.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Cofnięcie zrzeczenia się praw do części ziemi

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 16.02.2022 • Zaktualizowane: 16.02.2022

Czy można cofnąć zrzeczenie się praw do części ziemi, które podpisałyśmy z siostrami 30 lat temu na rzecz siostry naszej zmarłej mamy? Problemem jest adoptowany syn cioci, który nie sprawuje żadnej opieki nad schorowaną ciocią, pozbawiony jest empatii, nadużywa alkoholu, wiemy tez, że stosował przemoc psychiczną, a może i fizyczną. Jest osobą opóźnioną w rozwoju. Co możemy zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Cofnięcie zrzeczenia się praw do części ziemi

Cofnięcie decyzji o podziale spadku

Sprawa jest niezwykle trudna, o czym poniżej. Otóż nie ma możliwości cofnięcia decyzji o dziale spadku, jednakże w wypadku, gdy był to dział spadku bez spłat, można pokusić się o analizę, iż mamy do czynienia z darowizną. Z art. 888 Kodeksu cywilnego wynika, że istotą umowy darowizny jest zobowiązanie się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zatem darowiznę od innych czynności wyróżnia to, że celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści. Dla zakwalifikowania umowy jako darowizny nie jest konieczne, by świadczenie darczyńcy było w 100% bezpłatne. Świadczy o tym chociażby to, że darowizna na podstawie art. 893 Kodeksu cywilnego może być obciążona poleceniem. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 marca 2009 r., sygn. akt III CSK 307/08, potwierdził, że „umowa obligacyjna obejmująca zniesienie między współwłaścicielami współwłasności nieruchomości w wyniku nieodpłatnego przeniesienia przez jednego z nich udziałów we współwłasności na drugiego dotychczasowego współwłaściciela może być kwalifikowana jako umowa darowizny i w związku z tym należy do niej stosować także przepisy o możliwości odwołania darowizny już wykonanej (art. 898 § 1 k.c.)”.

Odwołanie darowizny

Przyjmując wskazane przeze mnie założenie i uznając, iż mamy do czynienia z umową darowizny, należy ocenić, czy zachodzą przesłanki do jej odwołania. Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, iż powodem Pani decyzji jest nie zachowanie ciotki ale jej syna. Jak wynika z treści art. 898 § 1, darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Odwołanie darowizny następuje przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie (art. 900). Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego (art. 899 § 3).

 

Artykuł 899 § 3, z którego wynika stosunkowo krótki termin na realizację prawa darczyńcy do odwołania darowizny, jest uzasadniony potrzebą eliminowania niepewności po stronie obdarowanego.

 

Domniemywam, iż nie jest Pani w stanie wykazać niewdzięczności po stronie cioci, a po stronie jej syna. Wobec powyższego nie ma możliwości cofnięcia zrzeczenia się spadku.

 

Syn ciotki nie sprzeda sam nieruchomości – tutaj konieczna jest zgoda właściciela. Natomiast w razie śmierci cioci na pewno znajdzie się w gronie spadkobierców ustawowych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 plus pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl