.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić, żeby nie iść do więzienia?

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 14.06.2013

Mój brat jest podejrzany o spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Przez osiem miesięcy przebywał w areszcie. W tym czasie zleciłam wykonanie prywatnej ekspertyzy, z której wynikło, że wypadek nie nastąpił z winy brata. Brat miał niecały promil alkoholu we krwi, nie uciekł z miejsca wypadku i w żaden sposób nie utrudniał postępowania. Czy jest nadzieja, żeby nie poszedł do więzienia? Co można zrobić w tej sprawie?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przede wszystkim muszę wyjaśnić pewną kwestię: otóż o wyłącznej winie brata za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym świadczy fakt, że prowadził samochód, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Z punktu widzenia zasad odpowiedzialności karnej nietrzeźwość sprawcy jest kwalifikowana tak samo jak ucieczka z miejsca zdarzenia. Natomiast odpowiedź na zadane przez Panią pytanie, co zrobić, by brat nie poszedł do więzienia, nie jest możliwa do udzielenia na tym etapie sprawy, gdyż to sąd – na podstawie zasad wymiaru kary, przedstawionych poniżej – zadecyduje o wysokości kary. Ewentualnie w toku postępowania wykonawczego, po uprawomocnieniu się wyroku, można będzie występować o odroczenie wykonania kary czy zarządzenie przerwy w jej odbywaniu, o ile wnioski te będą uzasadnione szczególnymi okolicznościami, np. przewlekłą, poważną chorobą skazanego.

 

Jak stanowi przepis art. 115 § 16 Kodeksu karnego (w skrócie K.k.), stan nietrzeźwości w rozumieniu przepisów tego kodeksu zachodzi, gdy:

 

1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub

2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Pani brat musi więc liczyć się z wydaniem przez sąd karny wyroku skazującego i pozbawieniem prawa prowadzenia pojazdów.

 

Wedle przepisu art. 177 § 2 K.k. jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, 174 lub 177, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę (art. 178 § 1 K.k.). Oznacza to, że za przestępstwo z art. 177 § 2 K.k. brat może otrzymać karę pozbawienia wolności minimum 9 miesięcy, maksymalnie 12 lat.

 

Z pewnością także postawiono bratu drugi zarzut z art. 178a § 1 K.k., zgodnie z którym kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wymierzając karę odrębnie za obydwa przestępstwa, tj. za czyn z art. 177 § 2 K.k. i z art. 178a § 1 K.k., sąd orzeknie jednocześnie tzw. karę łączną (art. 85 i art. 86 § 1 K.k.). Nie można na obecnym etapie stwierdzić, jakie kary i w jakiej wysokości będą podlegały łączeniu, zatem nie mogę wypowiedzieć się także co do potencjalnej wysokości kary łącznej. Na poczet orzeczonej kary zostanie zaliczony czas przebywania w areszcie tymczasowym.

 

Jeśli jednak sąd wymierzy Pani bratu karę łączną nieprzekraczającą dwóch lat pozbawienia wolności, to jej wykonanie będzie mogło zostać warunkowo zawieszone na okres próby wynoszący od 2 do 5 lat, biegnący od uprawomocnienia się orzeczenia (art. 70 § 1 pkt 1 K.k. w zw. z art. 69 § 1 K.k.). Oznaczać to będzie również, że brat nie będzie odbywać kary w więzieniu. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. W przypadku wypadków spowodowanych w stanie nietrzeźwości, gdy skutkiem jest śmierć człowieka, często jednak kara pozbawienia wolności jest wyższa niż 2 lata, co oznacza konieczność jej odbycia w zakładzie karnym. Zakład karny będzie dostosowany do osoby, której dotyczy wyrok, w szczególności do jej uprzedniej karalności lub niekaralności.

 

Wobec Pani brata zostanie również orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zgodnie z treścią przepisu art. 39 pkt 3 K.k. w związku z art. 43 § 1 K.k. zakaz ten jest tzw. środkiem karnym, orzekanym obok kary, na czas od roku do lat 10. W przypadku, kiedy sprawca zdarzenia znajdował się w stanie nietrzeźwości, orzeczenie tego zakazu jest obligatoryjne, czyli konieczne (art. 42 § 2 K.k.). W wypadkach poważnych, najczęściej zakończonych skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszkodzeniem ciała, zakaz prowadzenia pojazdów orzeka się dosyć często w wymiarze maksymalnym. Okres zatrzymania prawa jazdy od chwili wypadku zostanie zaliczony na poczet orzeczonego następnie wyrokiem sądu środka karnego.

 

Istnieje również ryzyko orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, także w przypadku pierwszej sprawy karnej danego sprawcy tego przestępstwa. Jak stanowi przepis art. 42 § 3 K.k., sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 

Reasumując: nie można przewidzieć do końca, jakie konsekwencje prawne zostaną ostatecznie zastosowane wobec Pani brata i czy istnieje szansa, żeby uniknął kary więzienia. Dlatego udzielona odpowiedź wskazuje możliwe zagrożenie i prawdopodobne rozstrzygnięcia, jakie mogą zapaść, gdyż wydanie określonego wyroku zawsze należy do niezawisłego sądu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy - jeden =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl