na art. 62 ust. 3, zgodnie z którym „w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Z przedstawionego pytania wynika, iż w chwili obecnej nie jest Pan zainteresowany instytucją dobrowolnego poddania się karze, która została uregulowana w art. 335 (poddanie się karze w trakcie postępowania przygotowawczego) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz art. 387 tejże ustawy (na rozprawie).

 

W związku z powyższym należałoby wystąpić do sądu z wnioskiem o cofnięcie zgody na dobrowolne poddanie się karze. Niniejszy wniosek może sporządzić Pan osobiście, albowiem nie ma wymogu, aby wniosek sporządził adwokat lub radca prawny, niemniej jednak proszę mieć na uwadze art. 119 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym „pismo procesowe powinno zawierać:

 

  1. oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy,
  2. oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo,
  3. treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem,
  4. datę i podpis składającego pismo”.

 

Uważam, że w tej sytuacji może Pan wystąpić do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość popełnionego czynu, zgodnie bowiem z przepisem art. 66 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) „sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa”.

 

Stosownie zaś do treści § 2 „warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności” (Pańskie przestępstwo, nawet przyjmując, iż kwalifikację czynu stanowi art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, zagrożone jest m.in. karą pozbawienia wolności do lat 3, a więc art. 66 § 1 może znaleźć zastosowanie w tej sytuacji).

 

Chciałbym Pana poinformować, że nawet jeśli postępowanie nie zostanie warunkowo umorzone, sąd w trakcie rozprawy dokona oceny Pana postępowania, charakteru czynu, stopnia społecznej szkodliwości, a mając na uwadze fakt, iż znaleziona ilość narkotyku jest niewielka, z czego można wnioskować, że posiadał Pan go w celu własnego użytku, ponadto nie był Pan karany i nie miał wcześniej jakiegokolwiek konfliktu z prawem, to moim zdaniem istnieje realna szansa, że sąd przychyli się do Pańskiego wniosku bądź, stosując artykuł art. 62 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wymierzy karę inną niż pozbawienie wolności.

 

Reasumując, należy stwierdzić, iż jeśli nie podtrzymuje Pan woli dobrowolnego podania się karze, to należy wystąpić do sądu z wnioskiem o cofnięcie zgody na dobrowolne poddanie się karze, a następnie z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania karnego.

 

Proszę powołać się na sygnaturę prokuratury, następnie w momencie otrzymania zawiadomienia o wyznaczeniu terminu posiedzenia, w którym zapewne będzie sygnatura akt, może Pan ponowić oba wnioski. Osobiście we wniosku napisałbym krótkie uzasadnienie na Pana miejscu.

 

Z analizy podobnych przypadków należy wnioskować, że biorąc pod uwagę fakt, iż nie był Pan karany, nie był notowany, uważam, iż raczej nie powinien się Pan obawiać kary pozbawienia wolności, natomiast proszę moją opinią się nie sugerować. Wnioskował Pan o dobrowolne poddanie się karze, a zatem, można powiedzieć, przyznał się Pan do popełnienia przestępstwa. Zapewne nikt Panu nie udzieli odpowiedzi na pytanie, co orzeknie sąd.

 

Zgodnie z art. 338 Kodeksu postępowania karnego w terminie 7 dni od otrzymania odpisu aktu oskarżenia może Pan odpowiedzieć na akt oskarżenia, a także składać wnioski dowodowe. Osobiści bym nie czekał i chciał sprawę załatwić jak najszybciej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + cztery =

»Podobne materiały

Niezgoda na nocowanie dziecka u ojca, który mieszka z kochanką

Byłam 15 lat w związku nieformalnym, z którego mamy 7-letnie dziecko. Dwa miesiące temu mój partner mnie zostawił dla młodszej kobiety i wyprowadził się do niej. Ja i synek bardzo to przeżyliśmy. Dziecko rozpacza zwłaszcza w nocy i nad ranem, ponieważ jego stałym zachowaniem było przychodzenie do na

 

Proces o ustanowienie służebność drogi koniecznej a podejrzenie sędziego o stronniczość

W sądzie rejonowym toczy się sprawa o ustanowienie służebności drogi koniecznej kosztem mojej działki. Ma ona polegać na poszerzeniu istniejącej ścieżki o szerokości ok. 1,5 m do szerokości 3,5 m. Ten szlak istnieje na znacznej części naszego gruntu od wielu lat (nieodpłatnie), a jego poszerzenie ma

 

Wycofanie oskarżenia

Pewna daleka znajoma pożyczyła ode mnie dużą sumę pieniędzy (50 000 zł). Przez długi czas nie miałem z nią kontaktu, więc złożyłem do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy; sprawa jest w toku. Okazało się jednak, że brak kontaktu wynikał z poważnych

 

Cofnięcie wniosku o ściganie

Złożyłam na Policji zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez mojego brata (który wyzywał mnie i mi groził). Prokurator wniósł o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy za popełnienie przestępstwa z art. 190 § 1 Kodeksu karnego, dostaliśmy wezwanie na rozprawę, która ma się

 

Podobieństwo przestępstw a odwieszenie kary

Rok temu prawomocnie skazano mnie z art. 224 § 2 Kodeksu karnego i zostałem skazany na pozbawienie wolności i grzywnę. Niestety dwa tygodnie temu oskarżono mnie z art. 190 § 1 Kodeksu karnego. Jeżeli dojdzie do skazania, to czy będzie to podobieństwo przestępstw i kara pozbawienia wolności

 

Sprawdzenie karalności pracownika

Czy w czasie trwania umowy o pracę pracodawca może sprawdzić, czy dany pracownik był karany? Czy potrzebuje do tego zgody pracownika? Czy żona może w imieniu męża złożyć wniosek o stwierdzenie niekaralności (mąż przebywa za granicą)?

 

Budowa altany na zalesionej części działki

Jestem właścicielem działki budowlanej, która w części jest zalesiona. Chcę wybudować domek między drzewami o powierzchni do 25m2. Złożyłem pismo do zarządu lasów o wyłączenie z produkcji leśnej pod altankę 25m2. W odpowiedzi dostałem pismo o wyłączeniu 500m2 na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodz

 

Czy TBS może podwyższyć wysokość czynszu?

Jestem głównym najemcą mieszkania w TBS. Moja narzeczona ma mieszkanie własnościowe w tej samej miejscowości. W sierpniu bierzemy ślub. Czy po naszym ślubie TBS może podwyższyć wysokość czynszu albo wypowiedzieć umowę najmu? Czy podpisanie intercyzy będzie dla nas dobrym zabezpieczeniem? Czy jeśli m

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »