.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co z mieszkaniem, którego wcześniej się zrzekłam?

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 05.09.2015

Moi rodzice zmarli już dawno, nie zostawiając testamentu. Teraz zmarła moja jedyna siostra, zostawiając mieszkanie, którego ja się wcześniej zrzekłam na jej rzecz. Wcześniej kupili je nasi rodzice. Siostra przekazała nieruchomość w spadku dla swojego męża. Czy mam prawo ubiegać się o zachowek po niej?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawdo do zachowku reguluje przepis art. 991 Kodeksu cywilnego:

 

„§ 1. Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach - połowa wartości tego udziału (zachowek).

 

§ 2. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia”.

 

Wyjaśnię też, że zstępni to dzieci, wnuki, prawnuki itd. Niestety nie ma wśród wskazanych osób rodzeństwa spadkodawcy, co oznacza tym samym, że rodzeństwu nie przysługuje zachowek.

 

Kwestia ta była poruszana już nawet w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, który w dniu  25 lipca 2013 r., w sprawie o sygn. akt P 56/11orzekł, że „art. 991 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) jest zgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wyjaśnił, iż prawodawca nie zdecydował się w szczególności na przyznanie prawa do zachowku rodzeństwu lub dziadkom spadkodawcy. Prawo do zachowku stanowi zatem ograniczenie wolności testowania jedynie na rzecz najbliższych spadkodawcy, z którymi za życia tworzył on »małą rodzinę« oraz »wielką rodzinę«”.

 

Pragnę jeszcze wyjaśnić, że w przepisie użyto sformułowania „byliby powołani do spadku z ustawy”, a to oznacza odwołanie do przepisów określających zasady dziedziczenia i krąg spadkobierców ustawowych (zwłaszcza art. 931 i nast. Kodeksu cywilnego). Znaczy to, że aby być uprawnionymi do zachowku, osoby takie muszą należeć w danej sytuacji do kręgu spadkobierców, którzy dziedziczyliby po spadkodawcy z mocy ustawy.

 

W pierwszej grupie dziedziczenia znajdują się małżonek zmarłego i zstępni – jeśli Pani siostra miała dzieci, to one dziedziczyłyby z ustawy (wydaje mi się jednak, że dzieci, w tym także pozamałżeńskich, nie miała). Zgodnie zaś z art. 932 Kodeksu cywilnego w braku zstępnych spadkodawcy  powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice (Pani rodzice nie żyją) udział spadkowy każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy, wynosi jedną czwartą całości spadku. Jeżeli jedno z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych. Tak więc gdyby siostra nie pozostawiła testamentu, to wówczas dziedziczyłaby Pani 1/4 spadku.

 

Ale niestety jednoznaczna treść art. 991 Kodeksu cywilnego wskazuje, że siostra nie ma prawa do zachowku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »