Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, żeby nie iść do więzienia?

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 14.06.2013

Mój brat jest podejrzany o spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przez osiem miesięcy przebywał w areszcie. W tym czasie zleciłam wykonanie prywatnej ekspertyzy, z której wynikło, że wypadek nie nastąpił z winy brata. Brat miał niecały promil alkoholu we krwi, nie uciekł z miejsca wypadku i w żaden sposób nie utrudniał postępowania. Czy jest nadzieja, żeby nie poszedł do więzienia? Co można zrobić w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim muszę wyjaśnić pewną kwestię: otóż o wyłącznej winie brata za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym świadczy fakt, że prowadził samochód, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Z punktu widzenia zasad odpowiedzialności karnej nietrzeźwość sprawcy jest kwalifikowana tak samo jak ucieczka z miejsca zdarzenia. Natomiast odpowiedź na zadane przez Panią pytanie, co zrobić, by brat nie poszedł do więzienia, nie jest możliwa do udzielenia na tym etapie sprawy, gdyż to sąd – na podstawie zasad wymiaru kary, przedstawionych poniżej – zadecyduje o wysokości kary. Ewentualnie w toku postępowania wykonawczego, po uprawomocnieniu się wyroku, można będzie występować o odroczenie wykonania kary czy zarządzenie przerwy w jej odbywaniu, o ile wnioski te będą uzasadnione szczególnymi okolicznościami, np. przewlekłą, poważną chorobą skazanego.

 

Jak stanowi przepis art. 115 § 16 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), stan nietrzeźwości w rozumieniu przepisów tego kodeksu zachodzi, gdy:

 

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Pani brat musi więc liczyć się z wydaniem przez sąd karny wyroku skazującego i pozbawieniem prawa prowadzenia pojazdów.

 

Wedle przepisu art. 177 § 2 K.k. jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę (art. 178 § 1 K.k.). Oznacza to, że za przestępstwo z art. 177 § 2 K.k. brat może otrzymać karę pozbawienia wolności minimum 9 miesięcy, maksymalnie 12 lat.

 

Z pewnością także postawiono bratu drugi zarzut z art. 178a § 1 K.k., zgodnie z którym kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wymierzając karę odrębnie za obydwa przestępstwa, tj. za czyn z art. 177 § 2 K.k. i z art. 178a § 1 K.k., sąd orzeknie jednocześnie tzw. karę łączną (art. 85 i art. 86 § 1 K.k.). Nie można na obecnym etapie stwierdzić, jakie kary i w jakiej wysokości będą podlegały łączeniu, zatem nie mogę wypowiedzieć się także co do potencjalnej wysokości kary łącznej. Na poczet orzeczonej kary zostanie zaliczony czas przebywania w areszcie tymczasowym.

 

Jeśli jednak sąd wymierzy Pani bratu karę łączną nieprzekraczającą dwóch lat pozbawienia wolności, to jej wykonanie będzie mogło zostać warunkowo zawieszone na okres próby wynoszący od 2 do 5 lat, biegnący od uprawomocnienia się orzeczenia (art. 70 § 1 pkt 1 K.k. w zw. z art. 69 § 1 K.k.). Oznaczać to będzie również, że brat nie będzie odbywać kary w więzieniu. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. W przypadku wypadków spowodowanych w stanie nietrzeźwości, gdy skutkiem jest śmierć człowieka, często jednak kara pozbawienia wolności jest wyższa niż 2 lata, co oznacza konieczność jej odbycia w zakładzie karnym. Zakład karny będzie dostosowany do osoby, której dotyczy wyrok, w szczególności do jej uprzedniej karalności lub niekaralności.

 

Wobec Pani brata zostanie również orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z treścią przepisu art. 39 pkt 3 K.k. w związku z art. 43 § 1 K.k. zakaz ten jest tzw. środkiem karnym, orzekanym obok kary, na czas od roku do lat 10. W przypadku, kiedy sprawca zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości, orzeczenie tego zakazu jest obligatoryjne, czyli konieczne (art. 42 § 2 K.k.). W wypadkach poważnych, najczęściej zakończonych skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się dosyć często w wymiarze maksymalnym. Okres zatrzymania prawa jazdy od chwili wypadku zostanie zaliczony na poczet orzeczonego następnie wyrokiem sądu środka karnego.

 

Istnieje również ryzyko orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, także w przypadku pierwszej sprawy karnej danego sprawcy tego przestępstwa. Jak stanowi przepis art. 42 § 3 K.k., sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 

Reasumując: nie można przewidzieć do końca, jakie konsekwencje prawne zostaną ostatecznie zastosowane wobec Pani brata i czy istnieje szansa, żeby uniknął kary więzienia. Dlatego udzielona odpowiedź wskazuje możliwe zagrożenie i prawdopodobne rozstrzygnięcia, jakie mogą zapaść, gdyż wydanie określonego wyroku zawsze należy do niezawisłego sądu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus cztery =

»Podobne materiały

Zabezpieczenie prawa do mieszkania w przypadku popadnięcia w długi jego właściciela

Zamieszkuję wraz z żoną w mieszkaniu, którego właścicielem jest nasz żonaty syn. Mieszkanie to było zapisane na syna przed jego ślubem, ale zostało wykupione przez niego już w trakcie trwania małżeństwa. W akcie notarialnym jest stwierdzenie, w którym syn wyjaśnia, że spółdzielcze lokatorskie prawo

 

Dożywotnie prawo mieszkania a eksmisja lokatora

Mój krewny ma dożywotnie prawo mieszkania w lokalu, którego jestem właścicielem. Lokator jednak od roku przebywa w hospicjum, gdyż jest nieuleczalnie chory i prawdopodobnie wkrótce umrze. Co mogę zrobić, by w pełni korzystać z mieszkania?

 

Wypadek spowodowany przez psa, który wbiegł na ulicę

Dwa tygodnie temu z moim psem na spacer wybrał się syn. Podczas spaceru pies nie zareagował na wezwanie i wbiegł na ulicę. Został potrącony przez motocyklistę. Okazało się, że poszkodowany miał kilka drobnych obrażeń (zwolnienie z pracy) i zniszczoną odzież motocyklową. Policja nałożyła na mojego sy

 

Sprzedaż samochodu i domaganie się przez Fundusz Gwarancyjny okazania ubezpieczenia

W 2005 r. wykupiłem z leasingu samochód osobowy typu pick-up. Niedługo później sprzedałem go pewnemu człowiekowi z Warszawy. Mój błąd polegał na tym, że pojazdu nie wyrejestrowałem. To znaczy nie zgłosiłem sprzedaży samochodu tak do ubezpieczyciela, u którego w momencie sprzedaży samochód posiadał w

 

Zawarcie umowy przed notariuszem

Wyrokiem sądu odziedziczyłam pół mieszkania po tacie. Druga część należy do mamy. Parę dni temu mama zaproponowała mi spłatę mojej części nieruchomości. Spłata następowałaby w kilku ratach. Czy w takiej sytuacji konieczne jest zawarcie umowy przed notariuszem? Poza tym rodzeństwo domaga się zachowku

 

Starania o wcześniejszy zwrot zatrzymanego prawa jazdy

Kilka tygodni temu zostałam zatrzymana przez policję przy rutynowej kontroli (nie złamałam przepisów ruchu drogowego). Poddano mnie badaniu alkomatem. Okazało się, że miałam ok. 1 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Zostałam zatrzymana; zabrano mi prawo jazdy. Wyraziłam zgodę na dobrowolne poddani

 

Nękanie słowne w trakcie rozwodu

Jestem w trakcie procesu rozwodowego. Mąż w obecności syna obraża mnie. Jest agresywny werbalnie. Co mogę zrobić?

 

Praca w Norwegii a podatek w Polsce

Od kilku lat pracuję w Norwegii, tam rozliczam się z podatku. W Norwegii mam status rezydenta. Jestem zameldowana w Polsce, przebywam tam ok. 50 dni rocznie, moja rodzina pozostała w kraju. Nie odprowadzałam jednak podatku w Polsce. Czy powinnam była to robić?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »